Menu
 

İKİZ AYETLER (Genişletilmiş versiyon 2014.08.21)


39.23. Allah en güzel hadisi, tutarlı ve ikişerli bir kitap halinde indirdi.Rab'lerini sayanların derileri ondan dolayı ürperir. Sonra derileri ve kalpleriAllah'ın mesajına karşı yumuşar. Bu, Allah'ın yol göstermesidir; dilediğinive/veya dileyeni ona ulaştırır. Allah'ın saptırdığı bir kimseye rehber bulunmaz,

Kur’an, kendisinebakışımızı bütünü ile değiştirecek ve düşünen insanları onun üstünlüğü,eşsizliği ve baş edilmezliği hususunda tam bir teslimiyete götürecek buayetlerin “mü-teşabihlik” (benzeşmelilik, birbiri ile tutarlılık) ve“mesânîlik” (ikişerlilik) durumuna şöyle dikkatlerimizi çeker: “Allah sözün engüzelini, benzeşmeli ve ikişerli bir kitap olarak indirdi.” (39/ Zümer, 23).Bir başka ayette de Kur’an kendisini “Seb’an mine’l-mesânî: ikişerli yedi”olarak nitelendirir. Mesut Yılmaz www.kuranasor.com
----------------------------------------------------------------------

25:43 Egosunu tanrı edinen kişiyi gördün mü?
------------------------------
45:23. Egosunu tanrı edinen kimseye dikkat ettin mi? Nitekim Allah onu bilerek saptırmış, işitme duyusunu ve beynini mühürlemiş ve görüşüne perde koymuştur. Allah'tan başka kim onu doğruya iletebilir? Öğüt almaz mısınız?
45:24. Onlar derler ki, "Biz sadece dünya hayatında yaşarız. Yaşarız, ölürüz ve bizi zamandan başkası yok etmez." Onların bu konuda bir bilgisi yoktur. Onlar sadece zannediyorlar.
45:25. Onlara açık açık ayetlerimiz okunduğunda, "Doğru sözlü iseniz atalarımızı geri getirin," demekten başka delilleri yoktur.
----------------------------------------------------------------------
25:31 Biz ayrıca her peygambere suçlulardan bir düşman var ettik. Yol gösterici ve yardımcı olarak Rabbin yeter.
.
Hadis kitaplarını oluşturanlar ve dolayısıyla bu kitaplarda yer alan yasaları yol gösterici olarak insanlara sunanlar peygamber düşmanlarıdır:
---------------------------------------
6:112 Böylece, her peygambere insanlardan ve cinlerden olan şeytanları düşman kıldık. Aldatmak için birbirlerine yaldızlı sözleri/hadisleri vahyederler. Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. Onlara ve ettikleri iftiralara aldırma. 
6:113 Ahirete inanmayanların kalbi ona kansın, ondan hoşlansın ve gerçekten yapmak istediklerini yapabilsinler diye. . 
6:114 Allah'tan başka yasa koyucu mu arayayım? O ki size kitabı detaylı olarak indirmiştir.
----------------------------------------------------------------------
11:106 TALİHSİZLER ateştedir. Onlar orada sızlayıp inlerler.
92:14 Ben sizi alevli bir ateşe karşı uyardım. 
92:15 Oraya TALİHSİZ olandan başkası girmez.
-------------------------
90:19 Ayet ve mucizelerimizi inkar edenlerse talihsizlerdir. 
90:20 Onlar ateşe kapatılacaklardır.

----------------------------------------------------------------------
21:22 O ikisinde (gökler ve yerde) Allah'tan başka tanrılar olsaydı ikisi de kaosa girecekti.
.
Allah'tan başka tanrılar olsaydı, gökler ve yer nasıl bir kaosa girerdi?
.
23:91. Allah çocuk edinmemistir, O'nunla beraber bir tanri da yoktur. Aksi taktirde her tanri yarattigi şeylerle birlikte bagimsizligini ilan ederek yönetim için bir biriyle çekismeye girerdi. Allah, onlarin niteledikleri seylerden çok uzaktir
----------------------------------------------------------------------
13:32 Senden önceki elçilerle de alay edildi. İnkârcılara fırsat verdim
ve sonunda onları yakaladım. Sonuç nasıldı?
.
Eski inkarcı nesillerin yakalanışı:
.
29:40. Hepsini günahlarıyla yakaladık. Onlardan kimine çılgın bir fırtına gönderdik, kimini korkunç bir ses yakaladı, kimini yerin dibine geçirdik, kimini de boğduk. Onlara zulmeden Allah değildi; onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı.

----------------------------------------------------------------------
22:44 Medyen yerlileri de... Musa dahi yalanlandı. Ben o kafirlere süre tanıdım ve sonra onları hesaba çektim; beni tanımamak da nasılmış!..
.
Neden "Musa dahi yalanlandı" der?
.
Birinci aşama şu ayette yer alan " toplumların hiçbirine vermediğini size verdi." ifadesidir.
.
5:20 Musa, halkına şöyle demişti: "Ey halkım, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın: aranızdan peygamberler çıkardı, sizi özgür kimseler kıldı ve toplumların hiçbirine vermediğini size verdi."
.
Musa peygambere İsrailoğullarına göstermesi için bir birinden büyük dokuz mucize verilmiştir ki, Kur'an'da hiç bir topluma bu kadar mucize verilmemiştir. Buna rağmen Musa peygamberi dahi yalanlamışlar..
.
17:101 Musa'ya apaçık dokuz mucize verdik. Dilersen İsrail oğullarına sor. Onlara gittiğinde, Firavun ona, "Musa, senin büyülenmiş olduğunu sanıyorum," demişti.
.
43:48 Onlara bir birinden büyük mucizeler gösterdik ve belki dönerler diye başlarına çeşitli felaketler getirdik.

----------------------------------------------------------------------
11:114 İyilikler kötülükleri silip götürür.
---------------------------------
2:271. Yardımlarınızı açıklasanız, ne güzel. Ancak onları gizleyerek muhtaçlara verseniz daha iyidir ve bu bazı günahlarınızı örter.
----------------------------------------------------------------------
11:96 Musa'yı ayetlerimizle (mucize ve vahyimizle) ve kesin bir yetkiyle gönderdik.
11:97 Firavun ve konseyine... Ancak onlar Firavun'un buyruğuna uydular. Firavunun buyruğu ise akıllıca değildi.
.
Firavun'un buyruğu:
.
43:51. Firavun halkına şöyle seslendi: "Ey halkım, Mısır'ın yönetimi ve şu altımda akıp giden ırmaklar bana ait değil mi? Görmüyor musunuz?"
43:52. "Yahut ben, şu aşağılık ve konuşmaktan aciz olan adamdan daha üstün değil miyim?"
43:53. "Neden ona altınlardan oluşan bir hazine verilmiyor, yahut neden yanında çalışacak melekler gelmiyor?"
43:54. Böylece halkını yanılttı ve onlar da ona uydular. Onlar bayağı insanlardı.

----------------------------------------------------------------------
11:96 Musa'yı ayetlerimizle ve kesin bir YETKİYLE gönderdik.
-------------------------
28:35. Dedi ki, "Senin pazunu kardeşinle güçlendireceğiz ve ikinize öyle bir yetki vereceğiz ki size dokunamıyacaklar. Siz ikiniz ve sizi izleyenler mucizelerimizle zafer kazanacaksınız."
----------------------------------------------------------------------
15:60 "YALNIZ KARISI HARİÇ; onun geride kalanlardan olmasını kararlaştırdık," dediler.
.
27:57 Biz de onu ve ailesini kurtardık, YALNIZ KARISI HARİÇ; onu geride kalanlardan saydık.
.
7:83. Lut'u ve ailesini kurtardık. KARISI HARİÇ. O geride kalanlardan oldu.
.
11:81. fakat senin KARIN İSTİSNA. Ötekilerin başına gelecek olanlar onun da başına gelecektir. 
.
29:32. Onu (Lut) ve ailesini kurtaracağız, fakat KARISI HARİÇ; 
-------------------------------------------
66:10. Allah inkarcılara, Nuh'un karısı ile Lut'un karısını örnek verir. İki erdemli kulumuzun nikahı altında bulunuyorlardı; ancak onlara ihanette bulundular. Kocaları Allah'tan gelen hiç bir şeyi o ikisinden savamadı. İkisine de, "Girenlerle birlikte cehenneme girin," denildi.

----------------------------------------------------------------------

86:4 Her kişinin üzerinde mutlaka bir koruyucu vardır.
.
6:61. O, kulları üzerinde egemendir ve üzerinize koruyucu melekler gönderir. Sizden birine ölüm geldiği zaman elçilerimiz onun canını hiç vakit geçirmeden alırlar.
.
Üzerimizdeki koruyucuların korudukları biz değil, bizim yaptıklarımızdır. Üzerimizdeki koruyucular yaptıklarımızı kaydederek yaptıklarımızı korurlar. Yaptığımız hiç birşey kaybolmaz, diriliş günü gösterilmek üzere kayıt altına alınarak korunur.
82:10 Halbuki üstünüzde koruyucular vardır. 
82:11 Onlar onurlu kayıtçılardır. 
82:12 Yaptıklarınızı bilirler.
.
50:17 Sağında ve solunda iki alıcı melek oturmuş kaydetmektedirler. 
50:18 Yanında gözetleyen tanıklar olmaksızın ağzından bir söz çıkmaz.
.
43:80. Yoksa, sırlarını ve komplolarını işitmediğimizi mi sanıyorlar. Dogrusu, yanlarındaki elçilerimiz kaydetmektedirler.
-------------------------------------
45:28 Her toplumu diz çökmüs halde görürsün. Her toplum kendi kitabina çagrilir: "Bugün size, yaptiklarinizin karsiligi ödenecektir. 
45:29 "Bu kitabimiz size karsi gerçegi konusmaktadir. Çünkü biz, yaptiklarinizi kaydediyorduk."
.
18:49 Kitap ortaya konmuştur. Suçluların onun içeriğinden korkuya kapıldığını ve "Bize yazıklar olsun, meğer bu kitap küçük büyük hiç bir şeyi bırakmayıp saymış," dediklerini görürsün. Yaptıkları her şeyi önlerinde hazır bulmuşlardır. Rabbin hiç kimseye haksızlık etmez.

----------------------------------------------------------------------
34:52 "Ona (Kur'an) inandık," derler. Uzak bir yerden ona (Kur'an'a) nasıl ulaşabilirler?
.
Uzak bir yerden ona (Kur'an'a) nasıl ulaşabilirler? 
Bu ifadeden İnkarcıların inkarda ileri gitmelerinden dolayı Kur'an'ı anlamaktan uzaklaştırılmalarını, yanı başında okunsa bile inkarcıya sanki uzaktan okunuyor gibi anlamasının engellenmesinin kastedildiğini anlıyorum. 
Yani anlayışlarının giderilmesi.
.
41:44 Onu yabancı dilde bir Kuran kılsaydık, "Onun ayetleri açıklanmalı değil miydi?" diyeceklerdi. İster yabancı dil, ister Arapça olsun, de ki, "O, inananlar için (dilleri sözkonusu olmaksızın) bir rehber ve şifadır. İnanmıyanların ise kulaklarında ağırlık vardır. Onlara sanki uzak bir yerden sesleniliyor gibi onlara kapalıdır."

----------------------------------------------------------------------


11:120. Gönlünü pekiştirmek için elçilerin tarihlerinden sana yeterince aktarmaktayız. 
.
6:34 ayeti ile birlikte değerlendirdiğimde anladığım;
Elçilerin tarihine bakarsak nice peygamberler yalanlandı, Allah yolunda pek çok sıkıntı çektiler ama yılmadılar, boyun eğmediler. Ve sıkıntılarının sonunda zafere ulaştılar.
Benzer sıkıntıları (Muhammed) sen de çekeceksin ama zafere ulaşacaksın. Bu konuda gönlünde bir şüphen olmaması için elçilerin tarihini sana anlatıyoruz.
.
6:34. Senden önceki elçileri de yalancılıkla suçladılar. Yalanlanmalara karşı direndiler. Zaferimiz ulaşıncaya dek sıkıntı çektiler. Allah'ın sistemi değişmeyecek. Nitekim elçilerin tarihi sana ulaşmış bulunuyor.

----------------------------------------------------------------------


6:82 İnananlar ve imanlarını bir zulümle bulaştırmayanlar güvenliği hakketmişlerdir ve onlar doğruyu bulmuşlardır.
.
İmanına zulüm bulaştırmak:
.
31:13. Lokman oğluna öğüt verirken şunu demişti: "Sevgili oğlum, Allah'a ortak koşma, kuşkusuz şirk (Tanrı'ya ortak koşmak) büyük bir zulümdür."
----------------------------------------------------------------------
34:35 Hatta, "Bizim paramız ve çocuklarımız daha çoktur; biz cezalandırılmayacağız," dediler.
.
Nimetlerin halka bolca verilmesi o halkın doğru yolda olduğu ve dolayısıyla ödüllendirildiği anlamına gelmez:
.
23:55 Saniyorlar mi ki, kendilerine bagisladigimiz paralar ve çocuklar ile, 
23:56 . Onlarin iyiligine kosuyoruz? Hayir, farkinda degiller.
.
İnkarcılar bu konuda neyin farkında değiller?
.
9:55 Onların paraları ve çocukları seni etkilemesin. Allah bunlarla, onları dünya hayatında cezalandırmayı ve canlarının inkarcı olarak çıkmasını istiyor.
.
Rabbimiz inkarcılara sunduğu nimetlerle dünya hayatını sevdirir ve ahireti için gerekli olan mesajı unutturur:
.
25:18 "Sen yücesin, senin yanında kimseyi veliler kabul etmek bize yakışmaz. Fakat, sen onlara ve atalarına nimetler bağışladın. Nihayet, onlar mesajı unutup yozlaşan bir toplum oldular," diye karşılık verdiler.
.
Bunun nedeni ise mesajı önemsememeleridir:
.
43:36.Kim Rahman'ın mesajına aldırış etmezse, ona bir şeytanı sardırırız da onun arkadaşı olur.
43:37. Nitekim onları yoldan çıkarırlar. Buna rağmen onlar doğru yolda olduklarını sanırlar.
.
25:30 Elçi de, "Rabbim, halkım Kuran'ı terketti," der.

----------------------------------------------------------------------
4:31 Büyük yasaklardan kaçınırsanız günahlarınızı örter ve sizi onurlu bir girişle kabul ederiz.
.
Onurlu bir giriş:
.
89:27. Ey doygunluğa ermiş kişi,
89:28. Hoşnut olarak ve hoşnut olunarak Rabbine dön.
89:29. Kullarımın arasına hoşgeldin.
89:30. Cennetime hoşgeldin.
.
54:54 Erdemliler, cennetler (bahçeler) ve ırmaklar içindedir. 
54:55 Güçlü Kralın yanında onurlu makamlardadırlar.

