Menu
 

Mustafa Ajlan ABUDAK

Yeni ateistlerin ( Dawkins, Dennett vb.) retoriğinin mantıksal zaaflarını konu alacağımız bu kısa yazıda,  Darwinci evrime bina edilmiş bir ateist imanın ne denli boş bir dönme dolap olduğunu kısaca göstermeye çalışacağız. Yeni ateistler denen güruhun Tanrı kavramı ile ilgili düşüncesi bilindiği gibi insan beyni ve sinir sistemimiz arasındaki karmaşık kablolamanın , bu kavramın ”yaratılmasından” sorumlu olduğudur. Fazla detaya girmeden aslında bu yargıya varan birinin, ontolojik sorular karşısındaki acziyetini gösterelim. Bunun rasyonelleştirilmesi için aklın ne denli zorlandığına şahit olalım.
Şimdi sorgulayan bir aklın Tanrı’nın varlığı ya da yokluğu üzerine bir teist (standart bir cevap için yeterlidir.) ve iki ateistin (farklı spekülatif varyasyonlara dayandığı için en az bu sayı gereklidir.) yaptığı bir tartışmada araya girip, her şeyi kimin yaptığını/yarattığını sorduğu kısa konuşmaya göz atalım;
Sorgulayan: Böldüğüm için kusura bakmayın ama her şeyi kim yaptı bana açıklayabilir misiniz?
Teist: Tanrı her şeyi yarattı.
İlk ateist: Oh! O halde Tanrıyı kim yarattı?
İkinci ateist: Biz Tanrıyı yarattık.
Teist: Öyleyse, bizi kim yarattı?
İlk ateist: Evrim bizi yarattı.
Teist: Evrimi kim yarattı?
İkinci ateist: O her şeyin bir parçasıdır, ‘her şey’ evrimi yaratır.
Sorgulayan: Yine böldüğüm için kusura bakmayın ama ‘her şeyi kim yaptı ‘ diye sormuştum? 1
Görüldüğü gibi ateistlerin cevabı, sorunun bir cevabı değil,verilen en eski cevabı spekülatif hale getirmekten ibarettir. Sorgulayan ilk sorduğundan daha kafası karışmış ve ateistlerden gerçek bir cevap alamamış bir biçimde başta sorduğu soruyu yine sormaktadır. Sorgulayan ateistlerin verdikleri cevaplar açısından başladığı noktaya dönmüştür. Retoriksel açıdan tam bir totoloji ile karşı karşıyayız .
Yukarıda ki ateist evrim tanımlaması da buna benzetilebilir. Çünkü Scott Adams’ın belirtiği gibi;
’’ Evrim aslında nedenleri açıklamaz. Evrim bir gözlemdir. Şeyleri kategorize etmek için kullandığımız bir yoldur. Evrim ‘nedenler’ hakkında bize bir şey söylemez.’’ 2
Bunun üzerine bina edilen bir görüşte retorik olarak totolojidir. Yeni ateistlerin yapa geldiği manzum edebiyat bundan öteye gidememektedir.Bu tıpkı çevre yolunda zevk olsun diye başlangıç noktası ile bitiş noktasının aynı yer olduğu bir yolculuğu yapmaya benzer.
Kaynakça,
1-2 Edgar Andrews  . Who made God ? Searching  for  a theory of everything p. 17-18

Yorum Gönder

  1. Ateistlerin evrim teorisini sahiplenmeleri bir dönme dolab sahibinin bir uçağı sahiplenmesine benzer..ateistlerin zihninden fışkıran ve en ileri derecede aydınlanmış ”default” argümanları şudur;

    “Evettt işte evrim varsa tanrı yok!”

    Bu apriori kabul evrimin bizzat anladığını iddia eden kafanın ürettiği bir totolojidir. Mantığa da aykırıdır bilime de aykırıdır… Çünkü evrim teorisi sadece evrim var der o kadar. Nedenler ile ilgili bir şey söylemez , söyleyemez… Bu yüzden de sadece ” evrime sırtını dayayarak tanrı’nın varlığı veya yokluğu üzerine konuşmak ” bilimi dinleştirmiş bir zihnin hurafesinden başka bir anlam taşıyamaz. Kısaca totolojiler kendini üretenin tanrısı olmuşlardır. Bu elleri ile yaptıkları putlara tapan paganlardan farklı bir uygulama değildir…

    YanıtlaSil

 
Top