Menu
 

islamda recm var mı?
Kur'an da bilindiği üzere recm (evli zina edenleri taşlayarak öldürme) hükmü yok.


Recmin olduğunu iddia edenler bazı hadislere ( Hz.Muhammed (a.s)'ın söylediği iddia edilen sözler) dayanarak bunu dile getirmektedirler. Kur'ân'da recm cezası olmadığı halde, Hz. Peygamber bu cezayı neye göre uygulamıştır? Hz. Peygamber'in recm cezasını sabit midir? Bu rivayetlerin sıhhat durumu nedir?

Zina ve Recm cezası konusunda zaman zaman toplumun her kesiminden bu tür sorular sorulmakta, ancak verilen cevaplar çoğu zaman tatmin edici olmamaktadır. Zihinlerde oluşan suallere doyurucu cevapler vermek ve hadis kaynaklarında geçen rivayetlerin sıhhat durumunu tesbit etmek için başvurulabilecek hadis alanında yapılmış müstakil bir çalışma da, mevcut değildir. Konu ile ilgili yapılmış çalışmalar daha çok fıkıh ağırlıklıdır. Hadis alanında yapılan çalışmalarda da konu özet olarak incelenmiş, rivayetlerin sened ve metin tahlilleri yapılmamıştır. 

Bu sebeple, ihtiyaç olduğuna ve bir boşluğu dolduracağına inanılan bu çalışma, hem kendi alanında hem de yoğun tartışma konusu olan bir hüküm konusunda bilgi edinmek isteyenlere imkan sunmayı amaçlıyor.Aşağıdaki makalede bu rivayetler hadis usullerine( göre değerlendirilerek bir kanaate varılmıştır.


 Makaleyi incelemek için buraya tıklayınız.


Yorum Gönder

 
Top