Menu
 

İddia;

Öncelikle belirtmek isterim ki surenin başını sonunu okumak lazım gibi bir düşünceye kapılacaksanız fazla yorulmayın zira bu son ayettir bundan önceki 11 ayet de buradaki görüşü değiştirecek bir yargı barındırmamaktadır.Merak eden açıp okuyabilir.
Talâk(*) Sûresinin 12 . Ayetinde
Allah, yedi göğü ve yerden bir o kadarını yaratandır. Allah’ın emri bunlar arasından inip durmaktadır ki, Allah’ın her şeye kadir olduğunu ve Allah’ın her şeyi ilmiyle kuşattığını bilesiniz. 
Burada da bakara suresinden bir ayet vardır yine sureyi genel olarak değerlendirsek dahi ki isteyen uğraşabilir aşağıdaki yargıyı pek değiştirebileceğini sanmıyorum.
Bakara(*) Sûresinin 29 . Ayetinde
O, yeryüzünde olanların hepsini sizin için yaratan, sonra göğe yönelip onları yedi gök halinde düzenleyendir. O, her şeyi hakkıyla bilendir.
Yine aynı durum söz konusudur.
İsrâ Sûresinin 44 . Ayetinde
Yedi gök, yer ve bunların içinde bulunanlar Allah’ı tespih ederler. Her şey O’nu hamd ile tespih eder. Ancak, siz onların tespihlerini anlamazsınız. O, halîm’dir (hemen cezalandırmaz, mühlet verir), çok bağışlayandır.
Ve işte bir kısım daha;
Mü’minûn Sûresinin 86 . Ayetinde
De ki: “Yedi kat göklerin Rabbi, büyük Arş’ın Rabbi kimdir?”
Bir ayet daha ve durum aynı;
Fussilet Sûresinin 12 . Ayetinde
Böylece onları, iki günde (iki evrede) yedi gök olarak yarattı ve her göğe kendi işini bildirdi. En yakın göğü kandillerle süsledik ve onu koruduk. İşte bu, mutlak güç sahibi ve hakkıyla bilen Allah’ın takdiridir.
Bir örnek daha;
Mülk Sûresinin 3 . Ayetinde
O, yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahmân’ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha bak! Hiçbir çatlak (ve düzensizlik) görüyor musun?
Ve işte bir ayet daha;
Nûh Sûresinin 15 . Ayetinde
‘Görmediniz mi Allah yedi göğü, tabaka tabaka nasıl yaratmıştır?’
Ve bulabildiğim son ayet;
Nebe’ Sûresinin 12 . Ayetinde
Üstünüze yedi sağlam gök bina ettik.
İlk önce çokça (İslami içerikli) yerde dolaşan şu asılsız bilgiden bir kurtulalım;
Diğer bir ilginç nokta da Kuran’da 7 gök tabirinin tam 7 kez geçmesidir. Bu geçişler 2 Bakara Suresi 29, 17 İsra Suresi 44, 23 Muminun Suresi 86, 41 Fussilet Suresi 12, 65 Talak Suresi 12, 67 Mülk Suresi 3, 71 Nuh Suresi 15. ayetlerde gerçekleşmektedir.

Görüldüğü üzere ben bile 8 ayet buldum gözden kaçırdıklarım olabilir daha onları hiç saymıyorum.

Diğer ilgimi çeken noktaya gelelim;

"Her durumda Atmosfer’in ayrı ve uyumlu tabakalardan oluştuğunu söylemek son yüzyıllarda mümkün oldu. Kuran’ın indiği dönemlerdeki bilimsel seviye ile Atmosfer’in katmanlarının incelenmesi ve katmanların var olduğunun söylenmesi mümkün değildir. Fussilet suresi 12. ayette söylenen “… Her göğe kendi iş ve oluşunu vahyetti” ifadesi de katmanların incelenmesiyle anlaşılmakta ve her tabakanın ayrı bir görevle donatıldığı anlaşılmaktadır. Her tabakanın üzerine düşen görevi yerine getirmesi sayesinde Dünya’mızda yaşayabiliyoruz.
Maalesef ki İslam gelmeden çok önce bile bilinen bir gerçekti(*) atmosferin 7 katman olduğu.Hemen örnekler ile açıklayayım;

Ptoleme'nin evreni (MS 150)

İnsanlar bu gökte yedi hareket eden 7 cismi tanrısallaştırmışlar, her gün birine tapmışlar. 7 günlük hafta buradan gelir. Her güne de tanrılarının ismini vermişler.

