Menu
 

Hadislere göre, resim haram-şirk

Hadislere göre resim heykel gibi canlı figürlerin bire bir benzerini/kopyasını yapmaya çalışmak/yapmak şirktir.
Bu konu da istemediğimiz kadar hadis vardır. Ancak bir şeyin önceden şirk olmayıp şimdi şirk olamayacağını bilen müçtehitler resim, heykel gibi sanatların şirk olduğunu söyleyemezler, bunları yapama niyetine göre şirk olabileceğini söylerler.

Daha önceden resim, heykel gibi sanatlar haram olmadığını ama zamanla bunlar vesilelikten (seddü'z-zerâi' / seddü'z-zerîa) gaye hâline getirilip Allah yerine tapılır olunca haram kılınmış denilir. Ancak hadislere göre resim, heykel gibi sanatlar ŞİRKTİR!

Bu sebeple en şiddetli azaba düçar olacaklardır. Hadisçiler hadislerin içinden işlerini geleni seçip istedikleri gibi yorumluyorlar. Geneline bak(a)mıyorlar. Yazıyı uzun tutmamak adına hadislere göre resim heykel gibi tasvirlerin şirk olduğunu göstermek için bir kaç tane örnek verilecek.


Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bir seferden geldi. Ben de üzerinde resimler bulunan bir perdeyi rafın üzerine örtmüştüm. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) onu görünce yerinden çıkarıp YIRTTI ve şöyle buyurdu:

−“Kıyamet gününde insanların
EN ŞİDDETLİ azablıları, Allah’ın yaratmasına BENZETMEYE çalışan kimselerdir!”

Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:“Bende o perdeyi bir veya iki yastık yaptım.”
(Müslim 2109/98, Buhari 5957, 5958, Nesei 5320, 5321, 5322, 532)

Kur'ana göre en şiddetli azabı kimler görecek?
Şirk işleyenler. Bunu nebi bilmiyor olabilir mi?

Bu hadislere göre resim, fotoğraf, heykel, robot, üç boyutlu canlı nesneleri yapanlar en şiddetli azaba uğrayacaklardır çünkü şirk işlemektedirler. Bunun farkında olanlar artık resim yapmanın şirk olmadığını bir şartla söylüyor. Eğer Allah'ın yaratmasına benzer yaratma iddiasında/niyetinde bulunulmazsa şirk değildir ancak bu iddia/niyet ile kalem oynatılırsa şirk olur diyorlar.
Hadisler böyle söylemiyor ancak öyle söylediğini varsayalım.
Bilim adamları bir maymunu klonladı niyetleri ve iddiaları Allah'ın yaratmasına benzer yaratma iddiasında bulunmak değil bu durumda şirk işlemiş olmuyorlar? Diyebiliyorlar mı?


İbnu Abbas (radıyallâhu anhümâ) anlatıyor: "Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

"Kim resim yaparsa, Allah onu Kıyamet günü, yaptığı resim sebebiyle, onlara ruh üfleyinceye KADAR AZAB eder HİÇ BİR zaman da ruh üfleyici değildir"
(Buhâri, Ta'bir 45, Tirmizî, Libâs 19, (1751) Nesâî, Zinet 114, (8, 215)


Bu ve benzeri hadislere göre hiç bir canlı kopyalanamaz/benzeri yapılamaz ruh üflenemez/canlandırılamaz. Eğer canlandırmayı başarırsa azaptan muaf olacak.


Şimdi bu artık hayal değil gerçek. Hadislere göre bu kişiler azap görmeyecek çünkü benzerini yapıp ruh üflediler/canlandırdılar.
Bir canlı benzer şekilde yapılmak iddiası/inancı/niyetiyle kalem oynatılsa bile şirk oluyorsa.

İsa a.s hangi amaçla/iddia ile kuş heykeli yapıyor.


