Menu
 

Hüküm bildiren Gayri metluv vahiy yoktur

Kuran-Hadis tartışmaları eninde sonunda Kuran dışı vahiy (vahyi gayri metluv) meselesine takılır. Resulullahın Kuran dışı vahye de muhatap olduğu söylenebilir. Ama bizi yükümlü kılan bazı hükümlerin bu şekilde geldiği söylenemez. İşte delilleri;
.
‘De ki: ‘Ben size, Allah’ın hazineleri benim yanımdadır, demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size, ‘ben bir meleğim’ de demiyorum. BEN SADECE BANA VAHYOLUNANA TABİ OLUYORUM.’ De ki: ‘Hiç kör ile gören bir olur mu? Hiç düşünmez misiniz?’ Sen, Rablerinden korkanları, ONUNLA UYAR…’ (Enam 50,51).
.
Demek ki Resulullah sadece vahye tabi olmuş ve bizi de onunla uyarmış (Arapça bilenler, bu ayetteki ‘innema’ tahsis edatına ve ‘bihi’ zamirine dikkat etsinler). Peki Resule vahyedilen, Resulün tabi olduğu ve bizi de onunla UYARDIĞI bu vahiy nedir? Kuran mı? Hadis mi? Yoksa her ikisi mi? Cevap şu ayetlerde ve çok açık;
.
‘Bu KURAN bana, ONUNLA sizi ve ulaştığı herkesi UYARAYIM diye vahyolundu.’ (Enam 19).
.
Demek ki bizi uyarması için Resule vahyedilen şey Kuran imiş. Yani ‘Resulün tabi olduğu şey’ = ‘Resule vahyedilen şey’ = ‘Bizi uyardığı şey’ = KURAN.
.
Enam 50 ayetindeki ‘innema’ tahsis edatı, bu ayete ‘Ben sadece bu vahye (Kurana) tabi oluyorum, benim Kurandan başka tabi olduğum bir şey yok’ manasını verir. Zaten bu ayetin meali tüm meal-tefsirlerde böyledir. Aksini söyleyen olmamıştır. Ama bu ayet, ‘Resulün uyardığı vahyin Kuran olduğunu’ bildiren Enam 19 ayeti ile birlikte okunmadığı (yani 39/23 ayeti ile bildirilen Kuranın mesani/ikili sistemi dikkate alınmadığı) için, Resulün tabi olduğu bu vahyin sadece Kuran (vahyi metluv) olduğu, başka bir vahye tabi olmadığı –bazılarınca- görülememiştir.
O halde ey müminler! İnandığınız-okuduğunuz Kitaptaki bu ayetler ve aynı Kitaptaki ‘hepiniz Kurandan hesaba çekileceksiniz(43/44)’, ‘ondan başka bir şeyden hesaba çekilmeyeceksiniz (5/101)’ buyrukları varken, size ne oluyor da ‘Bazı hükümler Kuran dışı vahiyle geldi, bizim onlara da tabi olmamız gerekir’ diyorsunuz?
.
Yoksa siz okuduğunuz Kitaptaki bu ayetlere (kitabın bir kısmına) inanmıyor musunuz? (2/85) İnanıyor ama bu ayetlere farklı mealler mi veriyorsunuz? Eğer öyleyse bu meallerinizi görebilir miyiz?
.
(Not: Nebinin eşleri ile yaşadığı özel bir sorun nedeniyle haram koyma yetkisi bulunmadığını bildiren Tahrim 66/1-3 ayetini siz Kuran dışı vahye örnek gösteriyorsunuz. Öyle değil ama diyelim ki öyle olsun. Söyler misiniz, Nebiye burada hüküm ihtiva eden (bizi yükümlü kılan) bir vahiy mi geldi? Eğer öyleyse ne idi bu hüküm? Hiç mi düşünmüyorsunuz?)

Zeki Bayraktar
-------------------------------------------------------Resuller, KİŞİSEL/KİŞİYE ÖZEL vahiy alabilir. Ayırt edilmesi gereken nokta, TÜM İNSANLARI İLGİLENDİREN/SORUMLU OLACAĞI HÜKÜM bildiren vahyin, kişiye özel verilmeyeceğidir. 

Kuran dışı vahiy olsa bile bağlayıcı olamaz. İnsanları ilgilendiren/sorumlu olacağı HÜKÜM bildiren Kuran dışı vahiy (vahyi gayri metluv) YOKTUR. Bunun aksini söylemek, onlarca ayeti inkar etmektir... Rabbimiz hem Kurana sarılın sizi ondan hesaba çekeceğim diyecek (43:44, bizi Kuran yönlendirecek, Kuranda bulunmayan bilgilerden muafsınız diyecek (5/101), hem de dönecek Kuranda bulunmayan şeylerden bizi hesaba çekecek öyle mi? 

Ne yani Allah bize tuzak mı kuruyor? Haşa... 
Ama maalesef bazıları tuzak kuran bir Allah tasavvuruna sahip...

"Kuran dışı vahiy(gayri metluv)" isimlendirmesini yapan ilk yapan zat er-Risale’de Şafii’dir. İshak b. Rahaveyh’in “Şafii’den önce, nesih ve mensuh diye bir şeyden
haberimiz yoktu” demiştir. Bkz: Ebu Zehra, a.g.e., s. 455
Peygamberimiz, sahabe ve tabiinden böyle bir isimlendirme yapan, OLMAMIŞTIR. İmam Şafii'nin hocası İmam Malik vahyi gayri metluvü kabul etmezken öğrencisi Ahmed ve Şafii'nin bir asır sonra kabul etti.
Aşağıdaki video ilginizi çekebilir.

u

Yorum Gönder

 
Top