Pazar - SUNday - Dimanche (GÜNEŞ)
P.tesi - MONday - LUNdi (AY)
Salı - TUEsday - MARdi (TWIA kuzey ülkelerinin SAVAŞ tanrısı, MARS akdenizin SAVAŞ tanrısı)
Carşamba - WEDNEsday - MERCRedi (WODEN kuzey ülkelerinin tanrısı, MERKÜR akdenizin tanrısı)
Perşembe - THURSday - JEUdi (THOR kuzey ülkelerinin yıldırım tanrısı, akdenizin ZEUSu) - JUPİTER
Cuma - FRiday - VENdredi (FRIA kuzey ülkelerinin güzellik/aşk tanrıçası, VENÜS akdenizin güzellik/aşk tanrıçası)
C.tesi - SATURday - SAmedi (SATÜRN)

Doğa kanunları hakkında bir şey bilinmediğinden (yerçekimi gibi), bu 7 cismin saydam kristal kürelerde dolaştıkları söylendi (---> göğün 7 katı).


Bu kısma bakınca aslına bilinmeyen bir şeyin söylenmediği açıkca görülüyor sanırım.Haa yine de net bir bilgi değildir çünkü gökyüzü 5 katmandır.


http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/earth/Atmosphere/layers.html "

Cevap:
Öncelikle belirteyim ki; Kur'an ne bilim, ne tarih, ne anayasa kitabıdır. Amacı bize bilim sunmak veya tarihi bilgi vermek değildir. Elbette bunlara ilişkin hiç veri bilgi yok demek değildir. Ama Kur'an hayat kitabıdır rehberidir, öğüttür. Bunu yaparken verdiği örneklemelerin tanımlamaların gerçek veya doğru olmasının önemi yoktur.Kur’an 7.yy'da Arap yarım adasında yaşayan toplumun bilgi birikimi, kültürü ve sosyolojisine göz önünde bulunarak hitap edilmiş ve o toplumun kendi şartlarına göre çözüm önerisinde bulunmuştur. Ayrıntılı bilgi için bakınız: Kuran ve Bilim


Arapça'da yedi sayısı aynı zamanda çokluğu ifade etmektedir. "yedi tabakalı gök" tabiriyle "yedi adet gök" anlaşılabileceği gibi "birçok gök" de anlaşılabilir. Arapça'daki bu özelliği tarih boyunca birçok araştırmacı belirtmiştir. Ayrıca Kuran'da Lokman Suresi 21. ayette "yedi deniz" tabiri geçmesi, Tevbe Suresi 80. ayette Peygamber'e hitaben "Onlar için yetmiş kez af dilesen de Allah onları affetmeyecektir." denmesi; yedi, yetmiş sayılarının Türkçe'deki yüz sayısı gibi çokluk ifade etmek için de kullanıldığı kanısını güçlendirmektedir. 7 rakamının benzer şekilde kullanımına eski Yunan'da ve Roma'da da rastlayabiliriz.

Arapça'da sema(gök) kelimesi Türkçe'deki gibi bir kaç anlama gelmektedir.
"Gökteki bulutlar" cümlesinde "gök" ile kastedilen dünyanın yakın göğüdür (atmosferi).
"Gökteki yıldızlar" cümlesinde ise "gök" ile kastedilen evrendir.

Ayetlerde geçen "gök" kelimesinin hangi anlamda kullanıldığı analiz edilmelidir.
Adnan Oktar, Ömer Çelakıl gibi şahsiyetler maalesef ayetleri analiz etmeden işin kolayına kaçıp tabiri caizse her kelimeden mucize çıkarmaya çalışmaktadırlar.

