Menu
 

Kurumsallaşarak yozlaşmış olan dinlerin bir kenara bırakıldığı ve sadece insan onurunun kimseye baş eğmeden sahiplenebildiği kendisinden olmayanı dışlamayacağı tek bir Tanrı evrimi hatta devrimi gerçekleşiyor.  Bunun adı deizm. 

Dinlerin olmadığı ayrışmanın seçiciliğin ve yozlaşmanın olamayacağı tek bir Tanrı inancı, hem Yahudiler hem Müslümanlar hem Hristiyanlar veya diğer dinlere mensup insanlar arasında Tarihte hiç bir dinin hızlı yayılmadığı kadar yükseliyor ve belkide binlerce yıldır yaşanmış olan insanlık, barışı başka toplumları öteki olarak görmeden ortaklaşa bir dünyanın temelini ancak bu şekilde gerçekleştirebilir.

Paganlık geleneğinden dolayı insanlar tarih boyunca ritüelleri olan ve bir takım ibadetleri, tapınakları olan dinlere ihtiyaç duydular ancak ritüelleşme beraberinde her zaman bozulmayı ve vicdanın gösterişe dönüşmesine neden oldu, şuan ise dinlerden kopan insanlar cehennem korkusu, cennet beklentisi olmadan böyle hissettikleri , onu eşsiz ve değerli gördükleri için tek bir Tanrı'ya yöneliyor ve sizce de bu daha dürüst bir Tanrı inancı olmaz mı?

 

Yorum Gönder

 
Top