----------------------------------------------------------------------
34:9. Dilersek onları yere batırır veya gökten bir kütle düşürürüz. 
-------------------------------------
"Bak ayet çok açık..Allah kullarının üzerine gökten bir kütleyi düşürmeyi diliyor, Tanrı zalim." 
.
Bu kanıya varan kişiler, aklını kullanmayan, Kur'an'ı gereği gibi okumayan, tek ayeti ele alıp karar veren, dolayısıyla kendisi ve insanları saptıranlardır..
Bu da Kur''an'ın test niteliğidir.
.
Kur'anı tüm kitabı göz önünde bulundurarak, incelemeye dayalı olarak okuduğumuzda bakın yukarıdaki ayet nasıl anlamlı bir temele oturuyor?
.
8:32 Hatta, "Rabbimiz, BU (KUR'AN) SENDEN GELEN BİR GERÇEK İSE, ÜSTÜMÜZE GÖKTEN TAŞLAR YAĞDIR, veya başımıza acıklı bir azap getir," diyorlardı.

----------------------------------------------------------------------
85:13 Başlatan ve tekrarlayan O'dur.
Neyi?
10:34 Allah yaratmayı başlatır ve onu tekrarlar.
Kasıt ne?
29:20. De ki, "Yeryüzünü dolaşın ve yaratılışın nasıl başladığını görün." Sonra, yine Allah (ahiretteki) son yaratılışı başlatacaktır.
----------------------------------------------------------------------
36:68. Kime çok ömür verirsek, yaratılışını tersine çeviririz.
-----------------------------
16:70. Ve sizi Allah yarattı, sonra da yaşamınıza son verir. Sizden bazıları hayatın en kötü zamanına kadar yaşatılır ki bilgiden sonra hiçbir şeyi bilmesin.
----------------------------------------------------------------------
44:14 Sonra ondan yüz çevirdiler ve, "Öğrenim görmüş bir deli!" dediler.
Detayı:
16:103. "Ona bir insan öğretiyor" biçimindeki sözlerini elbette biliyoruz. Amaçladıkları kişinin dili yabancıdır, bu ise apaçık Arapça bir dildir.
.
25:4. İnkar edenler, "Bu, başkalarının yardımıyla onun uydurduğu bir yalandan başka bir şey değildir," diyerek haksız ve asılsız bir tez ortaya koydular.
25:5. Dediler, "Yazıp durduğu şey evvelkilerin masallarıdır; gece gündüz kendisine dikte edilmektedir."

----------------------------------------------------------------------
20:2 Biz bu Kuran'ı sıkıntı çekesin diye göndermedik.
Elçinin sıkıntısı:
18:6. Bu söze inanmazlarsa onların ardından kendini sorumlu tutarak suçlayacaksın, üzüleceksin (öyle mi)?
----------------------------------------------------------------------
25:56. Biz seni bir müjdeleyici ve uyarıcı olmaktanbaşka bir görevle göndermedik.
48:8. Biz seni bir tanık, bir müjdeci ve bir uyarıcıolarak gönderdik.

----------------------------------------------------------------------
3:184.Seni yalanlarlarsa (şaşma), senden önce apaçıkdeliller, Zeburlar ve aydınlatıcı kitap getiren elçiler de yalanlanmıştı.
35:25.Seni yalanlıyorlarsa, senden öncekiler deyalanlamışlardı. Elçileri kendilerine apaçık belgeler, Zeburlar ve aydınlatıcıkitaplar getirdiler.

----------------------------------------------------------------------
23:9. Onlar ki namazlarını düzenli olarakgözetirler.
70:23. Onlar ki namazlarını kaçırmazlar;

----------------------------------------------------------------------
25:72. Boş sözlerle karşılaştıklarında önemsemeyipgeçerler.
23:3. Boş sözlerden yüz çevirirler.
28:55. Boş sözleri işittiklerinde ondan yüzçevirirler
----------------------------------------------------------------------
23:5. Ve cinsel ilişkilerden sakınırlar;
70:29. Onlar cinsel ilişkiden sakınırlar;

----------------------------------------------------------------------
23:6. Ancak esleri veya sahip oldukları hariç. Onlarkınanmazlar.
70:30. Ancak eşleri yahut yeminlerinin/anlaşmalarınınhak sahibi oldukları hariç; onlardan dolayı yerilmezler.

----------------------------------------------------------------------
23:7. Kim bunun ötesini ararsa sınırı aşmış olur.
70:31. Bunun ötesini arayanlar ise aşırı gidenlerdir.

----------------------------------------------------------------------
43:83. Bırak onları, kendilerine söz verilengünlerine kavuşuncaya kadar dalsınlar, oynasınlar
70:42. Bırak onları, kendilerine söz verilen gün ilekarşı karşıya gelinceye kadar dalsınlar, oynasınlar.

----------------------------------------------------------------------
2:161. İnkâr edip inkârcı olarak ölenler ise hem Allah’ın,hem meleklerin ve hem halkın lanetini kazanır.
2:162. O durumda sürekli kalırlar. Azaplarıhafifletilmez ve ertelenmez.

3:87. Onlar, Allah’ın, meleklerin ve insanlarıntoplu lanetini hakketmişlerdir.
3:88. Orada sürekli kalıcıdırlar; azaplarıhafifletilmez ve kendilerine bakılmaz.

----------------------------------------------------------------------
17:83. İnsana nimet verdiğimiz zaman, yüz çeviripyan çizer. Kendisine kötülük dokununca da umutsuzluğa düşer.
41:51. İnsana bir nimet verdik mi, yüz çevirip yançizer. Başına bir kötülük geldiğinde ise yalvarıp durur.

----------------------------------------------------------------------
15:5. Hiç bir toplum belirlenmiş süresini negeçebilir, ne de gerisinde kalır.
23:43. Hiç bir toplum kendisi için belirlenmişsüreyi çabuklaştıramaz, geciktiremez.

----------------------------------------------------------------------
68:15. Ayetlerimiz kendisine okunduğu zaman,"Efsane" der.
83:13. Kendisine ayetlerimiz iletildiğinde,"Efsane" derdi.

----------------------------------------------------------------------
56:80. Evrenlerin Rabbinden indirilmiştir.
69:43. Evrenlerin Rabbinden indirilmedir.

----------------------------------------------------------------------
4:133. İnsanlar! O dilerse sizi ortadan kaldırıpbaşkalarını getirir. Allah’ın gücü buna yeter.
14:19. Dilerse sizi götürüp, yerinize yeniyaratıklar getirir.
35:16. Dilerse sizi götürür ve yerinize yeniyaratıkları getirir. 35:17. Bu, ALLAH için zor değildir.
6:133. Dilerse sizi götürür ve sizi başkalarınınsoyundan nasıl getirmişse sizden sonra da yerinize dilediklerini yerleştirir.

----------------------------------------------------------------------

16:55. Kendilerine verilene nankörlük ederek...Keyfinize bakın; yakında mutlaka bileceksiniz!
30:34. Böylece kendilerine verdiklerimize karşınankörlük ederler. Zevklenin bakalım; ileride bileceksiniz.
----------------------------------------------------------------------

6.148.Ortak koşanlar, "ALLAH dilemeseydi, nebiz, ne atalarımız ortak koşmaz ve hiçbir şeyi de haram etmezdik,"diyeceklerdir. Onlardan öncekiler de azabımızı tadıncaya kadar aynı şekildeyalanlamışlardı.
16.35.Ortak koşanlar, ALLAH dilemeseydi ne biz, nede atalarımız O'ndan başka bir şeye tapmaz ve O'nun haram ettiğinden başkasınıda haram kılmazdık. Kendilerinden öncekiler de böyle davranmıştı.
----------------------------------------------------------------------
17.31.Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin.Sizi de onları da biz rızıklandırıyoruz.
6.151. Yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin;sizi de onları da biz besliyoruz.
----------------------------------------------------------------------
17.89.Biz bu Kuran'da her türlü örneği verdik,
30.58. Biz bu Kuran'da halka her türlü örneğiverdik.
39.27.Biz bu Kuran'da, insanlara, her türlü örneğiverdik ki öğüt alsınlar.
18.54.Biz bu Kuran'da halk için her türlü örneğiverdik
----------------------------------------------------------------------
6.152.Erginlik çağına erişinceye kadar yetim malınayaklaşmayın. Ölçüyü ve tartıyı doğru dürüst yapın.

17.34.Öksüzlerin malına, erginlik çağına ulaşıncayakadar dokunmayın;
17.35.Ölçtüğünüz zaman ölçüyü tam yapın ve doğruteraziyle tartın.
----------------------------------------------------------------------
27.74.Ve Rabbin onların göğüslerinin gizlediğini deaçığa vurduğunu da elbette bilir.
28.69.Çünkü Rabbin, onların açığa vurduklarınıbildiği gibi göğüslerinin gizlediklerini de bilir.
----------------------------------------------------------------------
17.26.Akrabalara haklarını ver. İhtiyaç sahiplerineve yolcuya da...
30.38.Öyleyse yakınlığı bulunanlara haklarını ver,yoksula ve yolcuya da...
----------------------------------------------------------------------
23.78.O'dur sizin için işitme, görme duyularını vebeyinler yaratan. Ne kadar da az şükrediyorsunuz!
32.9. Size işitme ve görme yeteneği ile beyinlerverdi; siz pek seyrek şükrediyorsunuz.
16.78. Size işitme, görme duyuları ve beyinler verdiki şükredesiniz.
----------------------------------------------------------------------

35.24. Her toplum içinde mutlakabir uyarıcı gelmiştir.
13.7. toplum için bir Yol Gösterici vardır.
10.47.Her bir toplum için bir elçi vardır.
----------------------------------------------------------------------