Kuran'da geçen gök kelimesi atmosfer anlamına geldiği gibi evren/kainat anlamına da gelmektedir. Hangi ayetin evren hangi ayetin atmosfer anlamında kullanıldığı analiz edilmelidir.

Örneğin,
6:37 "Biz yakın göğü, bir süsle, yıldızlarla süsledik."
Bu ayette bahsedilen "göğün" atmosfer katmanları olmadığı açıktır. Burada bahsedilen evren/gezenlerdir.
16:79 "Gök boşluğunda Allah'ın emrine uyarak uçan kuşları görmediler mi?.."
Bu ayette "gök" ile bahsedilenin atmosfer olduğu açıktır.

Yukarıda iddia edildiği gibi "gök" kelimesi ile atmosfer kast edilse dahi, bilim ile çeliştiğine dair net bir şey ifade etmez.

Arapça'da 7 rakamı çokluk ifade ettiği için atmosferin tek değil bir kaç katman olması ayet ile uyumludur.

Atmosfer katmanları yapılan araştırma niceliğine göre değişmektedir.
Bugün dünya atmosferinin üst üste dizilmiş farklı katmanlardan (5,7,12,16) meydana geldiği bilinmektedir.[2.1]

Ayrıca, kimyasal içerik veya hava sıcaklığı ölçü alınarak yapılan tanımlamalarda, dünya'nın atmosferi 7 katman olarak belirlenmiştir.[2.2]


Batlamyus'un evren modeli yukarıdaki resimdeki gibi değil, aşağıdaki resimdeki gibi eksantriktir.

Claudius Ptolemy ya da Klaudyos Batlamyus (MS 85-165)


"Dünya bu evrenin merkezinde hareketsiz olarak durmaktadırŞayet günlük veya yıllık görünümler. Dünya'nın hareketleri sonucunda meydana gelseydi, her şey uzaya saçılır ve 
Dünya parçalanırdı
. Ay, Merkür, Venüs, Güneş, Mars, Jüpiter, Satürn ve sabit yıldızlar Dünya'nın çevresinde, muntazam hızlarla, dairesel hareketler yaparlar.
Sabit 
yıldızlar kümesi sonludur. Ancak, Dünya'nın merkezde olduğu ve gök cisimlerinin de onun çevresinde muntazam bir şekilde dolandıkları kabul edildiğinde, kuramın bazı gözlemleri, örneğin Ay ve Güneş'in Dünya'ya yaklaşıp uzaklaşmalarını, bazen hızlı, bazen yavaş hareket etmelerini açıklaması olanaksızdı. Bunun için Batlamyus Dünya'yı belli bir ölçüde merkezden kaydırmıştır. (Resim:1)
" [1][1.1][1.2][1.3]
Resim:1. Claudius Ptolemy'nin Eksantrik Düzenek

Dikkat ederseniz, batlamyus 'un evren modelinde dünya sabit, eğer dönseydi her şey uzaya saçılırdı ve  dünya eksantrik düzlemde olduğunu iddia ediyor. Eğer denildiği gibi bu bilgiler bilindiği ve onlardan esinlenerek ayetler yazıldığı iddia edilecek olursa, neden bu tür bilgiler (dünya öküzün üstünde,düz, dönmüyor,vb) kuranda yer almamışta hep doğru bilgiler -seçilip- yazılmıştır?Resimi Büyütmek İçin Tıklayınız.
Resim 2:
Limited Fine Mesh Model II 

                Limited Fine Mesh Model II
Limited Fine Mesh Model II (LFMII) hala çok 48 saatlik tahminler için kullanılır. (Bunlar kısa menzilli tahminleri denir) Temel olarak, bu tahminleri gezegensel bir sınır: Atmosferin yedi kat tabaka 50 milibar (yaklaşık 1.500 metre) ; eşit aralıklı üç katmanları yüzeyinden yukarıda troposfer, bir katman da dahil olmak üzere Tropopoz düzeyde ve eşit aralıklı üç katmanları üst tabakası ile stratosfer, 50 milibar. Bir diyagram Resim 2 bak LFMII model katman yapısı. Az Tahminleri her katman bir ızgara ızgara noktaları ile yapılan yaklaşık 116 kilometre dışında 45 ° enlemde.[2.2]


