Menu
 

Allah (c.c) Dostu kimdir?

Bu soruya Kur'an dan kısa ve net cevap vereceğiz. Kur'an-ı açıklamak/tefsir  Allah(c.c) ait.

10:62-63 Bilesiniz ki, Allah’ın dostlarına korku yoktur; onlar üzülmeyecekler de. İşte onlar iman eden ve takva sahibi olan kimselerdir."

----------- Allah Dostları, Kimlerdir ? ------------
3:68 "İnsanların İbrahim'e en yakın olanı, ona uyanlar, şu Peygamber ve (ona) iman edenlerdir. Allah MÜMİNLERİN dostudur."
4:45 "Allah düşmanlarınızı daha iyi bilir. Dost ve sahip olarak Allah yeter, yardımcı olarak Allah yeter."
2:257 "Allah, İNANANLARIN dostudur, onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır..."

İtiraz 1 : Korku ve üzüntü olmama sadece evliyanın sıfatıdır? Ayette "Onlara korku yoktur, üzülecek de değillerdir" sıradan Müslümanlar korku duyarlar, üzülürler de, demek ki ayet bütün Müslümanlardan değil, evliyadan bahsediyor. Allah dostları asla korku duymazlar, hiç birşeye de üzülmezler.

----------- Kimlere Korku ve Üzüntü Yoktur? ------------
6: 48 "Biz peygamberleri ancak müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Kim iman eder ve yanlışı bırakırsa onlara korku yoktur, üzülecek de değillerdir."

[Üzüntü olmama durumu ahiret için söylenmektedir. Aksi durum zaten düşünülemez. Yakup peygamber üzüntüden ağlayarak kör olmuştur.]

İtiraz 2 : Ayette "takva sahibi olanlardır" diyor, oysa her Müslüman takva sahibi değildir, dolayısı ile ayet her Müslümanı değil sadece evliyayı kastediyor.

----------- Takva Sahipleri Kimlerdir? ------------
2:1-5 "O takva sahipleri ki gayba iman ederler, namazlarını kılarlar, kendilerine verdiğimiz rızıklardan infak ederler. O takva sahipleri, sana İNDİRİLENE de senden önce indirilenlere de, Ahirete de tüm kalpleriyle iman ederler. İşte onlar rablerinden gönderilmiş olan bu kusursuz rehberliğe tabidirler. İşte kurtuluşa erenler onlardır.”

Ayete göre Takva sahibi olmanın özellikleri: gayba inanmak, namaz kılmak, zekat vermek, kitaplara ve ahiret gününe inanmak ve Kur'an'a uymaktır.  Bu da tüm Müslümanları kapsar, zira bunlardan birisi yapmayan/inanmayan kişi Müslüman olamaz.

Öyleyse, sadece "Evliya" denen zatlar takva sahibidir diyenler, diğer herkesi kafir yapmış olurlar.
Çünkü ayetin sonunda "Kurtuluşa erenler onlardır" buyuruyor, yani onlar dışında herkes cehennemliktir.

Sonuç olarak Kur'an'a göre İman eden ve takva sahibi olan herkes Allah dostudur. Yani tüm Müslümanlar Allah dostudur. Bunun aksini söyleyenler Kur'an-ı açıkça inkar etmiş olurlar...

----------- Allah'tan Başka Dost Edinenler! ------------
7:3 "Rabbinizden size İNDİRİLENE UYUN. O’ndan başka EVLİYAların ardına DÜŞMEyin. Siz ne kadar da az öğüt alıyorsunuz."
8:24 "-Bilin ki ALLAH kişi ile kalbi arasına girer ve O'nun huzuruna toplanacaksınız."
42:9 "Yoksa O'ndan başka veliler mi edindiler? Allah! O'dur gerçek dost. Ölüleri O diriltir. O her şeye güç yetirir."
42:62 "Onların Allah'tan başka kendilerine yardım edecek velileri yoktur. Allah'ın saptırdığı kimse için artık hiçbir yol yoktur."
39:3 Kesinlikle, din sadece Allah'a aittir. O'nun dışındakileri evliya (dostlar) olarak edinenler, "Onlar bizi Allah'a daha fazla YAKLAŞTIRSIN diye biz onlara tapıyoruz." (derler)..."
[Daha fazlası için, 7:3, 18:102, 29:41, 39:3, 42:6, 42:9, 42:46, 45:10 ]

 ----------- Ayetleri Görmezlikten Gelenler! ------------
43:36-37 "Kim Rahman’ın Zikri’ni GÖRMEZLİKTEN gelip ondan uzaklaşırsa BİZ ONA bir ŞEYTAN musallat ederiz de o ona can yoldaşı olur. Bu şeytanlar onları yoldan saptırırlar. Onlarsa kendilerinin hâlâ HİDAYET üzere olduklarını SANIRLAR."

Yorum Gönder

 
Top