23.21.Çiftlik hayvanlarında sizin için bir ders vardır. Karınlarındaki maddedensizi içiriyoruz, onlarda sizin için birçok yararlar mevcuttur; hatta onlardanyiyorsunuz.
16.66.Sizin için çiftlik hayvanlarında da dersler vardır. İçmeniz içinkarınlarından, yani sindirilmiş yiyecek ile kan arasından çıkan bir maddeyisize sunuyoruz: İçimi lezzetli saf süt.
----------------------------------------------------------------------
27.87.Boruya üfürüldüğü gün, göklerde ve yerde bulunan herkes, Allah’ındiledikleri hariç korkuya kapılacaklardır.
39.68.Boruya üflenir üflenmez göklerde ve yerde kim varsa, Allah’ın dilediklerihariç kendinden geçip bayılırlar.
----------------------------------------------------------------------
16.79.Göğün atmosferine uygun yaratılmış kuşları görmüyorlar mı? Onları Allah’tanbaşkası tutmaz
67.19.Üzerlerinde düzenli sıralar halinde kanat çırpan kuşları görmezler mi?Rahman'dan başkası onları tutmuyor.
----------------------------------------------------------------------
9.39. yerinize başka bir toplumu geçirir. Siz O'na asla zarar veremezsiniz.
11.57. Rabbim yerinize başka bir halk geçirecek ve siz O'na hiç bir zararveremezsiniz.
----------------------------------------------------------------------
40.9. O gün kimi kötülüklerden korursan onlara rahmet etmişsindir. Büyük zaferbudur."
6.16.O gün kimden azap çevrilirse ona rahmet etmiştir. En büyük zafer budur.
----------------------------------------------------------------------
23.18.Gökten belli bir oranda su indirdik
43.11.O ki gökten bir ölçüye göre su indirdi
----------------------------------------------------------------------
24.24.O gün ki, dilleri, elleri ve ayakları onların yapmış oldukları her şeyetanıklık edeceklerdir.
36.65.O gün ağızlarına mühür vururuz da, bizimle elleri konuşur ve yapmışolduklarına da ayakları tanıklık eder.
----------------------------------------------------------------------
6.68.Ayet ve mucizelerimizle alay edenleri gördüğün vakit, başka bir sözedalıncaya kadar onlardan yüz çevir
4.140. Allah’ın ayetlerinin inkâr edilip alaya alındığını işittiğiniz zaman,onlar başka bir söze dalıncaya kadar onlarla birlikte oturmayın;
----------------------------------------------------------------------
23.22.Onlarin üzerinde ve gemiler üzerinde taşınıyorsunuz.
40.80. Onlarla ve gemilerle taşınırsınız.
----------------------------------------------------------------------
23.24. İlk atalarımızdan böyle bir şey işitmedik.
28.36. Biz böyle bir şeyi önceki atalarımızdan işitmedik," dediler.
----------------------------------------------------------------------
9.70.Nuh'un halkı, Ad, Semud, İbrahim'in halkı, Medyen sakinleri ve altüstolmuş ülkelerin halkları gibi kendilerinden öncekilerin haberleri onlaraulaşmadı mı? Elçileri kendilerine apaçık belgelerle gitmişlerdi.
14.9. Nuh, Aad ve Semud halkının ve onlardan sonra gelip de sadece Allah’ınbildiği kimselerin haberleri size ulaşmadı mı? Elçileri onlara apaçıkdelillerle gittiler,
----------------------------------------------------------------------
13.15.Göklerde ve yerde olan herkes ister istemez Allah’a secde eder.
3.83. Oysa göklerde ve yerde kim varsa ister istemez O'na teslim olmuştur
----------------------------------------------------------------------
18.56.Biz, elçileri ancak müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak gönderdik
6.48. Biz elçileri, ancak müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak gönderiyoruz.
----------------------------------------------------------------------
10.69. "ALLAH hakkında yalan uyduranlar başarıya ulaşamazlar."
16.116. Allah’a yalan yakıştıranlar başarıya ulaşamazlar.
----------------------------------------------------------------------
30.27.Yaratılışı başlatıp tekrarlayan da O'dur;
30.11.Yaratılışı başlatan, sonra onu tekrarlayan Allah’tır
29.19.ALLAH'ın yaratılışı nasıl başlatıp, nasıl tekrarladığını görmediler mi?
27.64.Yaratılışı başlatan ve sonra onu tekrarlayan kimdir?
10.4. O, yaratılışı başlatır ve sonra tekrarlar;
----------------------------------------------------------------------
21.56. göklerin ve yerin Rabbidir; onları ayırarak yaratmıştır.
12.101. Yeri ve göğü ayırarak yaratansın.
----------------------------------------------------------------------
7.153.Kötülük işledikten sonra tevbe edip inananlar için Rabbin elbette ondansonra Bağışlayandır, Rahimdir.
16.119.Bunlara rağmen Rabbin, bilgisizlik yüzünden kötülük işledikten sonraardından tevbe edip düzelenlere, evet senin Rabbin ondan sonra Bağışlayandır,Rahimdir.
6.54. Bunun için, her kim bilmeyerek işlediği bir kötülükten sonra tevbe ederekkendini düzeltirse, bilsin ki O Bağışlayandır, Rahimdir."
24.5.Bununla birlikte, bundan sonra tevbe edip kendilerini düzeltenler içinALLAH Bağışlayandır, Rahimdir.
----------------------------------------------------------------------
16.30. Bu dünyada güzel davrananlar içingüzellik vardır.
39.10. . Bu dünya hayatında güzel davrananlara güzellik vardır.
----------------------------------------------------------------------
7.206.Rabbinin yanındakiler, ona kulluk etmekten kaçınıp büyüklenmezler, O'nuyüceltirler ve O'na secde ederler.
21.19.Yanındakiler, O'na kulluk etmekten büyüklenmez ve duraksamazlar.
41.38.Büyüklenirlerse, Rabbinin yanındakiler hiç yorulmadan gece gündüz O'nuyüceltirler.
----------------------------------------------------------------------
38.66.Göklerin, yerin ve aralarındakilerin Rabbi;
26.24. O, göklerin, yerin ve aralarındakilerin Rabbidir."
78.37.Göklerin, yerin ve aralarındakilerin Rabbidir,
44.7. Göklerin, yerin ve aralarındakilerin Rabbidir.
----------------------------------------------------------------------
19.97.Bunu senin dilinle kolaylaştırdık;
44.58.Öğüt alsınlar diye senin dilinle onu kolaylaştırdık.
----------------------------------------------------------------------
16.18.ALLAH'ın nimetini saysanız bitiremezsiniz
14.34. Allah’ın nimetlerini sayarsanız bitiremezsiniz.
----------------------------------------------------------------------
5.100.De : "Kötü ile iyi bir olmaz
41.34.İyilik ile kötülük bir olmaz.
----------------------------------------------------------------------
6.17.ALLAH sana bir zarar dokundurmuşsa O'ndan başkası onu gideremez. Sana biriyilikte bulunmuşsa O her şeye Kadirdir.
10.107.ALLAH sana bir zarar dokundurursa onu, O'ndan başka ortadan kaldıracakyoktur. Senin için bir iyilik dilerse, O'nun lütfunu da geri çevirecek yoktur.
----------------------------------------------------------------------
41.50. Dünyanın sonunun da geleceğini sanmam. Rabbime döndürülürsem de O'nunkatında benim için daha güzel şeyler vardır," der.
18.36. "Dünyanın sonunun da geleceğini sanmıyorum. Rabbime döndürülürsemde orada daha iyisini bulurum.
----------------------------------------------------------------------
13.41.Yeryüzünün uçlarından eksilttiğimizi görmüyorlar mı?
21.44. Yeryüzünün uçlarından habire eksilttiğimizi görmüyorlar mı?
----------------------------------------------------------------------
10.61. Göklerde ve yerde bulunan bir atom ağırlığı bile Rabbinin kontrolünündışına çıkamaz. Atomdan da küçük olsun büyük olsun, her şey apaçık bir kitaptakayıtlıdır.
34.3. . Göklerde ve yerde bir atom ağırlığı O'ndan gizli kalmaz. İster ondanküçük olsun yahut büyük olsun... Hepsi apaçık bir kitaptadır."
----------------------------------------------------------------------
57.11.Kim Allah’a güzel bir borç verirse, karşılığını kat kat alır
2.245.Kat kat ödenecek güzel bir ödüncü kim Allah’a, sunar?
----------------------------------------------------------------------
13.2.Görebileceğiniz bir direk olmadan gökleri yükselten,
31.10.Gökleri, gördüğün bir direk olmadan yaratmıştır.
----------------------------------------------------------------------
13.2. güneşi ve ayı buyruk altına alan Allah’tır. Hepsi belli bir süre içinakıp gitmektedir.
31.29. güneşi ve ayı kontrolü altında tuttuğunu, herbirinin belirlenmiş birsüreye kadar akıp gitmekte olduğunu
35.13. Belirlenmiş bir süreye kadar akıp giden güneşi ve ayı emri altınaalmıştır.
39.5. Güneşi ve ayı da emri altına sokmuş ve onların her biri belli bir süreyekadar akıp gitmektedir.
----------------------------------------------------------------------
5.68. Rabbinden sana indirilenler, onların çoğunun azgınlık ve inkârınıarttırır.
5.64. Rabbinden sana indirilenler çoğunun azgınlığını ve inkârını arttıracak.
----------------------------------------------------------------------
7.3.Rabbinizden size indirileni izleyin,
39.55. Rabbiniz tarafından size indirilen en güzel öğretiye uyun.
----------------------------------------------------------------------
4.61.Kendilerine, "Allah’ın indirdiğine ve elçisine geliniz," dendiğinde,
5.104.Kendilerine, "Allah’ın indirdiğine ve elçiye gelin,"denildiğinde,
----------------------------------------------------------------------
18.27. Kelimelerini hiç bir şey değiştirip kaldıramaz
6.115. O'nun sözlerini değiştirebilecek yoktur.
----------------------------------------------------------------------
6.117.Rabbin, yolundan sapanları en iyi bilendir. Doğru yolda olanları da odaha iyi bilir.
16.125. Rabbin, yolundan sapanları ve doğru yolda olanları en iyi bilendir.
53.30. Elbette, Rabbin yolundan sapanı iyi bilir, doğru yolda olanı da iyibilir.
----------------------------------------------------------------------
6.31.Kaybedenler, ALLAH ile karşılaşmayı yalanlayanlardır.
10.45. ALLAH ile karşılaşmayı yalanlayanlar kaybedenlerdir.
----------------------------------------------------------------------
7.51. Bugünleriyle karşılaşacaklarını unuttukları ve ayetlerimizi reddettikleriiçin bugün biz de onları unuturuz!
20.126.Der ki: "Çünkü sana ayetlerimiz ve mucizelerimiz geldiğinde senonları unuttun. Bugün de sen unutuluyorsun."
----------------------------------------------------------------------
14.1. A.L.R. Bir kitaptır. Onu sana indirdik ki, halkı Rab'lerinin izniylekaranlıklardan aydınlığa çıkarasın,
57.9.Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kuluna apaçık ayetleri indirenO'dur.
----------------------------------------------------------------------
11.115. ALLAH, iyilik yapanların ödülünüsavsamaz.
3.171. Allah’ın inananların ödülünü yitirmeyeceği gerçeğini müjdelemekisterler.
18.30.Elbette biz iyi işlerde bulunanların ödülünü yitirmeyiz.
----------------------------------------------------------------------
27.89.Kim iyilik getirirse, ona ondan daha iyisi verilir
28.84.Kim iyilikle gelirse kendisine ondan daha iyisi verilecektir.
6.160.Kim iyilik getirirse, kendisine getirdiğinin on katı vardır.
----------------------------------------------------------------------
28.84. Kim kötülük ile gelirse, o kötülükleri işleyenlere ancak yaptıklarıkadar bir karşılık verilecektir.
40.40.Kim kötülük işlerse kendisine ancak onun kadar bir ceza verilir.
10.27.Kötülük kazananlara ise kötülüğünün aynısıyla karşılık verilir.
----------------------------------------------------------------------
3.145. Ölümün belirlenmiş bir süresi var.
56.60.Aranızda ölümünüzü önceden biz belirledik.
6.2. sonra yaşam süresi belirledi.
----------------------------------------------------------------------
42.20. Dünya ödülünü isteyene de onu veririz; ancak onun ahiretten bir payıolmaz.
2.200. Halktan kimi "Rabbimiz, bize bu dünyada ver," der; onunahiretten bir payı olmaz.
----------------------------------------------------------------------
11.84. Ölçüyü tartıyı eksik tutmayın.
11.85. ölçüyü ve tartıyı adaletle tam uygulayın.
17.35.Ölçtüğünüz zaman ölçüyü tam yapın ve doğru teraziyle tartın.
26.181."Ölçüyü tam uygulayın.
26.182. "Doğru ölçek ile tartınız."
----------------------------------------------------------------------
17.97.ALLAH kime yol gösterirse o kişi doğruyu bulmuştur. Kimi de saptırırsaonlar için O'ndan başka bir koruyucu da bulamazsın.
7.178. ALLAH kimi doğruya iletirse, doğruyu bulan odur. Kimi de saptırırsa,kaybedenler de onlardır.
18.17. ALLAH kime yol gösterirse o kişi doğruyu bulmuştur; kimi de saptırırsaonun için aydınlatıcı bir dost bulamazsın.
39.5. Geceyi gündüzün üzerine yuvarlar vegündüzü de gecenin üzerine yuvarlar.
13.3. Geceyi gündüze bürüyor.
31.29.ALLAH'ın geceyi gündüzün içine soktuğunu, gündüzü de gecenin içinesoktuğunu,
35.13.Geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar.
3.27. Geceyi gündüzün içine sokarsın, gündüzü de gecenin içine sokarsın.
22.61. ALLAH geceyi gündüze sokar, gündüzü geceye sokar
57.6. Geceyi gündüze sokar, gündüzü de geceye sokar.

----------------------------------------------------------------------

35.13.Geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Belirlenmişbir süreye kadar akıp giden güneşi ve ayı emri altına almıştır.
39.5. Geceyi gündüzün üzerine yuvarlar ve gündüzü de gecenin üzerine yuvarlar.Güneşi ve ayı da emri altına sokmuş ve onların her biri belli bir süreye kadarakıp gitmektedir.
31.29.ALLAH'ın geceyi gündüzün içine soktuğunu, gündüzü de gecenin içinesoktuğunu, güneşi ve ayı kontrolü altında tuttuğunu, herbirinin belirlenmiş birsüreye kadar akıp gitmekte olduğunu
----------------------------------------------------------------------

36.11.Sen ancak, mesaja uyan ve yalnız başına iken Rahman'a karşı saygılı olanbir kimseyi uyarabilirsin.
35.18. Sen yalnızca, kendi başlarına iken Rab'lerini sayan ve namazı gözetenkişileri uyarabilirsin.
----------------------------------------------------------------------

17.15.Kim doğru yola gelirse kendisi için yola gelmiş bulunur. Kim saparsakendi aleyhine sapar.
39.41. Kim doğruyu bulursa kendisi içindir. Kim saparsa da kendisi aleyhinesapmış olur.
10.108. Kim yola gelirse kendisi için yola gelmiş olur, kim de saparsa kendizararına sapar.
27.92.Kim doğruyu bulursa kendi yararına doğruyu bulmuştur. Kim saparsa benancak uyarıcılardan biriyim.
----------------------------------------------------------------------

35.27.ALLAH'ın gökten bir su indirdiğini görmedin mi? Onunla çeşitli renklerdeürünler çıkarırız.
39.21. ALLAH gökten bir su indirir ve onu yeryüzündeki kaynaklara geçirir vesonra onunla çeşitli renklerde bitkiler çıkarır.
----------------------------------------------------------------------

24.38.ALLAH onların güzel işlerini kuşkusuz ödüllendirecek ve onlara lütfunuarttıracaktır.
35.30.Çünkü onların ücretlerini tam verecek ve onlara olan lütfunuarttıracaktır.
----------------------------------------------------------------------

22.5. sonra bir damlacıktan, sonra asılı duran bir madde (embriyo) dan, sonrabiçimi belli ve belirsiz bir dölütten yarattık.
23.14.Sonra, o damlacığı, embriyo olarak biçimlendirdik, sonra embriyoyu dölütolarak biçimlendirdik,
----------------------------------------------------------------------

6.32.Dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlence.
29.64.Bu dünya hayatı bir eğlence ve oyundan başka bir şey değildir.
57.20. Bilesiniz ki dünya hayatı bir oyun, eğlence,
47.36.Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden ibarettir.
----------------------------------------------------------------------

45.35. dünya hayatı sizi kandırdı."
57.20. Dünya hayatı, kandıran, geçici bir zevkten ibarettir.
----------------------------------------------------------------------
26.109. "Buna karşılık sizden herhangi bir ücret te istemiyorum. Benimücretim, ancak evrenlerin Rabbine aittir."
11.51. "Ey halkım, buna karşılık olarak sizden herhangi bir ücret teistemiyorum. Benim ücretim, beni ilk yaratandan başkasına düşmez.
34.47. De ki, "Ben sizden her hangi bir ücret istemiyorum; o sizin olsun.Benim ücretim ancak Allah’tandır.
10.72. Benim ücretim ancak Allah’ın üzerinedir.

----------------------------------------------------------------------
35.5. Kandırıcı, sizi ALLAH hakkında kandırmasın.
57.14.Kandırıcı, sizi ALLAH hakkında yanılttı.
----------------------------------------------------------------------

7.49.""Cennete girin; size bir korku yoktur ve üzülmeyeceksinizde."
41.30. :"Korkmayın, üzülmeyin ve davetli olduğunuz cennetle sevinin."
----------------------------------------------------------------------

6.18.O, kullarına tam anlamıyla egemendir.
6.61.O, kulları üzerinde egemendir
----------------------------------------------------------------------

82.10. Hâlbuki üstünüzde koruyucular vardır.
86.4.Her kişinin üzerinde mutlaka bir koruyucu vardır.
----------------------------------------------------------------------

23.62.Bir kişiye ancak kapasitesi kadar yükleriz.
2.286.ALLAH kişiye ancak kapasitesi kadar yükler.
7.42.biz hiç kimseye kapasitesinin üstünde sorumluluk yüklemeyiz;
2.233. Kimse kapasitesinin üzerinde sorumlu tutulamaz.
----------------------------------------------------------------------
23.62. Katımızda gerçeği konuşan bir kitapvardır.
45.29."Bu kitabımız size karşı gerçeği konuşmaktadır.
----------------------------------------------------------------------

60.3.Yakınlarınız ve çocuklarınız size yarar sağlamaz.
26.88.O gün, paranın ve çocukların yararı olmayacaktır.
----------------------------------------------------------------------

23.70. Hâlbuki onlara gerçeği getirmişti. Ne var ki onların çoğu gerçekten hoşlanmaz.
43.78.Size gerçeği getirdik; ancak çoğunuz gerçekten hoşlanmıyorsunuz.
----------------------------------------------------------------------

68.46. Yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da onlar ağır bir borç altındamı kalıyorlar?
52.40.Yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da bu onlara ağır bir borç muyüklüyor?
----------------------------------------------------------------------

6.12.De: "Göklerde ve yerde olanlar kimin?" "Allah’ın," de.
23.84.De ki, "Biliyorsanız, yer, gökler ve içlerinde bulunanlarkimindir?"
23.85. "Allah’ın," diyecekler.
----------------------------------------------------------------------

27.26. O büyük yönetimin Rabbidir.
23.86. büyük yönetimin Rabbi kimdir?"
23.87. "ALLAH.," diyecekler.
----------------------------------------------------------------------

10.31. "ALLAH," diyecekler. De ki: "Öyleyse neden erdemlidavranmıyorsunuz?"
23.87."ALLAH.," diyecekler. De ki, "Öyleyse neden erdemlidavranmiyorsunuz?"
----------------------------------------------------------------------

67.1.Yönetimi elinde bulunduran çok yücedir.
36.83.Her şeyin yönetimini elinde bulunduran çok yücedir
----------------------------------------------------------------------

23.88. her Şeyin egemenligini elinde bulunduran kimdir?"
20.5. Rahman, yönetim ve egemenliği elinde bulundurur.
----------------------------------------------------------------------

6.5.Kendilerine gerçek gelince onu yalanladılar.
23.90.Kendilerine gerçegi getirmemize ragmen onlar yalanlamaktadirlar.
----------------------------------------------------------------------

2.116. "ALLAH çocuk edindi," dediler. Haşa, O yücedir.
21.26. "Rahman bir çocuk edindi," dediler. O yücedir.
10.68. "ALLAH çocuk edindi!," dediler. O bundan çok yücedir.
----------------------------------------------------------------------

23.91. ALLAH, onlarin niteledikleri seylerden çok uzaktir
6.100. onların nitelemelerinden çok üstündür.
21.22. ALLAH onların nitelemelerinden çok yücedir.
37.180. Rabbin, onların nitelemelerinden çok yücedir.
43.82. Yönetimin Rabbi, onların nitelemelerinden çok yücedir.
----------------------------------------------------------------------