Kaynaklar
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[1]https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:IBVhj0fyU-IJ:www.acikders.org.tr/mod/resource/view.php%3Fid%3D155%26redirect%3D1+epicycle)+kuram&hl=tr&gl=tr&pid=bl&srcid=ADGEESguUPvt8fBtvNJq1z4D1BeuMx7qeps97eju-8IUGXuU-82QoOYY7FSbbMmtqIiRksENtaa8QYspqrSTj6kZ7gN3toVXuoWLvclGpj2i8eTVKdpyPFrzKfBoobK9k4mstKWDVihN&sig=AHIEtbRfAQtTQWic7Aaasdc0snYNP8LaYQ
[1.2] https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:xhJgxu0d714J:mertugrul.files.wordpress.com/2010/03/blmtarh-4-helenistikag.ppt+Batlamyus+(Ptolemy,+85-165)&hl=tr&gl=tr&pid=bl&srcid=ADGEESjdAl0BHbDNLqxCjBxSdL7W7Ke4RNk1ORjZN6x6NH8oOeM9iXNpbE4wD92PLWevlXjb8X_XC5Uu30ynyViFEd_XKlsp6g0RwFBjnwzQvihIp_-zCveKKNopQkk1m8gxwCkwLXFv&sig=AHIEtbTp96fW_Wy6zeqPb0ulwhdjxYOuFw
[1.3] http://www.bigbang.gen.tr/?page_id=216

[1.4] http://www.diyanet.gov.tr/kuran/ayet.asp?Kuran_id=27&I3.x=10&I3.y=14&Ayet_No=88

[2.1] http://royal.okanagan.bc.ca/mpidwirn/atmosphereandclimate/atmslayers.html

[2.2]https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:7UvhIrofC9UJ:dss.ucar.edu/datasets/ds240.0/docs/history/navy.pdf+Basically,+it+forecasts+seven+layers+of+the+atmosphere:+a+planetary-boundary+layer+50+millibars&hl=tr&gl=tr&pid=bl&srcid=ADGEESi7q0eY_2Jy0DfQQL_xpCLIIf3V6Qutf0XZajiR51NZQszQURc1_raNotJSbJtROcYJxDMsnPpWdhyheo3TCQvW71x6MSzOfIoNAMGy_r9QZ_xqPu7Wsq54BZzK7LO1eN5QY59U&sig=AHIEtbQ21u99EZ4LoWI-VqFqT1KoEQpeUQ
[2.3] http://www.tpub.com/weather3/4-27.htm; Numerical Prediction Models used by NWS.

Yorum Gönder

 1. Ya Rabbim!
  Sen bunları ıslah eyle...

  Siz hiç mi dini bilgiye sahip değilsiniz?
  İslam'ı da ateistlerden ve Harun Yahya'dan öğreniyorsunuz her halde!

  Miraç hikayesini bilmez misiniz? Hz. Muhammed (s.a.v.) gökleri teker teker aşmıştır ve hepsinde neler gördüğünü de anlatmıştır. O anlatıma göre göklerin katları cennetin katlarıdır ve bizim bildiğimiz evrenin dışında olmalıdır (en doğrusunu elbette Allah bilir)

  Kuran'ı Azimmuşan'ı saçma sapan fikirlerinize alet etmeden önce BİR RAHMET OKUYUN EFENDİM!
  Fusillet suresi 12. ayeti ağzınıza sakız etmişsiniz

  Hiç baktınız mı o ayette ne buyurmuşlar?

  "Böylece onları, iki günde yedi gök olarak yarattı ve her göğe görevini vahyetti. Ve biz, yakın semayı kandillerle donattık, bozulmaktan da koruduk. İşte bu, aziz, alim Allah'ın takdiridir."

  Yakın semada kandiller olduğunu söylüyor - görüyor musunuz? En alçak gökte yıldızlar var çünkü bu gök bizim bildiğimiz evren ve geri kalanı bizim için gaybdır...