Eğer bu fiiller şirk ise Allah hiç nebisine şirk işleterek bir mucize gösterir mi?
Allah'ın mucize göstermek için bin bir türlü alternatifi vardır. Bu kadar alternatif arasından tutup ta şirk içeren bir mucize göstermesi düşünülemez.

Bu yöntem ile sınırsız sayıda kopya yaratmak mümkün, çünkü fetal fibroblastlardan alınıyor hücreler. Bunlardan da sınırsız sayıda elde etmemiz mümkün.
Bilim adamlarının AMACI zaten dinleri yalanlamak ya da bilimin gücünü din(i)darlara ispatlamak değil.


Din(i)darlar oturdukları yerden şirk, haram demeye devam ededursunlar, amaç ileride kanser ya da bir organ yetmezliği ile baş etmek zorunda kalırlarsa, tüm bilim düşmanlıklarına rağmen onları da sağ tutabilmek.


Kur'an'da canlı varlıklarının resimlerini çizmenin, karikatürlerini veya heykellerini yapmanın haramlığıyla ilgili bir şey yoktur. Aksine aşağıda belirteceğimiz ayetlerde bunun helalliğinin faydalarıyla ilgili şeyler vardır.

Yüce Allah, İsa a.s'ın kuş heykeli yapmasından memnuniyetle bahseder: "İznimle topraktan kuş şeklinde bir şey yaratır, sonra ona üflerdin de yine iznimle kuş oluverirdi." (Maide 5/110). Mesih a.s, topraktan kuş şeklinde bir şey yapıyordu. Hiç şüphesiz bu bir heykeldir. Bu heykel, daha sonra Allah'ın izniyle gerçek bir kuş olmuştu. Bu olay İsa a.s'ın Allah'ın elçisi olduğunun delillerinden biridir.
Bazıları bu ayetin, canlı varlıkların resim ve heykelinin yapılmasının helalliğine delil olmayacağını düşünebilir. Zira böyle mucizevi bir olayın, resim ve heykel gibi genel bir hükme delil teşkil etmeyeceği savunulabilir.
Bu itiraz makul değildir. Çünkü hiçbir nebi, haram olan bir şey yaparak bunu insanlara mucize olarak sunamaz. Aşağıdaki ayetler şüphelerini kesin olarak gidermektedir:
Yüce Allah, Süleyman a.s  ve hizmetine verdiği cinler hakkında şu olumlu ifadeleri kullanır: "Süleyman ne isterse onu yapıyorlardı; değerli meskenler, heykeller, büyük havuzlara benzer çanaklar ve sabit kazanlar yaparlardı. Ey Davut ailesi! Şükredin! Kullarımdan şükredenler pek azdır." (Sebe 34/13).
Bu ayet, kesin olarak Allah'ın nebisi Süleyman a.s'ın heykeller yapılmasını emrettiğini gösteriyor. Hiçbir nebi, haddini bilmezce, haram olan bir şeyi emredemez. Aksine Yüce Allah, cinlerin Süleyman a.s'a heykeller yapmasını bize olumlu bir şekilde aktarıyor, hatta ayetin sonunda bu sayılanların şükür gerektiren işler olduğunu vurguluyor.
______________________________________________________________________________


Örnekler:

Hz Âişe (radıyallâhu anhâ) anlatıyor: "Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) bir seferden dönmüştü (O yokken) ben, yüklüğün önüne, üzerinde resimler bulunan bir bez çekmiştim Resülullah perdeyi görünce, çekip attı, (öfkeden) yüzü de renklenmişti "Ey Âişe! buyurdular, bil ki, Kıyamet günü insanların en çok azab görecek olanı Allah'ın yarattıklarını taklid edenlerdir"
Hz Âişe rivayetine devamla dedi ki: "Biz o bezi kestik bir veya iki minder yaptık" 

Buhâri, Libâs 91, 95 Müslim, Libâs 87, (2105) Muvatta, İsti'zân 8, (2, 966, 967) Nesâî, Zînet 112, 113, (8, 213) İbnu Mace, Libâs 45, (3653)

Yorum Gönder

 
Top