9.78. ALLAH tüm gizlileri Bilendir?
34.48. O tüm gizemleri Bilendir."
23.92. Tüm sirlari Bilendir;
59.22. Tüm gizemleri Bilendir.
----------------------------------------------------------------------

28.54.. Kötülüğü iyilikle savarlar
41.34. Sen en iyi bir biçimde karşılık ver.
23.96. Kötülüge iyilikle karsilik ver.
13.22. kötülüğü iyilik ile savarlar.
----------------------------------------------------------------------

23.105.Ayetlerim size okunmuyor muydu ve siz de onlari yalanlamiyor muydunuz?
23.66.Size ayetlerim okunuyordu da ardiniza dönüyordunuz.
----------------------------------------------------------------------

23.116.Gerçek Yönetici olan ALLAH çok yücedir.
20.114.Gerçek Yönetici olan ALLAH çok yücedir.
----------------------------------------------------------------------

57.18. onlar cömert bir ödül hakketmişlerdir.
33.44. Onlara cömert bir ödül hazırlamıştır.
57.11. ve cömert bir ödül kazanır.
24.26. cömert bir ödül hakketmişlerdir.
----------------------------------------------------------------------
23.117.. Kuskusuz kafirler basaramazlar.
28.82. Demek kafirler başarıya ulaşamazlar,"
----------------------------------------------------------------------

10.22. Sizi karada ve denizde yürüten O'dur.
17.70. Onları karada ve denizde taşıdık.
----------------------------------------------------------------------

10.54. Zulmetmiş bir can yeryüzündeki her şeye sahip olsa, onu fidye olarakvermek isteyecektir.
39.47. Zalimler, yerdekilerin tümüne ve hatta onun bir katına daha sahipolsaydı bile, Diriliş Gününün o müthiş azabından kurtulmak için onu fidyeolarak vereceklerdi.
5.36. İnkarcılar, yeryüzündekilerin hepsine ve bir o kadarına da sahipolsalardı ve onları diriliş gününün azabından kurtulmak için fidye verselerdikendilerinden kabul edilmezdi.
13.18. yeryüzündekilerin hepsine ve bir o kadarına sahip olsalar dahi kurtulmakiçin hepsini fidye olarak vermeye hazır olacaklardır.
----------------------------------------------------------------------

17.93. Ben elçi olan bir insandan başka bir şey miyim ki."
14.11. "Biz, elbette sizin gibi birer insanız.
18.110. De ki, "Ben sizin gibi bir insandan başka bir şey değilim.
41.6. De ki, "Ben, sadece sizin gibi bir insanım.
----------------------------------------------------------------------

34.26. sonra aramızda gerçeğe göre hüküm verir.
39.69.Aralarında gerçeğe göre hüküm verilir
39.75. Aralarında gerçeğe göre hüküm verilmiştir
----------------------------------------------------------------------

2.214. Yoksa siz, sizden öncekilerin başına gelenler gibisi sizin de başınızagelmeden cennete gireceğinizi mi sanıyorsunuz?
3.142. ALLAH aranızdaki çalışanları ortaya çıkarmadan, sabredenleri ayırmadancennete gireceğinizi mi sandınız?
----------------------------------------------------------------------

4.168.ne de onlara bir yol gösterecektir.
4.169. Yalnız cehennemin yolu hariç.
37.23. Onlara cehennemin yolunu gösterin.
----------------------------------------------------------------------

2.258. ALLAH zalim toplumu doğruya iletmez.
5.51.. ALLAH zalim toplumu doğru yola iletmez.
6.144. ALLAH zalim toplumu doğru yola iletmez."
9.19. ALLAH zalim toplumu doğruya ulaştırmaz.
62.5. ALLAH zalim toplumu doğruya ulaştırmaz.
----------------------------------------------------------------------

33.64. ALLAH inkarcıları lanetlemiş ve onlara cehennemi hazırlamıştır.
48.6. onlara gazaplanmış, onları lanetlemiş ve onlar için cehennemihazırlamıştır.
----------------------------------------------------------------------

2.202. ALLAH hesabı çabuk görendir.
3.19. ALLAH hesabı çabuk görür.
6.62. O, en hızlı hesap görendir.
24.39. Kuşkusuz ALLAH hesabı çabuk görendir.
3.199.. ALLAH hesabı çabuk görendir.
5.4. ALLAH hesabı çabuk görür.
40.17. ALLAH hesabı çabuk görendir.
14.51.ALLAH hızlı hesap görendir.
----------------------------------------------------------------------

77.50. Artık bundan sonra hangi hadise (söze) inanırlar?
45.6. Allah’tan ve ayetlerinden başka hangi hadise inanıyorlar?
7.185. Bundan sonra artık hangi hadise (söze) inanırlar?
----------------------------------------------------------------------

2.250. ayaklarımızı sağlam tut, inkarcılara karşı bize yardım et."
3.147. ayaklarımızı sağlam tut ve inkarcı topluluğa karşı bize zafer ver."
----------------------------------------------------------------------

11.43. O'nun acıdıkları hariç,"
11.119. Rabbinin acıdıkları hariç.
----------------------------------------------------------------------

17.46. Ve onu anlamalarını engellemek için kalplerine kabuklar, kulaklarına daağırlık koyarız.
18.57. Kalplerine, onu (Kuran'ı) anlamalarına engel olacak bir örtü,kulaklarına da bir ağırlık koymuşuzdur.
----------------------------------------------------------------------

19.64. Rabbin unutkan değildir.
20.52. Rabbim yanılmaz, unutmaz."
----------------------------------------------------------------------

30.9. Yeryüzünde dolaşıp, kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunabakmazlar mı? Onlardan daha güçlü idiler,
35.44. Kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmak için yeryüzünü dolaşmadılarmı? Onlar kendilerinden daha güçlüydüler.
40.82. Kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmak için yeryüzünüdolaşmazlar mı? Onlardan sayıca daha çok, daha güçlü olup
----------------------------------------------------------------------

33.62. Allah’ın sünnetinde herhangi bir değişme bulamazsın.
48.23. Allah’ın sünnetinde bir değişme bulamazsın.
35.43. Allah’ın sünnetinde bir değişiklik göremezsin; Allah’ın sünnetinde birsapma göremezsin.
----------------------------------------------------------------------
18.110. De ki, "Ben sizin gibi birinsandan başka bir şey değilim. Tanrınızın bir tek Tanrı olduğu banavahyedildi.
41.6. De ki, "Ben, sadece sizin gibi bir insanım. Bana, sizin tanrınızınbir tek tanrı olduğu vahyediliyor.
----------------------------------------------------------------------

92.14. Ben sizi alevli bir ateşe karşı uyardım. 92.15. Oraya talihsiz olandanbaşkası girmez.
90.19. Ayet ve mucizelerimizi inkar edenlerse talihsizlerdir.90.20. Onlar ateşekapatılacaklardır.
11.106. Talihsizler ateştedir.
----------------------------------------------------------------------

2.24. yakıtı insanlar ile taşlar olan ateşten sakının.
66.6.yakıtı halk ve taşlar olan ateşten kendinizi ve ailenizi koruyun.
----------------------------------------------------------------------

7.32. Bilen bir toplum için ayetlerimizi böyle detaylı açıklarız.
6.97. Bilen bir toplum için ayetleri detaylı olarak açıklamış bulunuyoruz.
2.230. onu bilen bir toplum için açıkladık.
----------------------------------------------------------------------

10.49.Her toplumun bir süresi vardır. Süreleri bitince ne bir saat geciktirilirne de öne alınırlar.
7.34.Her bir toplumun bir süresi vardır. Süreleri gelince ne bir anerteleyebilirler, ne de öne alabilirler.
15.5. Hiç bir toplum belirlenmiş süresini ne geçebilir, ne de gerisinde kalır.
----------------------------------------------------------------------
(2.bölüm)
Rabbimiz Kur'an'ı tasarlarken "İkişerli" bir yapıda oluşturmuştur..
39.23. Allah en güzel hadisi, tutarlı ve ikişerli bir kitap halinde indirdi.

Bunun sebebi, Kur'an'ın kendi içersinde ne denli tutarlı bir yapı sergilediğinitest edebilmemiz içindir...
4.82. Kuran'ı incelemiyorlar mı? Allah'tan başkasının olsaydı onda birçok çelişkibulacaklardı.
Bu bakış açısıyla inceleyelim ve farklı surelerde, farklı kelimelerle ama aynıanlama sahip cümle kalıplarını görelim...

Sonra soralım, Muhammed as neden böyle bir işe kalkışsın ve yine soralım sizceböyle bir şeyi başarabilir mi?
3.9. "Rabbimiz, gerçekleşmesi kuşku götürmeyen günde insanları toplayacakolan sensin.
6.12. Hakkında kuşku olmayan Diriliş Günü sizi toplayacak.
4.87. Gerçekleşmesi mutlak olan diriliş gününde sizleri bir arayatoplayacaktır.
3.25. gerçekleşmesinde kuşku olmayan o gün için onları topladığımızda
----------------------------------------------------------------------

35.38. O, göğüslerin gizlediğini Bilendir.
28.69. göğüslerinin gizlediklerini de bilir.
3.119. ALLAH göğüslerin özünü Bilendir.
57.6. O, göğüslerin içindekini bilir.
40.19. göğüslerin gizlediğini bilir.
27.74. göğüslerinin gizlediğini elbette bilir.
8.43. O, göğüslerin özünü bilendir.
39.7. O, göğüslerin özünü bilir
----------------------------------------------------------------------

28.54. Kötülüğü iyilikle savarlar ve kendilerine verdiğimiz nimetlerdenverirler.
13.22. kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli ve açık yardım için harcarlarve kötülüğü iyilik ile savarlar.
----------------------------------------------------------------------

2.270. Zalimlerin yardımcısı yoktur.
35.37. Zalimlerin yardımcısı yoktur.
----------------------------------------------------------------------

10.47. adaletle yargılanırlar ve hiç zulmedilmezler.
10.54. Adaletle yargılanacaklar ve onlara zulmedilmeyecektir.
----------------------------------------------------------------------

34.17. Nankörlükleri yüzünden onları böyle cezalandırdık.
35.36. Nankörleri böyle cezalandırırız.
----------------------------------------------------------------------

35.36. Ne ölmelerine izin verilir,
14.17. Ölüm kendisine her yandan gelir, ama ölemiyecek.
25.14. Bu gün bir ölüm değil, birçok ölüm çağırın.
43.77. "Ey Malik, artık Rabbin bizim işimizi bitirsin," diyeseslenirler. O da, "Siz böyle kalacaksınız," der.
----------------------------------------------------------------------
25.37. Zalimler için acı bir cezahazırlamışızdır.
17.10. onlar için acı bir azap hazırlamış bulunuyoruz.
58.4. İnkarcılar acı bir azaba mahkum olmuşlardır.
76.31. Zalimlere ise acı bir ceza hazırlamıştır.
33.8.. İnkarcılar içinse acı bir azap hazırlamıştır.
9.3. İnkarcılara acı bir azabı müjdele.
----------------------------------------------------------------------

35.36. İnkar edenler için cehennem ateşi vardır.
48.13. biz inkarcılar için bir ateş hazırlamışızdır.
----------------------------------------------------------------------

48.6. ALLAH onlara gazaplanmış, onları lanetlemiş ve onlar için cehennemihazırlamıştır.
33.64. ALLAH inkarcıları lanetlemiş ve onlara cehennemi hazırlamıştır.
----------------------------------------------------------------------

58.15. ALLAH onlar için çetin bir ceza hazırlamıştır.
65.10. ALLAH onlar için çetin bir ceza hazırlamıştır.
----------------------------------------------------------------------

35.35. Orada ne bir yorulma ne de bir bıkkınlık duyarız."
15.48. Orada onlara hiç bir yorgunluk dokunmaz
56.19. ne de yorulurlar.
----------------------------------------------------------------------

35.30. O Bağışlayandır, Takdir Edendir.
35.34. Bağışlayandır, Takdir Edendir."
42.23. ALLAH Bağışlayandır, takdir edendir.
----------------------------------------------------------------------

18.31. Orada altından bileziklerle süslenirler, ipek ve kadifeden dokunmuşyeşil elbiseler giyerler.
22.23. Orada altın bilezikler ve inciler takınırlar. Orada giysileri deipektir.
35.33. Orada altın bilezikler ve inciler takacaklardır, oradaki elbiseleri iseipektendir.
----------------------------------------------------------------------

13.23.Atalarından, eşlerinden ve soylarından iyi olanlar da onunla beraberdir.
52.21.Soyları tarafından izlenen inananlara soylarını da katarız
40.8. "Rabbimiz onları, erdemli atalarını, eşlerini ve çocuklarını sözverdiğin Adn cennetlerine sok.
43.70. Siz ve eşleriniz cennete girin;.
----------------------------------------------------------------------

34.36. De ki, "Rabbim nimetleri dilediğine bol verir veya kısar.
34.39. De ki, "Rabbim, kullarından dilediğine nimeti bol verir ve onukısar.
13.26. ALLAH dilediğine rızkı açar veya kısar.
28.82. ALLAH kullarından dilediğine rızkı bol verir, dilediğine de kısar.
39.52. Allah’ın dilediğine rızkı genişletip daralttığını bilmezler mi?
30.37. Allah’ın, dilediğine rızkı arttırdığını ve kıstığını görmezler mi?
17.30. Rabbin, dilediğine rızkını bol verir, veya kısar.
29.62.ALLAH kullarından dilediğine rızkı arttırır ve kısar.
42.12. Dilediğine rızkı bol verir veya kısar.
----------------------------------------------------------------------

10.23. Dünya hayatının geçici zevkine düşkünsünüz;
17.18. Kim bu geçici dünyayı isterse,
40.39. bu dünya hayatı geçici bir geçinmedir.
57.20. Dünya hayatı, kandıran, geçici bir zevkten ibarettir.
----------------------------------------------------------------------

38.86. De ki, "Buna karşılık olarak sizden bir ücret istemiyorum.
25.57. De ki, "Ben görevime karşılık sizden herhangi bir ücretistemiyorum.
6.90. Ben buna karşılık sizden bir ücret istemiyorum.
12.104. Halbuki sen onlardan herhangi bir ücret te istemiyorsun.
----------------------------------------------------------------------
35.33. Sonsuzluğa dek süren cennetleregireceklerdir.
50.34. bu, sonsuz yaşama günüdür.
3.15. içinde sonsuz kalacakları cennetler
----------------------------------------------------------------------

35.31.. ALLAH kullarından Haberdardır, Görendir.
42.27. O, kullarından Haberdardır, Görendir.
----------------------------------------------------------------------

35.31. kendisinden öncekileri doğrulayan gerçektir.
3.3. kendisinden öncekileri onaylayıcı olarak
46.12. doğrulayıcı bir kitaptır.
46.30. kendisinden öncekileri doğrulayıcı olarak indirilen bir kitabı dinledik.
12.111. fakat kendisinden öncekilerin doğrulayıcısı,
10.37. kendisinden öncekileri onaylayan
2.41. Yanınızdakini doğrulayıcı olarak indirdiğime inanın.
6.92. Bu, kendisinden öncekileri doğrulayan
----------------------------------------------------------------------

