Menu
 

Lesley Hazleton
NEBİ'MİZİN KUR'AN'IN ALLAHTAN OLUP OLMADIĞINA DAİR ŞÜPHE DUYDUĞU VE ŞÜPHESİNİN GİDERİLDİĞİ AYETLER
32:23"Yemin olsun ki, Mûsa'ya Kitap'ı vermiştik. Böyleyken sen ona kavuşacağından kuşkuda olma! Biz onu İsrailoğullarına bir kılavuz yapmıştık."
6:114 "Allah size Kitap'ı ayrıntılı kılınmış bir halde indirmişken, Allah'ın dışında bir hakem mi arayayım? Kendilerine Kitap verdiklerimiz, onun, Rabbinden hak olarak indirildiğini biliyorlar. Sakın kuşkuya düşenlerden olma."
10:94"Şayet sen, sana indirdiğimizden kuşkulanmakta isen, senden önce Kitap'ı okuyanlara sor. Yemin olsun, hak sana Rabbinden gelmiştir. O halde, sakın kuşkulananlardan olma!"
11:17"Böyleleri şu kimse gibi olur mu: Rabbinden bir beyyine üzerinedir, O'ndan bir tanık da kendisini izler. Tanıktan önce de bir kılavuz ve rahmet olarak Mûsa'nın kitabı var. Onlar ona inanırlar. Hiziplerden onu inkâr edenin varış yeri ateştir. Ondan asla kuşkuya düşme; o Rabbinden bir haktır ama insanların çokları inanmıyorlar."
2:147"Gerçek, Rabb'inden gelir. O halde sakın kuşkuya düşenlerden olma."
3:60"Hak, Rabbindendir. O halde, kuşku duyanlardan olma."
Not: Ayetlerin öncesine ve sonrasına bakmadan üstün körü tarayıp bulduğum sonuçlardır. Ayetleri okuduktan sonra aşağıdaki videoyu izlemenizi öneririm.

Yorum Gönder

 
Top