Menu
 

DARBEYİ ÖNLEYEN GERÇEK EVLİYALAR…
.
Onlar tankların altında yatan evliyalar. Göğsünü kurşunlara siper eden evliyalar. Parmakları ile F-16’ları korkutan evliyalar…
Onlar havada uçmuyorlardı. Zaten öyle bir evliya yok! 
Bizim gibi yerde yürüyorlardı. Duruyorlardı. Ama tankları da durduruyorlardı.
Onlar –ölü değil- canlı canlı direnen evliyalardı.
Görünmez evliyalar değildi. Zaten görünmez evliya yok!
O gece onları hepimiz gözlerimizle gördük. Tankların önünde nasıl durduklarını gördük.
Paletlerin altında nasıl ezildiklerini gördük...
Nasıl kurşunlara dizildiklerini gördük…
Hepsinin canı acıdı; ‘aahh!’ diye inlediler. Ama buna rağmen geri dönmediler…
Maharet; görünmeyen, canı yanmayan bir evliya olmak değil. Zaten böyle bir evliya yok!
Maharet; paletlerin altında ezilince canı yanmak, acı çeken bir evliya olmak!
Canlı canlı çiğnenmek, canlı canlı vurulmak, vatan için bu şekilde öldürülmek!
Ve böylece ölümsüzleşmek! (2/154)
.
1.Evliya, veliler demektir. Yani zaten çoğuldur. Ama halk arasında tekil manada kullanıldığı için biz de bu şekilde kullandık.
2. Kelime manası ‘veli, dost’ şeklindedir. Ama yaygın kültürde ‘evliya’ kelimesi ile ‘Allah’ın kendisine özel bir makam verdiği bazı kullar, Allah dostları’ kast edilir. Ne var ki Allah, kendisine iman eden ve sakınan tüm müminleri Allah dostu (evliyaellah) ilan eder;
.
‘Dikkat edin! Allah dostları (evliyaullah) için korku ve üzüntü yoktur. Onlar ki, iman etmiş ve sakınmışlardır.’ (Yunus 10/62,63)
.
Demek ki evliya; havada uçan, denizde yürüyen, gaybı bilen, görünmez olan bazı özel kullar değil (zaten böyle bir şey yok), Allaha iman eden ve başta şirk olmak üzere Allah’ın koyduğu temel yasaklardan sakınan tüm müminlerdir.

BU MİLLET ALLAH’A, ALLAH DA BU MİLLETE YARDIM ETMİŞTİR… 
.
Hani kâfirler SENİ TUTUKLAMAK veya ÖLDÜRMEK veya SÜRGÜN ETMEK için sana tuzak kuruyorlardı. (Ama) Onlar (sana) tuzak kurarlarken Allah da (onlara) tuzak kuruyordu. Çünkü Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. (Enfal 8/30)
.
Onlardan öncekiler de tuzak kurmuşlardı, halbuki bütün tuzaklar Allah'a aittir. (Rad 13/42)
.
Onlar bir tuzak kurdular. Biz (ise) onların tuzağını onlar farkında değilken bozduk. (Neml 27/50)
.
Çünkü onlar yeryüzünde büyüklük taslıyor ve kötü tuzaklar kuruyorlardı. Halbuki kötü tuzak ancak sahibini kuşatır… (Fatır 35/43)
.
Ey iman edenler! Eğer siz Allah'a yardım ederseniz O da size yardım eder, ayaklarınızı kaydırmaz. (Muhammed 47/7)
.
Allah, kendisine yardım edenlere kesinlikle yardım eder. Çünkü Allah güçlüdür ve üstündür. (Hac 22/40)
.
Not: Bu ayetlerdeki ‘Sen/Sana’ ifadeleri elbette ki Resulullahı ifade ediyor. Ama bu durum ayetlerin hükmünün evrensel olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Yani Allah, kendisine yardım edene (üzerine düşeni yapana) kesinlikle yardım eder, ediyor (22/40,47/7). 15 Temmuz darbesi sonrası yaşadıklarımızın aslı da budur. Bu millet Allah’a, Allah da bu millete yardım etmiştir. Gerisi teferruattır.Evliya/Allah dostu kimdir?

Zeki Bayraktar


Örnek bir video:  Bir vaiz göreceksiniz. Çift kimlikli. Reis'in uçağını o gece evliyalar, hatta Cebrail'in başında olduğu melekler korudu diyen bu vaizin Fetö ile yanak yanak fotoğrafı çıktı..


Abdurrahman Büyükkörükçü


Yorum Gönder

 
Top