13.32. İnkarcılara fırsat verdim ve sonunda onları yakaladım. Sonuç nasıldı?
40.22. Sonunda ALLAH onları yakaladı.
40.5. Sonunda onları yakaladım; cezalandırmam nasılmış?
35.26.Sonra ben de inkar edenleri yakaladım. Beni inkar da nasılmış!
----------------------------------------------------------------------

3.9.." ALLAH sözünden dönmez.
39.20. Kuşkusuz ALLAH sözünden caymaz.
13.31. ALLAH sözünden dönmez.
----------------------------------------------------------------------

13.31. ALLAH dileseydi tüm insanları doğruya ulaştırırdı.
6.35... ALLAH dileseydi onları doğru yola toplardı.
32.13. Dileseydik herkese hidayetini verirdik.
----------------------------------------------------------------------

10.20. "O'na Rabbinden bir mucize indirilmeli değil mi," diyorlar.
13.7. İnkarcılar, "Ona bir mucize inmeli değil miydi," diyorlar.
13.27.İnkar edenler, "Ona Rabbinden bir mucize indirilmeli değilmiydi," diyorlar.
29.50. "Ona Rabbinden bir mucize inmeli değil miydi?" dediler.
----------------------------------------------------------------------

6.99. Tomurcuğundan salkımlar sarkan hurma ağaçları, üzüm bağları, zeytin venar gibi birbirine benzeyen ve benzemeyen ürünler çıkardık. Her birinin meyveverme zamanında meyvesine ve olgunluğuna bakın.
6.141.Çardaklı ve çardaksız bahçeleri, ürünleri çeşit çeşit hurmaları,ekinleri, zeytinleri ve narları benzer veya farklı yaratan O'dur. Her birimeyve verdiği zaman meyvesinden yiyin
----------------------------------------------------------------------

3.190. Göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün birbiriniizlemesinde akıl sahipleri için ayetler var.
2.164. Göklerin ve yerin yaratılışında, gecenin ve gündüzün birbiriyle yerdeğiştirmesinde, aklını kullanan bir toplum için elbette ayetler (dersler vekanıtlar) vardır.
----------------------------------------------------------------------

45.5. Gecenin ve gündüzün birbirini izlemesinde, Allah’ın gökten bir rızıkindirerek onunla ölümünden sonra toprağı diriltmesinde, ve rüzgarları yönetmesindeanlayan bir toplum için ayetler var.
2.164. gecenin ve gündüzün birbiriyle yer değiştirmesinde, Allah’ın gökten suindirip ölümünden sonra yeryüzünü diriltmesinde rüzgarları ve gök ile yerarasında hazır bekleyen bulutları evirip çevirmesinde aklını kullanan birtoplum için elbette ayetler vardır.
----------------------------------------------------------------------
24.21. Ey inananlar, şeytanın adımlarınıizlemeyin. Kim şeytanın adımlarını izlerse, kendisine hayasızlığı ve kötülüğüemreder.
2.168. İnsanlar! Yerin helal ve temiz ürünlerinden yiyin, şeytanın adımlarınıizlemeyin;
2.169. O size kötülüğü, hayasızlığı emreder.
2.268. Şeytan size kötülüğü emreder.
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------

2.208. şeytanın adımlarını izlemeyin; çünkü o sizin apaçık düşmanınızdır.
2.168. İnsanlar! Yerin helal ve temiz ürünlerinden yiyin, şeytanın adımlarınıizlemeyin;
6.142. şeytanın adımlarını izlemeyin; çünkü o sizin apaçık düşmanınızdır.
----------------------------------------------------------------------

50.6. Üstlerindeki göğe bakmadılar mı, onu hiçbir çatlağı olmadan nasıl yaptık
67.3. O yedi göğü kat kat yaratmıştır. Bakışlarını yönelt de bak; herhangi birçatlak görebiliyor musun?
----------------------------------------------------------------------

3.5. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah’a gizli kalmaz.
14.38. Yerde ve gökte hiç bir şey Allah’a gizli kalmaz.
----------------------------------------------------------------------

46.33. Gökleri ve yeri yaratan ve bunları yaratmakla yorulmayan Allah’ın
50.38. Gökleri, yeri ve aralarındakileri altı günde yarattık. Hiç bir yorgunlukda duymadık .
----------------------------------------------------------------------

57.21. Rabbinizden bir bağışlanmaya ve genişliği gökler ve yer kadar olan bircennete koşun. Allah’a ve elçisine inananlar için hazırlanmıştır.
3.133. Rabbiniz tarafından bağışlanmaya, eni göklerle yeri kapsayan veerdemliler için hazırlanmış olan cennete doğru koşun.
----------------------------------------------------------------------

6.50. De: "Allah’ın hazineleri benim yanımda demiyorum size. Gizlilikleride bilmiyorum. Size, bir melek olduğumu da söylemiyorum.
11.31. "Allah’ın hazinelerinin yanımda olduğunu söylemiyorum, gizliyibilmiyorum, melek olduğumu da ileri sürmüyorum.
----------------------------------------------------------------------

6.50. Sadece bana vahyedileni izliyorum."
10.15. Ben yalnız bana vahyedilene uyarım.
----------------------------------------------------------------------

7.54. Rabbiniz ALLAH, gökleri ve yeri altı günde yaratan ve sonra otoritesinikurandır.
57.4. O'dur gökleri ve yeri altı günde yaratan ve daha sonra tüm otoriteyikuran.
10.3. Gökleri ve yeri altı günde yaratan ve sonra tüm otoriteyi kuran Rabbiniz(sahibiniz) Allah’tır.
32.4. ALLAH gökleri, yeri ve aralarındakileri altı günde yaratan ve sonra tümotoriteyi kurandır.
25.59. O ki gökleri, yeri ve aralarındakileri altı günde yarattı ve sonra tümotoritesini kurdu
----------------------------------------------------------------------

6.70. yüzünden kaynar sudan bir içkiyi ve acı verici bir azabı hakketmişlerdir.
10.4. inkarlarından ötürü sıcak bir içecek ve acı bir azap vardır.
----------------------------------------------------------------------

71.16. Ayı bunların içinde bir ışık, güneşi de bir lamba yaptı.
10.5. O, güneşi bir ışık kaynağı, ayı da bir ışık yaptı.
----------------------------------------------------------------------

8.53. Zira, bir topluluk kendilerini değiştirmedikçe, ALLAH onlara verdiğinimetleri değiştirecek değildir.
13.11. Bir topluluk kendisini değiştirmedikçe ALLAH onların durumunudeğiştirmez.
----------------------------------------------------------------------

10.13. Suçlu toplumları böyle cezalandırırız.
46.25. Suçlu topluluğu işte böyle cezalandırırız.
7.40. Suçluları böyle cezalandırırız.
----------------------------------------------------------------------

32.25.Rabbin, ayrılığa düştükleri konularda onların arasında diriliş günü kararverecek olandır.
16.124. Rabbin, ayrılığa düştükleri konuda diriliş günü aralarında hükümverecektir.
2.113. Diriliş günü ALLAH ayrılığa düştükleri konularda aralarında hükümverecektir.
10.93. Rabbin, diriliş günü, ayrılığa düştükleri konuda aralarında hükümverecektir.
39.3. Ayrılığa düştükleri bu konuda onların arasında ALLAH karar verecektir.
39.46. Bilen Tanrım, ayrılığa düştükleri konularda kulların arasında hükmüyalnız sen verirsin."
45.17. Diriliş Günü senin Rabbin, ayrılığa düştükleri konularda onlarınarasında yargı verecektir.
----------------------------------------------------------------------

10.18. "Allah’ın göklerde ve yerde bilmediği şeyleri mi O'nabildiriyorsunuz?
13.33. Siz O'nun yeryüzünde bilmediği bir şeyi mi O'na haber veriyorsunuz,
----------------------------------------------------------------------

11.110. Musa'ya kitabı verdik; ancak onda anlaşmazlığa düştüler. Rabbininverilmiş bir sözü olmasaydı aralarında hüküm verilecekti. Onlar ondan kuşkuiçindedirler, kararsızdırlar.
41.45. Biz Musa'ya kitabı (İbranice) verdik, onda da anlaşmazlığa düştüler.Rabbinin vermiş olduğu bir söz olmasaydıaralarında yargı verilirdi. Gerçektenonlar ondan kuşku ve şüphe içindedirler.
----------------------------------------------------------------------

10.21. Elçilerimiz, düzenlediğiniz tüm planları kaydetmektedir."
43.80. Yoksa, sırlarını ve komplolarını işitmediğimizi mi sanıyorlar. Dogrusu,yanlarındaki elçilerimiz kaydetmektedirler.
----------------------------------------------------------------------

10.23. halbuki dönüşünüz bizedir ve yapmış olduğunuz her şeyi size haberveririz.
31.15. Sonunda dönüşünüz banadır ve yaptığınız herşeyi size bildireceğim.
39.7. Sonra dönüşünüz Rabbinizedir ve yapmış olduklarınızı size haberverecektir.
----------------------------------------------------------------------

10.26. Güzel davrananlara daha fazlası vardır.
2.58. Güzel davrananlara daha fazlasını veririz,"
----------------------------------------------------------------------

33.3. Allah’a güven. Koruyucu olarak ALLAH yeter .
33.48. Allah’a güven; koruyucu olarak ALLAH yeter.
----------------------------------------------------------------------

17.65. Koruyucu olarak Rabbin yeter.
12.64. ALLAH en iyi Koruyucudur
33.48. koruyucu olarak ALLAH yeter.
33.3. Koruyucu olarak ALLAH yeter
47.11. ALLAH inananların koruyucusudur.
----------------------------------------------------------------------
10.31. De ki, "Size gökten ve yerden kimrızık veriyor?
34.24. De ki, "Sizin için göklerden ve yerden kim besin sağlıyor?"
27.64. Sizi gökten ve yerden rızıklandıran kimdir?
35.3. Sizi gökten ve yerden rızıklandıran Allah’tan başka bir yaratıcı mı var?
----------------------------------------------------------------------

27.64. Sizi gökten ve yerden rızıklandıran kimdir? ALLAH ile birlikte bir başkatanrı mı?
35.3. Sizi gökten ve yerden rızıklandıran Allah’tan başka bir yaratıcı mı var?
30.19. Ölüden diriyi çıkarır, diriden de ölüyü çıkarır
6.95. Ölüden diriyi çıkarır ve diriden de ölüyü çıkarandır.
10.31. Ölüden diriyi, diriden ölüyü kim çıkarıyor?
----------------------------------------------------------------------

10.33. Yoldan çıkmış olanların inanmayacağına dair Rabbinin sözü işte böylegerçekleşir.
36.7. Çoklarının inanmıyacağına dair söz gerçekleşmiştir.
----------------------------------------------------------------------

10.36. Onların çoğu, ancak zanna uyarlar. Zan ise gerçeğin yerini tutamaz.
53.28. sadece sanıları izlemektedirler ve sanılar gerçeğin yerini tutmaz.
----------------------------------------------------------------------

10.39. onlar bilgisini kavramadan ve asıl anlamı kendilerine ulaşmadan onuyalanladılar.
27.84., "Ayet ve mucizelerimi bilginizle kavramadığınız halde yalanladınızmı?
----------------------------------------------------------------------

10.39. Zalimlerin sonuna dikkatle bak.
28.40. Zalimlerin sonunun nasıl olduğuna dikkat et.
----------------------------------------------------------------------

10.41. Benim yaptığım bana, sizin yaptığınız ise size! Siz benim yaptığımdansorumlu değilsiniz, ben de sizin yaptığınızdan sorumlu değilim."
34.25. "Bizim suçlarımızdan siz sorumlu değilsiniz, biz de sizinyaptıklarınızdan sorumlu değiliz."
6.52. Onların hesabından sen sorumlu değilsin. Senin hesabından da onlarsorumlu değil. Onları kovarsan zalim olursun.
----------------------------------------------------------------------

10.42. sağırlara sen mi işittireceksin?
43.40. Sen mi sağıra işittireceksin
----------------------------------------------------------------------

30.52. Sen ne ölülere işittirebilirsin,
27.80. Sen ölülere duyuramazsın,
35.22. Sen mezarlarda bulunanlara işittiremezsin.
----------------------------------------------------------------------

30.52. Sen ne ölülere işittirebilirsin, ne de arkalarını dönüp giden sağırlaraçağrıyı duyurabilirsin.
27.80. Sen ölülere duyuramazsın, aynı şekilde arkalarını dönen sağırlara daçağrıyı duyuramazsın.
----------------------------------------------------------------------

2.18. Sağır, dilsiz ve kördürler; yönlerini değiştiremezler.
2.171.. Sağır, dilsiz ve kördürler; düşünmezler.
----------------------------------------------------------------------

10.45. Onları topladığımız gün, sanki gündüzden bir saat kadar (dünyada)kalmışlar gibi birbirlerini tanırlar.
79.46. Onu gördükleri gün, sanki (dünyada) bir akşam veya kuşluk vakti kadarkalmışlardır.
30.55. Saat (dünyanın sonu) gerçekleştiği zaman, suçlular, (dünyada) ancak birsaat kaldıklarına and içerler.
46.35. Onlar, kendilerine söz verileni gördüklerinde, (sanki dünyada) gündüzünbir saati kadar kalmışlardır.
----------------------------------------------------------------------

10.49. De ki: "Allah’ın dilemesi dışında, ben kendime dahi ne bir zarar nede bir yarar verme gücüne sahip değilim.
7.188. De ki: "Allah’ın dilediğinden başka ben kendime ne bir yarar ne debir zarar veremem.
----------------------------------------------------------------------

10.54. Azabı gördüklerinde derin pişmanlık duyacaklar.
34.33. Azabı gördüklerinde içlerinde pişmanlık duyarlar.
----------------------------------------------------------------------

34.33. Yalnız yaptıklarının karşılığını almıyorlar mı?
66.7. Siz, ancak yapmış olduklarınızın karşılığını görmektesiniz.
37.39. Sadece yapmış olduklarınızın karşılığını görüyorsunuz.
27.90. Yaptıklarının karşılığından başkasını mı bekliyordun? "
52.16. Yaptığınızın karşılığını görmektesiniz.
36.54. yaptığınızın karşılığından başkasını da görmezsiniz.
----------------------------------------------------------------------

59.15. Kendilerinden kısa bir süre önce geçmiş olanlara benziyorlar. Onlar,işlediklerinin karşılığını tatmışlar ve acı bir azabı haketmişlerdi.
64.5. Daha önce inkar edip de yaptıklarının karşılığını tadanların haberi sizeulaşmadı mı? Onlara acı bir azap vardır.
----------------------------------------------------------------------

10.56. O diriltir ve öldürür. O'na döndürüleceksiniz.
2.28. Sonra sizi öldürür ve tekrar diriltir ve sonunda ona döndürülürsünüz.
50.43. Biz diriltiriz, öldürürüz ve dönüş de bizedir.
45.26. De ki "Sizi ALLAH diriltir ve öldürür. Sonra, gerçekleşmesindekuşku bulunmayan Diriliş Gününde sizi bir araya toplar.
----------------------------------------------------------------------

10.56. O diriltir ve öldürür.
7.158. Diriltir, öldürür."
45.26. Sizi ALLAH diriltir ve öldürür.
50.43. Biz diriltiriz, öldürürüz
9.116. Diriltir, öldürür.
15.23. biz diriltir ve öldürürüz,
30.40. sonra sizi öldürür, sonra sizi diriltir.
2.28. Siz ölüler idiniz o sizi diriltti. Sonra sizi öldürür ve tekrar diriltir
----------------------------------------------------------------------

