Menu
 


Laplace Determinizminin Sonu

Newton’dan beri evren belli yasalara göre kendi kendine çalışan (Allah’ı tenzih ederiz) bir saat gibi gösterilmeye çalışıldı. Bundan maksat güya evrende Allah’ın müdahalesi olmadığını ispatlamaya çalışmaktı.( Allah’ı tenzih ederiz) Felsefede determinizm denilen bu akım, pek çok kişinin Allah’a hakkıyla iman etmesine engel olmuştur. Materyalizmin toplumlarda gelişmesi için de uygun bir zemin oluşturmuştur. Ancak modern fizik bu anlayışı temelinden yıkmıştır.
Determinizm felsefesinde olan klasik fiziğe göre bir cismin o anki durumunu ve üzerindeki mekanik etkileri biliyorsanız o cismin gelecekteki durumunu yani konumunu ve hızını tespit etmek mümkündür.
Kuantum Mekaniğinde ise geleceğe yönelik hiçbir kesin bilgimiz yoktur.
image1
Bu resim klasik mekanik ile kuantum mekaniğini karşılaştırıyor. Klasik fizikte belli bir etkide belli bir sonuç varken kuantum fiziğinde böyle bir durumdan bahsedemiyoruz. Sebepler belli bir sonucu üretmede yetersiz. Aynı sebepler varken pek çok farklı sonuç gözlenebilir. Bu da sebep sonuç ilişkisi olarak bilinen nedenselliğin geçerli olmadığını göstermektedir.
Materyalistler nedensellik prensibini gözlerinde çok büyüttüler. Adeta ilahlaştırdılar. Halbuki sebepler ile sonuçların her ikisini de Allah yaratmıştır. Evrenin başlangıcından sonuna kadar bütün sebep sonuç ilişkilerini Allah ezelde takdir etmiştir. Kuvantum fiziğindeki örneklerle sebeplerin sonuç yaratmada etkisiz olduğunu Allah gözler önüne sermiştir. Artık bu konu teknik bir gerçek halini almıştır. Materyalist bilim adamları dahi istemeye istemeye bunu kabul etmek durumunda kalmışlardır. Materyalist bir fizikçinin itiraf niteliğindeki şu sözleri dikkat çekicidir.
Nasıl olur da daha sonraki olaylar şimdikilerden tam olarak belirlenemez? Nasıl olur da bir sebebin olası iki veya daha çok sonucu olur? Eğer sonraki olayların seçimi doğal yasalarla belirlenmiyorsa, bu, bir kuvantum olayının olduğu her yerde, doğa üstü bir kuvvet(Tanrı) işin içine giriyor anlamına mı geliyor? Bu tür sorular bilimsel bir eğitim ile koşullandırılmış “Doğa şöyledir” gibi kavramsal sorunlara alışık ve temel doğruluğuna veya yanlışlığına aldırmaksızın kuvantum fiziği fikirlerini kendi çalışma veya araştırmalarına uygulayan fizik öğrencilerinin hepsini olmasa da çoğunu rahatsız eder. 1
Bu alıntıda da gördüğümüz gibi nedenselliğin çöküşü ile materyalizm ile aklı bulanan insanlar dahi Allah’ın varlığını görmeye başlıyorlar. Yine alıntıda geçen bilimsel bir eğitim ile koşullandırılmış ifadesinden kasıt materyalist felsefeyi sorgusuz sualsiz kabullenmiş demektir. 
Bu konuda fizikçi Alastair Rae’nin yine şu tespiti vardır:
Görüleceği üzere, kuvantum fiziği bizi, Laplace’ın öngördüğü basit biçimdeki determinizmi yadsımaya götürür ve bundan dolayı da şimdiki durumu sadece geçmişin etkisi veya geleceğin sebebi olmayan bir evrenin varlığını kabul etmeliyiz. 2
Yani determinizmin artık bilimsel olarak savunulabilir bir yanı kalmamıştır. Her şey Allah’ın mutlak iradesiyle yaratılır.

Materyalistlerin Boşuna Çabası: Saklı Değişkenler Teorisi

Bu gerçek bazı materyalist bilim adamlarını derinden etkiledi. Hayat görüşlerini sarsan bu gerçek bir kısmını zorlama mantıklar üretmeye yöneltti. Kendilerince bu bilinmezliği ortadan kaldırmak için “Saklı Değişkenler” adlı bir teori ortaya attılar. Buna göre sonuçların sebeplerden bağımsız gözükmesinin nedeni bizim bazı fiziksel etkileri bilmiyor oluşumuzdu. Görmediğine inanmayan materyalistlerin, her şeyin Allah’ın iradesiyle yarattığını inkar etmek için tutunmaya çalıştıkları hayali teoriler, kendilerinin ne denli zor bir duruma düştüğünü göstermektedir. Ancak özellikle 1970’li ve 1980’li yıllarda yapılan bazı deneyler ile bu görüşün de yanlış olduğu kendi itiraflarıyla ortaya kondu. Dolayısıyla determinizm felsefesi tamamen çökmüş oldu.

image2
Bizler için evrenin küçük dünyasında olanlar o kadar belirsizdir ki. Örneğin bir elektronun atomda nerede bulunduğunu dahi bilemeyiz. Çok ilginçtir, bu bilgisizliğimiz yeteri kadar araştırma yapmamaktan kaynaklanan bir sonuç değildir. Herhangi bir gözlem yapmadığınızda elektronun atomun etrafında nerede olduğundan bahsedemezsiniz. Resimde gördüğünüz şekiller bunu anlatmaktadır. Bu şekiller gözlem yaptığınızda elektronun nerede olabileceği ile ilgili ihtimalleri vermeye yarar. Burada dikkat edilmesi gereken bir şey vardır. Modern fiziğe göre gözlem yapmadığınızda elektron diye bir varlık yoktur. Gözlem yaptığınızda da çok farklı yerlerde olabilir ve siz neresi olabileceğini önceden bilemezsiniz.

Kaynak:
1 Alastair I. M. Rae, Kuvantum Fiziği: Yanılsama mı Gerçek mi, Sayfa 43, ( Evrim Yayınevi )
2 Alastair I. M. Rae, Kuvantum Fiziği: Yanılsama mı Gerçek mi, Sayfa 11, ( Evrim Yayınevi )

Yorum Gönder

 
Top