Menu
 


Bu videoda çelişkinin ne olduğu anlatılmaya çalışılmış ve Nisa 78 ve 79. ayetleri üzerinden örnek verilerek anlatılmıştır.
İddia: 
''Kendilerine bir iyilik dokunsa 'Bu Allah'tan' derler; başlarına bir kötülük gelince de 'Bu senden' derler. 'Hepsi Allah'tandır' de. Bu topluluğa ne oluyor ki hiçbir sözü anlamıyorlar!'' (Nisa 78)

''Sana gelen iyilik Allah'tandır. Başına gelen kötülük ise nefsindendir. Seni insanlara elçi gönderdik; şahit olarak da Allah yeter.'' (Nisa 79)

Burdada açık açık 78. ayet yok sayılmakta. Ayette vurgulanmak istenen mesaj şudur: "İyilik yapılrsa Allah'tan, kötülük yapılırsa, kendi nefsin sorumludur." 2 ayet arası bir çelişki mevcut. Bir ayette kötülüğün de iyiliğin de Allah'tan olduğu yazıyor. Diğerinde ise sadece iyiliğin Allah'tan olduğu yazıyor. Bu bir çelişkidir. 

Cevap:
Bu ayetlerde bir çelişki olmadığını küçük bir çocuğun bile bir meal sitesini kullanarak anlayabileceğini göstermek istiyoruz. Bir çocuk bile, belki açıklama yapamasa bile en azından sorunun nerede olduğuna işaret edebilir. 

Mealde ilk bakışta çelişki gibi görünse de iki ayetin Arapça karşılığını kıyasladığımızda arada bir fark görüyoruz. 

Öncelikle bir ''farkı bul'' oyunu ile iki ayet arasındaki fark nerde ona bakalım. 

Her iki ayette de mevcut olan kelimeler yeşil renkle işaret edilmiştir. İki ayet arasında kullanılan farklı kelime ise kırmızı renkle işaret edilmiştir.

Aynı olan kelimeler: -isabet etmek, -iyilik, -kötülük

Farklı olan kelime: (Allah) katından

Görmüş olduğunuz gibi iki ayet bazı meallerde aynı gibi görünse de aralarında bir fark vardır. Eğer bu fark olmasaydı bir çelişki kaçınılmaz olurdu. 78. ayette ''Allah katında''yı ifade etmek için ''ind'' (indillah) kelimesi kullanılmıştır. Halbuki 79. ayette ''min'' (minallah) kelimesi kullanılmıştır. 

78. ayette 3 defa ind kelimesi kullanılırken 79. ayette bu kelime birden kullanılmıyor. Bu çok dikkat çekici bir durumdur. Eğer bu ayetler arka arkaya değil de Kuran'da ayrı ayrı geçseydi belki hiç dikkat çekmeyecekti bile. Allah bu ayetleri ardı ardına koyarak adeta inkar edenlere çelişki bulma fırsatı veriyor. Fakat aynı zamanda kelime seçimlerini hassasca ayarlayarak adeta ''ben ne dediğimi iyi biliyorum'' da diyor.

Bu konuda eleştiri yapılmaya çalışılan Nisa Suresindeki iki ayettir. Önce bu ayetlere bakalım:
Her nerede olursanız, ölüm sizi bulur; yüksekçe yerlerde tahkim edilmiş şatolarda olsanız bile. Onlara bir iyilik dokunsa: “Bu, Allah’tandır” derler; onlara bir kötülük dokunsa: “Bu sendendir” derler. De ki: “Tümü Allah’tandır.” Fakat, ne oluyor ki bu topluluğa, hiç bir sözü anlamaya çalışmıyorlar? Sana iyilikten her ne gelirse Allah’tandır, kötülükten de sana ne gelirse o da kendindendir. Biz seni insanlara bir elçi olarak gönderdik; şahid olarak Allah yeter. (4 Nisa Suresi – 78/79) 


78. ayette tümü Allah katındandır derken, 79. ayete ise kötülüklerin kendinden olduğu bildirilmektedir. Bu iki mealde mana aynı gibi gözükürken, orijinal Arapçasında birbirinden farklı olarak geçen bir kelime vardır. 78. ayette tümü Allah’tandır derken burada Arapça “ indi” (tarafından) kelimesi geçer. Fakat yukarıda mealini verdiğimiz 79. ayette bu kelime geçmez. Bu kelime önemli bir anlam farkı ortaya çıkartır. Her şey Allah tarafından (indi Allah –indillah-) dır. Bu ayetlerin yerine doğru mealleri verilmiş kelimeleri koyduğumuzda var gibi görülen çelişkinin yok olduğu görülecektir.Her şey sonuçta Allah’ın dilemesi ve takdiriyledir. Başlara gelen kötülükler ise kendi elleriyle kazanılması sonucundadır. Örneğin bir insan elini ateşe soksa eli yanar. Elinin yanması Allah’ın yarattığı kanunlar gereğidir. Fakat elini yakan buna elini sokandır. Sorumluluk elini sokan insandandır; ama onun elini yakan bu doğa kanunlarını yaratan Allah’tır.


Hüküm gününde inkar edenlerin kitapları hangi tarafından verilir?

Cehennem ehlinin hesap günü kitaplarının verilmesiyle ilgili ayetlerde bir çelişki olduğu iddia edilmektedir. İnşikak ve Hakka surelerindeki konuyla ilgili ayetler şöyledir:

Kimin de kitabı ardından verilirse, (84 İnşikak Suresi, 10)

Kitabı sol eline verilen ise; o da, der ki: “Bana keşke kitabım verilmeseydi.” (69 Hakka Suresi, 25)


İnşikak suresinin 10. ayetinde kitabı ardından verilenlerden söz edilmektedir. Burada cehennem ehlinin kitabının arkalarından uzatıldığı anlaşılmaktadır. Hakka suresinin 25. ayetinde ise kitabın cehennem ehlinin sol ellerine verileceği söylenmiştir. Bu iki ayet arasında hiç bir çelişki yoktur. Birinde kitabın uzatıldığı yön olan ‘’arkalarından’’ söz edilmekte, diğerinde ise kitabın cehennem ehlinin sol ellerine verilmesinden söz edilmektedir. Yani cehennem ehlinin kitabı arkalarından uzatılarak sol ellerine verilecektir. Çelişki bir yana iki ayette söylenen ifadeler birbirini tamamlamaktadır.

Yorum Gönder

 
Top