10.57. gönülleri sıkan her şeye karşı bir şifa, bir rahmet gelmiş bulunuyor.
17.82. Kuran'ı, inananlar için bir şifa ve rahmet olarak indirdik.
----------------------------------------------------------------------
10.58. Allah’ın lütfu ve rahmetiylesevinsinler. Bu, topladıkları her şeyden daha hayırlıdır."
3.157. Allah’ın bağışlaması ve rahmetine kavuşmuş olursunuz ki bu onların tümtopladıklarından daha iyidir.
----------------------------------------------------------------------

10.66. Onlar sadece tahmin yürütüyorlar ve sadece saçmalıyorlar.
6.116. Onlar ancak zanna uyuyorlar ve onlar sadece tahminde bulunupsaçmalıyorlar.
----------------------------------------------------------------------

10.68. O, hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır.
35.15. ALLAH ise hiç kimseye muhtaç değildir,
64.6. ALLAH hiç bir şeye muhtaç değildir.
3.97. ALLAH kimseye muhtaç değildir.
39.7. Allah’ın size ihtiyacı yoktur.
4.131. Kuşkusuz ALLAH kimseye muhtaç değildir,
14.8. bilesiniz ki ALLAH muhtaç değildir,
31.12. ALLAH muhtaç değildir,
29.6. ALLAH hiç kimseye muhtaç değildir.
----------------------------------------------------------------------

64.6. ALLAH hiç bir şeye muhtaç değildir. Övülendir.
4.131. ALLAH kimseye muhtaç değildir, övgüye layıktır.
31.12. ALLAH muhtaç değildir, Çok Övülendir.
35.15. ALLAH ise hiç kimseye muhtaç değildir, Övülendir.
14.8. bilesiniz ki ALLAH muhtaç değildir, övgüye layıktır,"
----------------------------------------------------------------------

10.68. " ALLAH hakkında bilmediğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz?
2.80. ALLAH adına bilmediğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz?"
----------------------------------------------------------------------

10.72. Müslümanlardan olmakla emredildim."
27.91. Ben müslümanlardan olmakla emredildim.
7.91. Ben müslümanlardan olmakla emredildim.
39.12. "Ve en ileri derecede müslüman olmam emredildi."
----------------------------------------------------------------------

6.163. Bununla emredildim ve ben herkesten önce teslim olurum."
6.71. Evrenlerin Rabbine teslim olmakla emredildik."
----------------------------------------------------------------------

37.73.Uyarılanların sonunun nasıl olduğuna bir bak.
10.73. Uyarılanların akıbetine dikkat et.
----------------------------------------------------------------------

10.74.Sonra onun ardından, elçiler gönderdik
23.44. Sonra biz, elçilerimizi ardi ardina gönderdik.
2.87. sonra art arda elçiler gönderdik.
----------------------------------------------------------------------

10.74. Geçmişte yalanlamış bulunduklarına inanacak değillerdi. Azgınlarınkalplerini böyle damgalarız.
7.101.Ama daha önceden yalanladıklarına inanacak değillerdi. ALLAH kafirlerinkalplerini böyle damgalar.
----------------------------------------------------------------------

10.82. ALLAH sözleriyle hakkı gerçekleştirir. Suçlular hoşlanmasa da...
8.7. Oysa ALLAH kelimeleriyle gerçeği gerçekleştirmek
8.8. Ki suçlular hoşlanmasa da hakkı gerçekleştirsin
----------------------------------------------------------------------

10.97. acı azabı görünceye kadar (inanmazlar).
26.201.Acı azabı görünceye kadar ona inanmazlar.
10.82. acı azabı görünceye kadar inanmasınlar diye kalplerini katılaştır."
----------------------------------------------------------------------

10.95.Sakın, Allah’ın ayetlerini yalanlayanlardan olma. Yoksa kaybedenlerdenolursun.
39.63. Allah’ın ayetlerini yalanlayanlar asıl kaybedenlerdir.
----------------------------------------------------------------------

39.15. "Asıl kaybedenler, ahiret gününde kendilerine ve ailelerinekaybettirenlerdir."
42.45., "Gerçek kaybedenler, Diriliş Gününde kendilerini ve ailelerinikaybedenlerdir.
----------------------------------------------------------------------

6.109.. Mucize geldiği zaman da onların inanmayacağını bilmez misiniz?
6.25. Her bir mucizeyi görseler de ona inanmazlar.
7.146. Her türlü mucizeyi de görseler inanmazlar.
10.97. Onlara her çeşit mucize gelse bile, acı azabı görünceye kadar(inanmazlar).
----------------------------------------------------------------------

36.10.Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir; inanmazlar.
2.6., onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir; onlar inanmazlar.
----------------------------------------------------------------------

10.108., Rabbinizden size gerçek gelmiş bulunuyor. Kim yola gelirse kendisiiçin yola gelmiş olur, kim de saparsa kendi zararına sapar. Ben, sizden sorumludeğilim."
6.104. Rabbinizden size aydınlatıcı bilgiler gelmiş bulunuyor. Kim görürsekendi yararına, kim körlük ederse kendi zararınadır. Ben üzerinize bekçideğilim.
----------------------------------------------------------------------

10.108. Rabbinizden size gerçek gelmiş bulunuyor.
10.94. Sana Rabbinden gerçek gelmiş bulunuyor.
----------------------------------------------------------------------

17.81.Ve şunu bildir ki: "Gerçek gelmiş, yanlış ise ortadan kalkmıştır.Zaten yanlış, yok olmağa mahkumdur."
34.49.De ki, "Gerçek gelmiştir; batıl ise ne yeni bir şeyi başlatabilir,ne de tekrarlayabilir."
----------------------------------------------------------------------

10.108.. Kim yola gelirse kendisi için yola gelmiş olur, kim de saparsa kendizararına sapar.
17.15. Kim doğru yola gelirse kendisi için yola gelmiş bulunur. Kim saparsakendi aleyhine sapar.
----------------------------------------------------------------------

10.109. Sana vahyedileni izle;
43.43. Sana vahyedilene sarıl;
6.106. Rabbinden sana indirilene uy.
33.2. Rabbinden sana vahyedilene uy.
7.3. Rabbinizden size indirileni izleyin,
----------------------------------------------------------------------
11.2. Kuşkusuz ben, O'ndan size bir uyarıcıve bir müjdeciyim.
7.188. Ben ancak inanan bir topluma bir müjdeci ve uyarıcıyım."
34.28. Biz seni tüm halka bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik.
35.24. Seni bir müjdeci ve uyarıcı olarak gerçekle gönderdik.
48.8. Biz seni bir tanık, bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik.
----------------------------------------------------------------------

10.109. ALLAH hüküm verinceye kadar sabret.
76.24. Öyleyse Rabbinin hükmünü izlemekte sabret;
52.48. Rabbinin hükmü gerçekleşinceye kadar sabret
68.48. Rabbinin hükmünün gerçekleşmesi için sabret.
----------------------------------------------------------------------

10.109. O, hüküm verenlerin en iyisidir.
7.87. O, hükmedenlerin en iyisidir."
----------------------------------------------------------------------

11.5. O, gizli düşünceleri bilendir.
31.23.. ALLAH gizli düşünceleri iyi bilendir
42.24. O en gizli düşünceleri bilir.
3.154. ALLAH en gizli düşünceleri bilir.
----------------------------------------------------------------------

11.9. İnsana kendimizden bir rahmet tattırsak ve sonra ondan çekip alsak,umutsuzlaşır, nankörleşir.
42.48. Biz insana tarafımızdan bir rahmet taddırdığımız zaman onunla sevinir;ama kendi yaptıklarının bir sonucu olarak başlarına bir kötülük gelse, o zamaninsan nankörleşir.
----------------------------------------------------------------------

11.12. Sen yalnız bir uyarıcısın;
13.7. Sen ancak bir uyarıcısın.
35.23. Sen ancak bir uyarıcısın.
----------------------------------------------------------------------

11.14. Artık müslüman olacak mısınız?
21.108. Artık müslüman olacak mısınız?"
----------------------------------------------------------------------

42.20. Kim ahiret ödülünü isterse onun ödülünü arttırırız. Dünya ödülünüisteyene de onu veririz; ancak onun ahiretten bir payı olmaz.
11.15.Kim dünya hayatını ve lüksünü ararsa, yaptıklarının karşılığını orada tamöderiz ve onlar orada hiç bir eksikliğe uğratılmazlar.
11.16. Bunlar için ahirette, yalnız ateş vardır.
2.200. Halktan kimi "Rabbimiz, bize bu dünyada ver," der; onunahiretten bir payı olmaz.
3.145. Kim dünya nimetini isterse ona ondan veririz, kim ahiret nimetiniisterse ona da ondan veririz.
----------------------------------------------------------------------

3.60. Bu, Rabbinden gelen gerçektir;
11.17. O, Rabbinden gelen bir gerçektir.
2.149. Bu, elbette Rabbinden gelen bir gerçektir.
2.147. Bu, Rabbinden gelen gerçektir;
28.53. Bu, Rabbimizden gelen gerçektir.
32.3. Rabbinden gelen bir gerçektir.
----------------------------------------------------------------------

11.20. Onlar, yeryüzünde kaçamazlar ve Allah’tan başka dost ve sahipleriyoktur.
42.31. Siz yeryüzünde kaçamazsınız. Sizin ALLAH 'tan başka bir sahibiniz veyardımcınız yoktur.
46.32. Allah’a çağıranı yanıtlamıyanlar yeryüzünde kaçamaz. Onların O'na karşıdostları da olmaz.
----------------------------------------------------------------------

11.21. Onlar, kişiliklerini yitirenlerdir. Uydurdukları şeyler bile kendileriniterkedip kaybolmuştur.
7.53. Kişiliklerini yitirmişlerdir ve uydurdukları şeyler de onları terketmiştir.
----------------------------------------------------------------------

6.12. Kişiliklerini yitirenler inanmayanlardır.
6.20. Kişiliklerini yitirenler inanmayanlardır.
----------------------------------------------------------------------

11.21. Uydurdukları şeyler bile kendilerini terkedip kaybolmuştur.
16.87. uydurdukları şeyler de kendilerini terketmiştir.
6.24. Uydurdukları şeyler kendilerini nasıl da terk etti.
7.53. ve uydurdukları şeyler de onları terk etmiştir.
10.30. Uydurdukları (ortaklar) ise kendilerinden uzaklaşıp kaybolur.
----------------------------------------------------------------------

11.49. Sonuç, erdemlilerindir.
20.132. Sonuç, erdemlilerindir.
28.83. Sonuç erdemlilerindir.
----------------------------------------------------------------------

11.56.. Rabbim dosdoğru yolun üzerindedir."
7.16. senin dosdoğru yolun üzerine sinsice oturacağım."
----------------------------------------------------------------------
43.64 O'na kulluk etmelisiniz. Dosdoğru yolbudur."
19.36.O'na kulluk ediniz. Doğru yol budur."
----------------------------------------------------------------------

11.57. "Yüz çevirirseniz, Rabbim yerinize başka bir halk geçirecek ve sizO'na hiç bir zarar veremezsiniz.
47.38. Yüz çevirirseniz, yerinize başka bir topluluk getirir de onlar sizingibi olmazlar..
----------------------------------------------------------------------

89.14. Rabbin sürekli gözetlemektedir.
3.2. ALLAH:, Gözetendir.
11.57. Rabbim her şeyi Gözetip Kontrol Edendir."
33.52. ALLAH her şeyi gözetleyendir.
4.1. ALLAH elbette sizi Gözetlemektedir.
21.82. Onları biz gözetiyorduk.
54.14. gözetimimiz altında akıp gidiyordu.
----------------------------------------------------------------------

11.99. Burada da, ahirette de peşlerine lanet takılmıştır.
11.60. hem dünya hayatında ve hem diriliş gününde bir lanete uğradılar.
24.23. dünya ve ahirette lanetlenirler
28.42.Bu dünyada onları lanetle yaftaladık, diriliş gününde deaşağılanacaklardır.
33.57. ALLAH dünya ve ahirette lanet eder
----------------------------------------------------------------------

11.76.onlar önlenemez bir azaba mahkum olmuşlardır."
42.45. Zalimler sürekli bir azaba mahkum olmuştur," derler.
16.63. Onlar acı bir azaba mahkum olmuşlardır.
58.4.. İnkarcılar acı bir azaba mahkum olmuşlardır.
----------------------------------------------------------------------

42.21. Zalimlere acı bir azap vardır.
76.31. Zalimlere ise acı bir ceza hazırlamıştır.
----------------------------------------------------------------------

6.104. Ben üzerinize bekçi değilim.
11.86. Ben sizin üzerinize bekçi değilim."
42.48.biz seni onlara bir bekçi olarak göndermedik.
6.107. Seni onların üzerine bekçi yapmadık.
4.80. biz seni onların üzerine bekçi göndermedik.
----------------------------------------------------------------------

6.107. Onların avukatı da değilsin.
17.54. Seni onlara avukatlık yapasın diye göndermedik.
42.6. Sen onların avukatı değilsin.
25.43. Sen mi ona avukatlık edeceksin?
39.41. Sen onların avukatı değilsin.
----------------------------------------------------------------------

42.8. Ancak O, dilediğini rahmetine sokar.
45.30. Rab'leri onları rahmetine sokacaktır.
76.31. O, dilediğini ve/veya dileyeni Rahmetine sokar.
48.25. Böylece ALLAH dileyeni rahmetine sokar.
----------------------------------------------------------------------

7.196. "Biricik Sahibim (Velim), Allah’tır.
42.9.Biricik veli Allah’tır,
----------------------------------------------------------------------

42.11. O'na benzer hiç bir şey yoktur.
19.65. O'na benzer birini biliyor musun?
----------------------------------------------------------------------

32.5. Gökten yere kadar bütün işleri O kontrol eder.
42.12. Göklerin ve yerin tüm kontrolu O'na aittir.
----------------------------------------------------------------------

42.15. Sizin aranızda adaletle davranmakla emrolundum.
4.58. insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder.
5.42. Hüküm verirsen, aralarında adaletle hüküm ver.
38.26. Halkın arasında adaletle yargı ver,
----------------------------------------------------------------------

42.17. O ALLAH ki kitabı gerçek ve adaletle indirmiştir.
6.115. Rabbinin kelimeleri doğruluk ve adaletle tamamlanmıştır.
----------------------------------------------------------------------

41.45. Rabbinin vermiş olduğu bir söz olmasaydıaralarında yargı verilirdi.
42.21. Daha önce belirlenmiş bir karar olmasaydı onların arasında yargıverilirdi.
42.14. Belli bir zaman için Rabbinin verilmiş bir söz olmasaydı onlarınarasında hemen hüküm verilirdi.
11.110. Rabbinin verilmiş bir sözü olmasaydı aralarında hüküm verilecekti.
29.53. Belirlemiş olduğumuz bir zaman olmasaydı, o azap onlara gelecekti.
10.19. Rabbinin vermiş olduğu bir sözü olmasaydı, hemen aralarında hükümverilecekti.
20.129. Rabbinin verilmiş bir sözü olmasaydı bunların da icabına hemenbakılırdı.
----------------------------------------------------------------------