  Kuran'da hiç bir çelişki yoktur, fakat sizin gibi bir takım kendini bilmezler daha ayetleri ve tefsirleri araştırmadan, kendilerinden çok daha büyük İslam alimlerinin yazdıklarını okumadan ve hadisleri incelemeden kalkıp dini metinlere saçma sapan anlamlar yükleyince bakın neler oluyor?

  Bugün çok sıkıntılı idim, uyku tutmadı.
  Buraya denk geldim ve anlıyorum ki her şeyin bir sebebi var, bana anlamsız gelen şeyler bile müthiş bir yol çiziyor. Şükürler olsun
  İlk başta çok sinirlenmiştim, ama şimdi öfke uçtu gitti

  Kardeşim, içinizin kötü olduğuna inanmıyorum, umuyorum ki bir gün siz de hakikati fark edeceksiniz...

  Din içerisinde yapılan bunca batıl, bunca sapkınlık nereden çıkıyor sanıyorsunuz? Şeytan'ın en büyük kuvveti insanları var olmadığına inandırmaktır! Aklınızı kullanmadan önce kalbinizi temiz tutun ki vesvese olmasın.

  Misal, siz Kuran'ı okurken gerekli ciddiyeti gösteriyor musunuz? Kendinizi ispatlama çabası ile kibir içerisinde mi yüzüyorsunuz yoksa karşınızdaki eserin muazzamlığı karşısında tevazu mu hissediyorsunuz?
  Ben bu tevazuyu hisseden kişinin Kuran hakkında bir yargıda bulunmadan önce bir padişah'ın divanına girip ona ders anlatmaya çalışacak kişi gibi önce bir korkudan titremesini beklerim

  İman budur efendim...
  Dikkatli olun!

  Hesap alma sebebim sadece sizi uyarmaktır, lütfen bu uyarımı göz ardı etmeyin!
  Allah'a güvenin...

  YanıtlaSil
 2. Benim de bi sorum olacak biz en yakın göğü kandillerle donattık diyor Allah yıldızlara ithafen tamamda yıldızlar en yakın gökte değildir günel te bir yıldızdır allah bunu neden söylemiyor milyarlarca yıldız var ve hiçbiri de en yakın gökte değil bizim bilgimizle bunu nasıl anlıcaz

  YanıtlaSil
 3. @orçun Beşiktaş

  sitede bu mevzu ile ilgili farklı görüşlerin olduğu zaten dile getirilmiş.
  şu sayfaya bakabilirsiniz..

  http://www.islamustundur.com/islamdancevap2.html

  YanıtlaSil
 4. hersey iyi guzel teoriler havada ucusuyor...kuran-ı kerim 600 lu yılarda nazil olmus.uzun yıllar sonra bilimsel kesifler sonucunda yerin katmanları gezegen sayıları samanyolu dısındaki galaksiler v.b bulunmus..bu bilimsel veriler elde edilene kadar kuranı okuyan insanoglu kuranı anlamamıs varsaymalıyız o zaman:Dyani kuranı ilk okuyan adam evrenin katmanlarını nerden bilsin yada gozunun gordugu yıldızlar dısında diger galaksileri :D 1500 yıl sonra paralel evrenler teorisi kanıtlanırsa ...7 gögü paralel evrenlere yoralım o zaman

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. O da kendine gore anliyor iste. Kuran hakim`dir.

   Sil
 5. Göğün yere düşmesinin mantığı nerede?

  Allah, göğü tutmasa yere düşer.
  Hac-65. Görmedin mi ki, Allah bütün yerdekileri sizin hizmetinize sundu. Ve emriyle denizde seyredip giden gemileri de.
  Göğü de izni olmaksızın yere düşmekten o tutuyor. Gerçekten Allah insanlara çok şefkatli, çok merhametlidir.

