Menu
 


Öncelikle belirteyim ki; Kur'an ne bilim, ne tarih, ne anayasa kitabıdır. Amacı bize bilim sunmak veya tarihi bilgi vermek değildir. Elbette bunlara ilişkin hiç veri bilgi yok demek değildir. Ama Kur'an hayat kitabıdır rehberidir, öğüttür. Bunu yaparken verdiği örneklemelerin tanımlamaların gerçek veya doğru olmasının önemi yoktur.Kur’an 7.yy'da Arap yarım adasında yaşayan toplumun bilgi birikimi, kültürü ve sosyolojisine göz önünde bulunarak hitap edilmiş ve o toplumun kendi şartlarına göre çözüm önerisinde bulunmuştur. Ayrıntılı bilgi için bakınız: Kuran ve Bilim

Kuran’daki 6 günde yaratılış konusu çelişkili görülür.. Bir ayette ”yeri göğü ve ikisi arasındakileri 6 günde yarattım” der. Diğer ayette ”yeri iki günde” yarattığını bildirir. Başka ayette ”göğü iki günde” yarattığını bildirir. Bir başka ayette de ”yerde sarsılmaz dağlar ve rızıkları dört günde”yarattığını bildirir.
Bu ayetlere bakarak 2 gün yer, 2 gün gök, 4 gün yerdeki dağlar ve rızıklar yaratılmış derler. Bunun toplamı da 6 değil 8 derler. Bunu çelişki gibi sunarlar. Ancak biraz düşünen herkesin rahatlıkla anlayacağı bir konu bu. Örnekle anlatalım;
Mesela akşam yemeği hazırlıyorsunuz. Menüde çorba, pilav, et, tatlı, salata var. Bütün bunları bir saatte yaptım diyorsunuz.
Çorbayı yarım saatte yaptım, eti yarım saatte yaptım. Pilavı, salatayı ve tatlıyı da 15’er dakikada yaptım diyorsunuz.
Baktığınızda 1 saat 45 dakikada yapmış gibi görünüyorsunuz. Buradan ne anlıyoruz? Bu yemeklerin bazılarını eş zamanlı yapmışsınız demek ki. Ve hepsi toplamda 1 saat sürmüş.
İlgili ayetler:
Allah; gökleri, yeri ve ikisi arasında olanları altı günde yarattı, sonra arşa istiva etti… (Secde Suresi, 4)
De ki: “Gerçekten siz mi yeri iki günde yaratanı inkar ediyor ve O’na birtakım eşler kılıyorsunuz?… “ (Fussilet Suresi, 9)
Böylece onları iki gün içinde yedi gök olarak tamamladı ve her bir göğe emrini vahyetti… (Fussilet Suresi, 12)
Orda (yerde) onun üstünde sarsılmaz dağlar var etti, onda bereketler yarattı ve isteyip-arayanlar için eşit olmak üzere ordaki rızıkları dört günde takdir etti. (Fussilet Suresi, 10)
Altı Günde Yaratılışın Bilimsel İzahı
Ayette geçen 6 gün ifadesi, bizlerin anladığı manada 1 haftanın bir eksiği, 24 saatlik dilimden oluşan 6 gün değildir. Evre manasındadır. Allah zaman ve mekanın dışındadır. Allah Katında her şey tek bir anda olmuş ve bitmiştir. Zaman ve mekana tabi olan bizleriz…
Zamanın göreceliği dikkate alındığında, “gün” sadece bugünkü koşullarıyla, Dünya üzerinde algılanan 24 saatlik bir zaman dilimini ifade etmez. Ancak evrenin bir başka yerinde, bir başka zamanda ve koşulda, “gün” çok daha uzun sürelik bir zaman dilimidir. 

Nitekim bu ayetlerde (Secde Suresi, 4; Yunus Suresi, 3; Hud Suresi, 7; Furkan Suresi, 59; Hadid Suresi, 4; Kaf Suresi, 38; Araf Suresi, 54) geçen 6 gün (sitteti eyyamin) ifadesindeki “eyyamin” kelimesi, “günler” anlamının yanı sıra “çağ, devir, an, müddet” anlamlarına da gelir.
Big Bang anındaki enerji, evrensel saatin zaman akış hızını milyon kere milyon (1012) defa yavaşlatmış. Evren yaratıldığında, evrensel zamanın akış katsayısı -bugün algılandığı şekliyle- milyon kere milyon kat kadar daha büyüktü, yani zaman daha hızlı akıyordu. Dolayısıyla Dünya’da milyon kere milyon dakikayı yaşadığımız esnada, evrensel saat için yalnızca bir dakika geçmiş olur.
6 Günlük zaman dilimi, zamanın göreceliği dikkate alınarak hesaplandığında, 6 milyon kere milyon (trilyon) güne denk gelir. Çünkü evrensel saat, Dünya’daki saatin akış hızından milyon kere milyon daha hızlı akar. 6 trilyon günün karşılık geldiği yıl sayısı, yaklaşık olarak 16,427 milyardır. Bu rakam günümüzde evrenin tahmin edilen yaş aralığındadır.
6.000.000.000.000 gün / 365,25 = 16.427.104.723 yıl
Yaratılışın 6 gününün her biri -bizim zaman algımızla- birbirlerinden farklı zamanlara karşılık gelir. Bunun sebebi zamanın akış katsayısının evrenin genişlemesiyle ters orantılı olarak azalmasıdır.
Big Bang’den itibaren evrenin büyüklüğü her ikiye katlandığında, zamanın akış katsayısı yarıya düşmüş. Evren büyüdükçe, evrenin ikiye katlanma hızı da gittikçe artan bir şekilde yavaşladı. 

Bu genişleme oranı, Fiziksel Kozmolojinin Temelleri adlı ders kitaplarında anlatılan, dünyanın her yerinde yaygın olarak bilinen bilimsel bir gerçektir.
Yaratılışın her gününü, Dünya zamanıyla hesapladığımızda karşımıza aşağıdaki durum çıkar:

* Zamanın başladığı andan itibaren bakıldığında, yaratılışın 

1. günü (1. devre) 24 saat sürmüştür. Ancak bu süre, bizim zamanı Dünya’da algıladığımız şekliyle 8 milyar yıla eşittir.

* Yaratılışın 2. günü (2. devre) 24 saat sürmüştür. Ancak bu, bizim algılarımızla bir önceki günün yarısı kadar sürmüştür. Yani 4 milyar yıl.

* 3. gün (3. devre) ise yine bir önceki gün olan 2. günün yarısı kadar sürmüştür. Yani 2 milyar yıl.

* 4. gün (4. devre) 1 milyar yıl,

* 5. gün (5. devre) 500 milyon yıl,

* ve 6. gün (6. devre) 250 milyon yıl sürmüştür.

* Sonuç: Yaratılışın 6 günü, yani 6 devresi, Dünya zamanı türünden toplandığı zaman, 15 milyar 750 milyon yıl bulunur. Bu rakam günümüzdeki tahminlerle büyük bir paralellik içindedir.

_____________________________________________________________________________________________
Kaynak: http://kurandaceliskiolmaz.com/evren-6-gunde-mi-8-gunde-mi-yaratildi/

Yorum Gönder

 
Top