16.31. Orada her diledikleri şeyi bulurlar.
25.16. ebedi olarak dilediklerini elde ederler.
50.35. Diledikleri her şeyi elde ederler
39.34. Rab'leri katında diledikleri herşey vardır.
42.22. Rableri katında diledikleri her şeyi alırlar.
----------------------------------------------------------------------

2.148. ALLAH sizi bir araya getirir.
42.15. Bizi ALLAH biraraya getirecektir.
18.99. hepsini bir araya toplarız.
45.26. Diriliş Gününde sizi bir araya toplar.
4.87. diriliş gününde sizleri bir araya toplayacaktır.
----------------------------------------------------------------------
33.63. ne bilirsin, belki de o Saatyakındır."
42.17. Ne bilirsin, belki Saat (dünyanın sonu) yakındır.
----------------------------------------------------------------------

2.160. Ben tevbeleri kabul edenim,
49.12. ALLAH tevbeleri kabul edendir,
24.10. ALLAH Tevbeleri Kabul Eden olmasaydı..
42.25. O, kullarından tevbeleri kabul eder,
9.104. Bilmezler mi ki kullarından tevbeleri kabul eden, Allah’tır
----------------------------------------------------------------------

3.182. "Bu, kendi yaptıklarınızın bir sonucudur."
4.62. İşlediklerinin sonucu olarak başlarına bir musibet gelse
42.30. Size dokunan bir kötülük, işlediklerinizin bir sonucudur.
42.48. ama kendi yaptıklarının bir sonucu olarak başlarına bir kötülük gelse,
----------------------------------------------------------------------

42.32. Okyanusta dağlar gibi akıp giden gemiler de O'nun ayetlerindendir.
55.24. Denizde dağlar gibi akıp giden gemiler O'nundur.
----------------------------------------------------------------------
42.37. Onlar ki büyük günahlardan çirkin işlerden kaçınırlar
53.32. Onlar, büyük günahlardan ve kötülüklerden kaçınırlar,
42.37.kızdıkları zaman bağışlarlar.
3.134. öfkelerini kontrol ederler,
----------------------------------------------------------------------

8.44. İşler, sonunda Allah’a döner.
42.53. Kesinlikle, tüm işler Allah’a döner.
11.123. Tüm işler sonunda ona döner.
----------------------------------------------------------------------

43.10. O ki, yeryüzünü oturmanıza elverişli kıldı
20.53. O ki yeryüzünü sizin için yaşanılır kıldı,
2.22. O, yeryüzünü sizin için oturulabilir hale soktu
----------------------------------------------------------------------

43.10. O ki, yeryüzünü oturmanıza elverişli kıldı ve doğru gitmeniz için siziniçin orada yollar açtı.
20.53. O ki yeryüzünü sizin için yaşanılır kıldı, sizin için onda yollar açtı,
----------------------------------------------------------------------

71.19. ALLAH yeryüzünü sizin için bir yerleşim yeri yaptı.
27.61. Yeryüzünü bir yerleşim merkezi yapan,
40.64. ALLAH yeryüzünü sizin için bir yerleşim
----------------------------------------------------------------------

2.22. göğü de bir yapı kıldı.
40.64. göğü de bir yapı kılandır.
----------------------------------------------------------------------

21.104. O gün göğü dosyaları dürer gibi katlar ve yaratılışın ilk durumununasıl başlatmışsak ona çeviririz.
39.67. ALLAH'ı gereği gibi değerlendiremediler. Halbuki, diriliş günü, tüm yerO'nun avucu içindedir, gökler de O'nun sağ elinde dürülmüştür.
----------------------------------------------------------------------

30.25.Göğün ve yerin O'nun buyruğuyla ayakta durması da O'nun ayetlerindendir.
22.65. göğü, izni olmadan yerin üzerine düşmekten alıkoyduğunu görmez misin?
----------------------------------------------------------------------

3.191. Göklerin ve yerin yapısı ve yaratılışı hakkında düşünürler:"Rabbimiz, sen bunları boş yere yaratmadın,
38.27. Göğü, yeri ve aralarındakileri boş yere yaratmadık.
----------------------------------------------------------------------

67.5. En aşağı göğü lambalarla süsledik
37:6 Biz en aşağıdaki göğü gezegenler ile süsleyip,
41.12. biz en aşağıdaki göğü ise lambalarla sistemiyle donattık.
----------------------------------------------------------------------
11.105. O gün geldiği zaman, hiç kimse O'nunizni olmadan konuşamaz.
78.38. Gün gelecek Ruh ve melekler sıra sıra dururlar. Rahman'ın izinverdikleri hariç hiç kimse konuşamaz.
----------------------------------------------------------------------

11.106. Onlar orada sızlayıp inlerler.
21.100. Onlar için orada iç çekip inlemek vardır;
----------------------------------------------------------------------

11.112. Emredildiğin gibi dosdoğru ol,
42.15. sana emredildiğin gibi dosdoğru uygula.
----------------------------------------------------------------------

11.119. Rabbinin sözü yerine gelmiştir: "Cehennemi cinler ve insanlarla,topluca dolduracağım."
32.13. cinlerin ve insanların bir kısmıyla cehennemi topluca dolduracağıma dairsözüm gerçekleşmiştir.
----------------------------------------------------------------------

11.123. Rabbin onların yaptığından habersiz değildir.
2.74. ALLAH yaptıklarınızdan habersiz değildir.
14.42. Zalimlerin yapmakta olduklarından ALLAH'ı habersiz sanma.
27.93. Rabbin onların yaptığından habersiz değildir."
2.149. ALLAH yaptığınız hiçbir şeyden habersiz değildir.
3.99. ALLAH yaptıklarınızdan habersiz değildir."
6.132. Rabbin, onların yaptıklarından habersiz değil.
----------------------------------------------------------------------

13.1. Rabbinden sana indirilen, gerçektir; fakat halkın çoğu inanmaz.
11.17. O, Rabbinden gelen bir gerçektir. Ne var ki halkın çoğunluğu inanmaz.
----------------------------------------------------------------------

40.71. Boyunlarında prangalar ve zincirlerle sürüklenecekler.
13.5. Onlar, boyunlarına prangalar hakedenlerdir.
76.4. İnkarcılar için zincirler, prangalar ve alevli bir ateş hazırlamışızdır.
34.33. İnkarcıların boyunlarına prangalar vurmuşuzdur.
----------------------------------------------------------------------

13.10. Sözü ister gizleyin, ister açıklayın,
67.13. İsterseniz sözünüzü gizleyin veya onu açıklayın;
3.29. De ki, "İçinizdeki düşüncelerinizi ister gizleyin, ister açıklayın,
----------------------------------------------------------------------

13.12. O, size korku ve umut olarak şimşeği gösteren
30.24. Korku ve umut kaynağı olarak size şimşeği göstermesi
----------------------------------------------------------------------

13.13. melekler de O'nu saygıyla yüceltirler.
42.5. Melekler Rab'lerini överek yüceltirler
----------------------------------------------------------------------

39.75. Melekleri, yönetim merkezinin etrafını çevirmiş halde Rab'lerini överekyüceltirken görürsün.
40.7. Yönetim merkezine hizmet edenler ve etrafındakiler Rab'lerini överekyüceltirler
----------------------------------------------------------------------

35.40. De ki, "Allah’ın dışında çağırdığınız ortaklarınızı düşündünüz mü;onlar yeryüzünde neyi yaratmışlar bana gösterin?"
46.4. De ki, "Allah’ın dışında yalvardıklarınıza bir bakın. Onların yerdenneyi yarattığını bana gösterin.
----------------------------------------------------------------------

39.62. ALLAH her şeyin Yaratıcısıdır.
13.16. De ki: "ALLAH her şeyin yaratıcısıdır,
6.102. Rabbiniz ALLAH işte budur.
40.62. İşte Rabbiniz ALLAH, her şeyin Yaratıcısıdır;
----------------------------------------------------------------------

13.16.: "ALLAH O Tektir, Egemendir."
39.4. O, Tek ve Egemen olan Allah’tır.
12.39. Tek ve her şeye Egemen olan ALLAH mı?"
38.65. Tek ve Egemen olan Allah’tan
----------------------------------------------------------------------

13.18. yerleri cehennemdir; ne de felaketli bir konaktır o!
66.9. Yerleri cehennemdir. O ne kötü duraktır.
9.95.yerleri cehennemdir.
----------------------------------------------------------------------

13.19. Ancak akıl sahipleri öğüt alır.
39.9. Ancak akıl sahipleri öğüt alır.
----------------------------------------------------------------------

13.33. Aslında,inkarcıların hileleri kendilerine süslü gösterilir ve böyleceyoldan saparlar.
6.108. Biz her topluluğa yaptıkları işi böyle süslü gösterdik.
6.122. İnkarcıların yaptıkları işler böyle süslü gösterilmiştir.
27.4. Ahirete inanmıyanların ise yaptıklarını kendilerine süslü göstermişizdir,bocalayıp dururlar.
10.12. Sınırı aşanlara, yaptıkları işler işte böyle süslü gösterilir.
----------------------------------------------------------------------

42.46. Allah’ın saptırdığı kimse için bir yol bulunmaz.
40.33. Allah’ın saptırdığına yol gösteren bulunmaz."
39.23. Allah’ın saptırdığı bir kimseye rehber bulunmaz.
13.33. ALLAH kimi saptırırsa ona doğruyu gösterecek yoktur.
7.186. Allah’ın saptırdığı kimseler için yol gösterici bulunmaz.
39.36. ALLAH kimi saptırırsa ona bir yol gösteren bulunmaz.
----------------------------------------------------------------------

13.34. Onlar dünya hayatında azap hakketmişlerdir. Ahiret azabı ise dahakötüdür.
39.26. ALLAH onlara dünya hayatında rezilliği tattırdı. Ahiret cezası ise dahabüyüktür. Bir bilselerdi.
----------------------------------------------------------------------

2.144. Kuşkusuz, kendilerine kitap verilenler, bunun Rab'lerinden gelen birgerçek olduğunu bilirler.
6.114. Kendilerine kitap vermiş olduklarımız onun Rabbin tarafından indirilmişolduğunu bilirler.
----------------------------------------------------------------------
40.78. Hiç bir elçi, Allah’ın izni olmadanbir mucize getiremez.
13.38. Allah’ın izni olmadan hiç bir elçi bir mucize getiremez.
14.11. Allah’ın izni olmadan size bir yetki belgesi getirmemiz olanaksızdır.İnananlar Allah’a güvenmeli.
----------------------------------------------------------------------

10.3. İzni olmadan hiç kimse aracılık (şefaat) edemez.
2.255. İzni olmadan kim O'nun katında aracılık edebilir?
----------------------------------------------------------------------

2.102. Oysa Allah’ın izni olmadan onlar hiç kimseye bir zarar veremezdi.
58.10. Oysa Allah’ın izni olmadan onlara hiç bir zarar veremez.
----------------------------------------------------------------------

11.120. elçilerin tarihlerinden sana yeterince aktarmaktayız.
6.34. Nitekim elçilerin tarihi sana ulaşmış bulunuyor.
----------------------------------------------------------------------

10.46. Onlara söz verdiklerimizin bir kısmını sana göstersek de veya canınıalsak da, onların son dönüş yeri bizedir.
13.40. Onlara söz verilenlerin bir kısmını sana göstersek de, senin canınıalsak da,
40.77. Onlara söz verdiğimiz (cezalandırmanın) bir kısmını sana göstersek de,ondan önce hayatına son versek de, onlar bize döndürüleceklerdir.
----------------------------------------------------------------------

13.40. Hesap ise bize düşer.
33.39. Hesap sorucu olarak ALLAH yeter.
88.26. Hesaplarını görmek de bize düşer.
4.6. Hesap görücü olarak ALLAH yeter.
----------------------------------------------------------------------

52.42. Yoksa bir planı mı uygulamak istiyorlar? Halbuki kafirlerin kendileribir plana mahkum edilmiştir.
13.42. Onlardan öncekiler de düzenler kurdular; halbuki tüm düzenler Allah’aaittir.
14.46. Onlar planlarını yaptılar, halbuki planları Allah’ın kontrolündeydi.Planları dağları yerinden oyanatacak kadar olsa bile..
----------------------------------------------------------------------

36.3. Sen elbette elçilerden birisin.
2.252. elbette sen elçilerden birisin.
----------------------------------------------------------------------

35.2. O Üstündür, Bilgedir.
30.27. O Üstündür, Bilgedir.
31.9. O Üstündür, Bilgedir.
62.1. Üstündür, Bilgedir.
2.209. bilesiniz ki ALLAH Üstündür, Bilgedir.
8.49. ALLAH Üstündür, Bilgedir.
48.19. ALLAH Üstündür, Bilgedir.
9.71. ALLAH Üstündür, Bilgedir.
16.60. O Üstündür, Bilgedir.
29.42. O Üstündür, Bilgedir.
45.37. O Üstündür, Bilgedir.
59.1. O Üstündür, Bilgedir.
62.3. O Üstündür, Bilgedir.
8.10. ALLAH Üstündür, Bilgedir.
8.63. O, Üstündür, Bilgedir.
31.27. ALLAH Üstündür, Bilgedir.
48.7. ALLAH Üstündür, Bilgedir.
----------------------------------------------------------------------

3.110. Kitap halkı çoğunluğu yoldan çıkmıştır.
5.59. De: "Kitaplılar!
yoldan çıkmış olan çoğunluğunuzla
----------------------------------------------------------------------

9.24. ALLAH yoldan çıkmış toplumları doğruya iletmez.
61.5. ALLAH yoldan çıkmış toplulukları doğruya ulaştırmaz.
63.6. ALLAH yoldan çıkmış topluluğu doğruya ulaştırmaz.
----------------------------------------------------------------------

43.66. Saatin kendilerine ansızın gelmesini mi bekliyorlar?
6.47. De: "Allah’ın azabı size ansızın
7.187. o saat size ansızın gelecektir.
47.18. Saatin kendilerine ansızın gelmesini mi bekliyorlar?
6.31. O an (dünyanın sonu) kendilerini ansızın yakalayınca,
21.40. Nitekim, onlara ansızın gelecek
39.55. O azap beklemediğiniz anda sizi ansızın yakalamadan
22.55. Saat (dünyanın sonu) kendilerine ansızın gelinceye kadar,
----------------------------------------------------------------------

7.187. saatin bilgisi Rabbimin yanındadır," de. "Onun bilgisi Allah’ınyanındadır,"
43.85. Saat'in (dünyanın sonunun) bilgisi O'nun yanındadır
33.63. Saat'i (dünyanın son saatini) soruyor. De ki, "Onun bilgisi Allah’ınkatındadır;
41.47. Saatın (dünyanın sonunun) bilgisi O'nun katındadır.
46.23. "Onun bilgisi sadece Allah’ın yanındadır.
31.34. Saatin (dünyanın son saatinin) bilgisi Allah’ın yanındadır.
----------------------------------------------------------------------

46.23. fakat sizin cahil bir toplum olduğunuzu görüyorum."
27.55. Siz gerçekten pek cahil bir topluluksunuz."
"Siz, gerçekten cahil bir topluluksunuz!," dedi.
----------------------------------------------------------------------

3.20. görevin sadece duyurmaktır.
5.99. Elçiye düşen görev sadece duyurmak.
36.17. "Bizim görevimiz, açıkça duyurmaktan ibarettir."
----------------------------------------------------------------------

44.8. Yaşatır ve öldürür.
57.2. Yaşatır, öldürür.
----------------------------------------------------------------------

6.123. Her ülkenin önde gelen suçlularına, orada hile ve entrika yapmaları içinizin verdik.
17.16. Biz bir toplumu yok etmek istediğimiz zaman onun ileri gelenvarlıklılarının orada kötülük yapmasına izin veririz.