  Şuan bakarsan evrende bir enerji olduğunu görürsün. Uzaya bir bak
  bomboş yav bunlar nasıl düşmüyor dersin.Bir de bakarsın Allahın gücü
  Evrenin boşluk dediğimiz yerlerinde bile enerji vardır. e=m.c.c(mc (kare) aslında da yazamadım)
  Einstein ın formülünde de var. Kütle var uzayda c alan boşluk e enerji :D
  Ve Güneşle Dünyanın yerlerine bak bakayım aynı şekilde mi ?

  Ayrıca yine bir ayrıntılı çeviri olmamasından dolayı Kuran'ı hatalı görüyorsun.
  Kardeşim Muhammed Esed'in mealinden alıyorum.
  Yeryüzünde var olan her şeyi ve koyduğu (fizikî) yasalara uyarak
  denizde seyreden gemileri size boyun eğdirenin (79)
  Allah olduğunu görmüyor musun? Ve gök cisimlerini, (80)
  kendi izni olmadıkça (81) yeryüzüne düşmemeleri için, yerlerinde,
  yörüngelerinde tutan[ın O olduğunu görmüyor musun?]
  Gerçekten de Allah insanlara karşı çok acıyıp esirgeyen, çok şefkat gösterendir.


  79 - Yani, "...dan yararlanmanızı sağlayan" (karş. 14. sure, 46. not).

  80 - Lafzen, "gök". Burada "gökten" kasıt, Allah'ın koyduğu kozmik yasalara bağlı kalarak yörüngelerinde dönüp duran yıldızlar, gezegenler vb. dir (Merâğî, XVII, 137).

  81 - Yani, Kur'an'ın sıkça dile getirdiği gibi, evrensel kozmik bir afet ya da değişim olarak kendini gösterecek olan Son Saat'e kadar.

  Daha ayrıntılı şekilde açıklanmış bir şekilde bakabilirsin.

  Hata dediğin Kurandaki sorun değil mealdeki sorun yine hata yaptın kardeşim.

  Şahsen ben şeytan olsam senin kulağına şöyle yaz derdim:
  Muhammed Esed ateistlerin hatalı gördükleri yerleri değiştirmiştir kesin!.
  Bunun cevabını
  Ateistlerin en büyük kanıt olarak sundukları ama cahilliklerinin ispatı talak suresi 12.ayet
  Bugün gökyüzünün 5 katman olduğu varsayılıyor. Muhammed Esed 7 göğü yazmıştır yinede
  yani Muhammed Esed e böyle yorum yapmanı da engellemiş oldum.

  Hazır bu konudan bahsediyorken cevabına da vereyim.

  Fusillet suresi 12.ayet
  Ve onları iki evrede 7 gök olarak yarattı,her göğe kendi işlevini yükledi.Biz,
  yere en yakın olan gökleri ışıklarla süsledik.Ve onları emniyetli kıldık.
  İşte bu,Kudret sahibi ve her şeyi bilenin takdiridir.

  Gök derken öyle yüzü değil. Şu yukarıda gördükleriniz yıldızların bulunduğu yere diyor onu.

  YanıtlaSil
 6. Nebe' Suresi'nin 12. ayetinde gök (semâ) kelimesi geçmez. Sadece 'seb'an şidâdâ' ifadesi yer alır.

  Keşke Kur'an'ı aslından okuyup öyle eleştirseniz değil mi? Meal okuyup ancak mealleri eleştirebilirsiniz.

  YanıtlaSil
 7. Nebe Suresi 12. ayette gök mealde insanların anlayabilmesi için koyulmuş bir kavramdır. Fakat siz yinede bunu anlamamış gibi yapıp çarptırmaya çalışıyorsunuz. Eğer inananmayacaksanız başkalarının aklını bulamayınız efendim. Eğer inanacak olsaydınız bunu yazana kadar Allah-u Teala sizi çoktan İslam ile şereflendirmişti.

  YanıtlaSil
 8. 1)21 soruda düz dünya
  2)David Murphy ile düz dünya

  YouTube videolarını izleyin
  Daha sonra kuran da düz dünyaya paralel bilgileri dolaylı veren ayetleri araştırın. Daha sonra bu konuyu sorgulayın herşey kafanızda daha da netleşecek.

  YanıtlaSil

 
Top