16.4. İnsanı küçük bir damladan yarattı, fakat bunarağmen o, apaçık bir düşman kesildi.
36.77.İnsan, kendisini bir damlacıktan yarattığımızı görmez mi ki bize karşı apaçıkbir düşman kesilir?
------
21.16.Göğü, yeri ve aralarındakileri oyun oynamak için yaratmadık.
44.38.Biz, gökler, yer ve aralarındakileri oyun eğlence için yaratmadık.
-------
16.61.Allah zulümlerinden dolayı insanları cezalandırsaydı orada bir yaratıkbırakmazdı; ne var ki onları belli bir süreye kadar erteler. Sürelerinin sonugeldiği zaman da ne bir saat öne alınırlar, ne de ertelenirler.
35.45.Allah insanları yaptıkları yüzünden cezalandırsaydı yeryüzünde hiç bir yaratıkbırakmazdı. Fakat, onları belli bir süreye kadar ertelemektedir. Ne zaman kisüreleri biter, işte o zaman Allah kullarının (hesabını) görür.
--------
7.45.Onlar ki Allah'ın yolundan alıkoyarlar ve onu eğriltmek isterler. Ahiret konusundada inkarcıdırlar.
11.19.Onlar ki Allah'ın yolundan alıkoyarlar ve onu çarpıtmak isterler. Onlar ahiretide inkar ederler.
---------
16.29.İçinde sürekli kalacağınız cehennemin kapsından girin. Kibirlenenlerin yeri nekötüdür.
40.76.Sürekli kalmak üzere cehennemin kapılarından giriniz. Büyüklük taslayanlarınyeri ne de kötüdür.
---------
10.38."Onu uydurdu" mu diyorlar? De ki: "Doğru sözlüler iseniz, bunabenzer bir sure getirin ve Allah'tan başka çağırabildiklerinizi çağırın."
11.13."Onu (Kuran'ı) o uydurdu" mu diyorlar? De ki: "Haydi ona benzer,uydurulmuş on sure getirin. Allah'tan başka tüm dostlarınızı da çağırın, doğrusözlülerseniz!"
--------
17.49.Dediler ki: "Kemik ve ufak parçalar haline geldikten sonra mı yeni biryaratılışla diriltileceğiz?!"
56.47.Diyorlardı ki, "Biz öldükten, toz ve kemiğe dönüştükten sonra mıdiriltileceğiz?"
---------
16.15.Ve sarsılmamanız için yeryüzüne denge sağlayıcılar yerleştirdi, yolu bulmanıziçin de nehirler, yollar,
21.31.Onları sarsmasın diye yeryüzüne dağları yerleştirdik. Yolu bulmaları için ondageniş geçitler açtık.
---------
7.5.Kendilerine azabımız geldiği vakit, "Gerçekten bizler zalimlerimişiz," demekten başka sözleri olmadı.
21.46.Kendilerine, Rabbinin azabından bir esinti dokunsa, "Vay bize, bizgerçekten zalimlermişiz," derler.
--------
16.19.Allah gizlediklerinizi de açıkladıklarınızı da bilir.
21.110."O, açıklanan sözü de bilir, gizlediklerinizi de bilir."
---------
27.80.Sen ölülere duyuramazsın, aynı şekilde arkalarını dönen sağırlara da çağrıyıduyuramazsın.
27.81.Körü de sapıklığından çıkarıp yola iletemezsin. Sen ancak, ayetlerimizeinananlara duyurabilirsin; onlar (anlattığın gerçeği) kabul ederler.
30.52.Sen ne ölülere işittirebilirsin, ne de arkalarını dönüp giden sağırlara çağrıyıduyurabilirsin.
30.53.Körü de sapıklığından kurtarıp yola getiremezsin. Sen ancak ayetlerimizeinananlara işittirebilirsin ki onlar hemen teslim olurlar.
----------
29.68.Yalan uydurup Allah'a yakıştırandan ve kendisine gelen gerçeği yalanlayandandaha zalim kim olabilir? Kafirler için cehennemde bir yer yok mu?
39.32.Allah'a karşı yalan uydurandan ve kendisine gerçek geldiğinde onu yalanlayandandaha zalim kim olabilir? Kafirler için cehennemde bir yer yok mu?
--------
27.69.De ki, "Yeryüzünü dolaşın da suçluların sonunun ne olduğuna birbakın."
30.42.Ayet: De ki, "Yeryüzünde dolaşın da öncekilerin sonunun nasıl olduğunabakın." Çokları ortak koşanlardı.
--------
3.51." Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz; O'na kulluk edin. Budur doğruyol.'"
19.36."Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir; O'na kulluk ediniz. Doğruyol budur."
--------
2.193.Zulüm ve işkence ortadan kalkıncaya ve din Allah için oluncaya kadar onlarlasavaşın. Son verirlerse, artık zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur.
8.39.Baskı ve zulmü ortadan kaldırıncaya ve dini sadece Allah'a ait kılıncaya dekonlarla savaşın. Düşmanlığa son verirlerse, elbette Allah yaptıklarınızı Görür.
---------
3.89.Ancak, bundan sonra yönelip durumlarını düzeltenler başka. Allah Bağışlayandır,Rahimdir.
24.5.Bununla birlikte, bundan sonra tevbe edip kendilerini düzeltenler için AllahBağışlayandır, Rahimdir.
---------
14.29.Cehennemde yanacaklardır. Ne kötü bir duraktır o!
38.56.Cehennemde yanarlar; ne kötü bir duraktır.
---------
16.14.O ki denizi emrinize sunmuştur; ondan taze et yersiniz, ondan giyim ve takıiçin süsler çıkarırsınız. Gemilerin denizi yara yara akıp gittiğini görürsünüz.Böylece O'nun lütfunu ararsınız ve belki ona şükredersiniz.
35.12.İki deniz birbirine eşit değildir. Bu taze ve tatlı olup içimi yumuşaktır, şuise tuzlu ve acıdır. Hepsinden taze et yersiniz ve takınacağınız mücevherleriçıkarırsınız. O'nun lütfunu arayan gemilerin onu yararak aktığını görürsün.Belki artık şükredersiniz.
----------
29.66.Bırak, kendilerine verdiklerimize nankörlük etsinler, zevklensinler. İleridebilecekler.
30.34.Böylece kendilerine verdiklerimize karşı nankörlük ederler. Zevklenin bakalım;ileride bileceksiniz.
---------
22.62.Bu gerçekleşecektir. Çünkü Allah Gerçektir, O'nun dışında yalvardıkları iseasılsızdır ve Allah Yücedir, Büyüktür.
31.30.Çünkü Allah gerçektir, O'nun dışında çağırdıkları batıldır ve Allah En Yüce veEn Büyüktür.
----------
80.17.Yazıklar olsun insana; ne kadar da nankördür!
100.6.İnsan Rabbine karşı çok nankördür.
----------
2.39."Ayetlerimizi yalanlayıp inkar edenler ise ateşe mahkumdur; orada süreklikalacaklar."
7.36.Büyüklük taslayarak ayetlerimizi yalanlayanlar ise ateş halkıdır; orada ebedikalıcıdırlar.
-----------
2.62.İnananlar, Yahudiler, Hıristiyanlar ve diğer dinlerden her kim: Allah'a veahirete inanır ve erdemli bir hayat sürdürürse, onların ödülleri Rab'lerikatındadır. Onlar için korku ve üzüntü yoktur.
5.69.İnananlar, Yahudiler, diğer dinlerden olanlar ve Hıristiyanlardan kim Allah'ave ahiret gününe inanır ve erdemli bir yaşam sürerse onlar için bir korkuyoktur ve onlar üzülmeyecekler de...
-----------
51.19.Paralarında, isteyenler ve yoksullar için bir pay vardı.
70.24.Paralarında bilinen bir pay (zekat) ayrılmıştır,
---------
7.200.Şeytandan ne zaman kötü bir düşünce zihnini tırmalarsa, Allah'a sığın; Oİşitendir, Bilendir.
41.36.Şeytandan herhangi bir düşünce seni etkisi altına alırsa Allah'a sığın. Oİşitendir, Bilendir
-----------
3.164.Allah inananların içinden, onlara ayetlerini okuyan, onları arındıran, onlarakitap ve bilgelik öğreten bir elçiyi göndermekle iyilikte bulundu. Oysa onlardaha önce apaçık bir sapıklık içindeydiler!
62.2.O ki, ümmilerin arasından, kendilerinden olan bir elçi göndermiştir ki onlaraO'nun ayetlerini okuyor, onları temizliyor ve onlara kitabı ve bilgeliğiöğretiyor. Bundan önce onlar apaçık bir sapıklık içinde bulunuyorlardı.
---------
22.69.Tartıştığınız konularda, diriliş günü aranızda Allah hüküm verecektir.
32.25.Rabbin, ayrılığa düştükleri konularda onların arasında diriliş günü kararverecek olandır.
---------
26.24.Dedi ki, "Kesinlikle inanacaksanız O, göklerin, yerin ve aralarındakilerinRabbidir."
44.7.Göklerin, yerin ve aralarındakilerin Rabbidir. Kesin bir inanca sahipseniz...
---------
2.48.Öyle bir günden sakının ki, kimse kimsenin yerine bir şey ödeyemez, aracılık(şefaat) kabul edilmez, kimseden bir fidye alınmaz ve yardım da edilmez.
2.123.Kimsenin kimseden yana bir şey ödeyemediği, hiç kimseden fidye alınmadığı vehiç kimseye şefaatin (aracılığın) yarar sağlamadığı ve yardımın kesildiği birgünden sakının.
---------
2.94.De ki: "İleri sürdüğünüz gibi, ahiret yurdu Allah tarafından hiç kimseyedeğil sadece size ayrılmışsa ve bu savınızda samimi iseniz haydi ölümüisteyin!"
2.95.Ellerinin işlediklerinden ötürü bunu asla dilemeyeceklerdir. Allah zalimleribilir.
62.6.De ki; "Ey Yahudiler, halkın arasından yalnız kendinizin Allah'ın dostlarıolduğunuzu iddia ediyorsanız, ölümü dileyin; doğru iseniz."
62.7.Onlar, yapmış olduklarından ötürü hiç bir vakit onu dileyemeyeceklerdir. Allahzalimleri iyi bilir.
----------
2.136."Allah'a, bize indirilene, İbrahim, İsmail, İshak, Yakub ve torunlarınaindirilenlere, Musa'ya, İsa'ya verilene ve tüm peygamberlere Rab'leritarafından verilenlere inandık. Onların hiçbiri arasında ayırım yapmayız. Bizsadece O'na teslim olanlarız," deyiniz.
3.84.De ki: "Allah'a, bize indirilene, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a vetorunlara indirilene; Musa'ya, İsa'ya ve peygamberlere Rab'leri tarafındanverilene inandık. Onların hiçbiri arasında ayırım yapmayız ve biz O'na teslimolanlarız."
----------
2.154.Allah yolunda öldürülenlere, "Onlar ölülerdir," demeyin. Aksine onlardiridir fakat siz farkında değilsiniz.
3.169.Allah yolunda vurulanları ölü sanmayın; bilakis onlar Rableri katında nimetleriçinde diridirler.
-----------
2.172.İnananlar, size verdiğimiz rızıkların iyilerinden yiyin. Allah'a şükredin,sadece O'na tapıyorsanız.
2.173.O, size sadece leş, kan, domuz eti ve Allah'tan başkası adına kesileni haramkılmıştır. Her kim (bunları yemeye) mecbur kalırsa, (suiistimal yolunu)aramamak ve sınırı aşmamak koşuluyla günah işlemiş olmaz. Allah Bağışlayandır,Rahimdir.
16.114.Allah'ın size verdiği helal ve güzel rızıklardan yeyin ve Allah'ın nimetlerine şükredin; sadece O'na kulluk ediyorsanız.
16.115.Size yalnızca leş, kan, domuz eti ve Allah'tan başkası için adananları haramkılmıştır. Kim (bunları yemek) zorunda kalırsa, istekli olmamak ve sınırıaşmamak koşuluyla Allah Bağışlayandır, Rahimdir.
-----------
16.43.Senden önce, adamlardan/iki ayak üzerinde yürüyenlerden başkasını elçi olarakgöndermedik; onlara vahyettik. Bilmiyorsanız uzmanlara sorun.
21.7.Senden önce, insanların dışında elçi göndermedik; onlara vahyediyorduk. Bilmiyorsanız uzmanlara sorunuz
------------
21.38."Doğru sözlü iseniz O verilen söz ne zaman gerçekleşecek," diyemeydan okuyorlar.
34.29."Doğru söylüyorsanız o söz ne zaman gerçekleşecek?" diyerek meydanokuyorlar.
-----------
74.33.Geçtiği vakit geceye,
89.4.Ve geçmekte olan geceye.
----------
82.10.Halbuki üstünüzde koruyucular vardır.
86.4.Her kişinin üzerinde mutlaka bir koruyucu vardır.
----------
56.25.Orada ne bir saçmalık, ne de günaha sokan bir söz işitmezler.
78.35.Orada ne bir boş söz ne de bir yalan işitmezler.
-----------
10.67.O ki geceyi sizin dinlenmeniz için elverişli, gündüzü de aydınlık kıldı.Dinleyen bir topluluk için bunda deliller vardır.
27.86.Geceyi dinlenmelerine elverişli, gündüzü de aydınlık yaptığımızı görmediler mi?İnanan bir toplum için elbette bunda işaretler vardır.
--------------
59.1.Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ı yüceltir. O Üstündür, Bilgedir.
61.1.Göklerde ve yerde olanlar Allah'ı yüceltir. O, Üstündür, Bilgedir.
------------
20.130.Sözlerine karşı dayanıklı ol, güneşin doğumundan ve batımından önce Rabbiniyücelterek an. Geceleyin ve günün her iki ucunda da an ki mutlu olabilesin.
50.39.Onların söylediklerine sabret ve güneşin doğuşundan ve batışından önce Rabbiniöverek yücelt.
-----------
27.50.Böylece bir plan kurdular, ancak onlar farkına varmadan biz de bir plan kurduk.
43.79.Yoksa onlar bir plan mı kurdular? Biz de plan kurarız.
-----------
25.56.Biz seni bir müjdeleyici ve uyarıcı olmaktan başka bir görevle göndermedik.
48.8.Biz seni bir tanık, bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik.
-----------
3.10.İnkarcıların ne paraları ne de çocukları Allah'a karşı hiçbir yarar sağlamaz.
Onlarateşin yakıtıdır.
58.17.Ne paraları, ne de evlatları, onları Allah'tan kurtaramıyacaktır.
Onlarcehennem halkıdırlar ve orada ebedi kalıcıdırlar.

Yorum Gönder

 
Top