Menu
 

38:18 "Onlar ki sözü (kavl) dinlerler ve en güzeline uyarlar. Onlar, ALLAH'ın yol gösterdiği kimselerdir. Onlar akıl sahipleridir."

Peygamberimizin dahi bilmediği bir kısım sahabi münafık idi.

9:101 "Gerek çevrenizden ve gerekse şehir halkından olan Araplardan bazıları ikiyüzlüdür. İkiyüzlülükte küstahlaşmışlardır. Sen onları bilmezsin, biz onları biliyoruz. Onları iki kat azapla cezalandıracağız ve sonra da büyük bir azaba uğratılacaklardır. "

Biz de bilmiyoruz. Ancak; yine Kur’an’dan biliyoruz ki bunlardan bir kısmı “süslü sözler” uydurmuşlardır ve dinin yozlaşmasına gayret göstermişlerdir.

 En’am 112, 113 ve 121
“İşte böyle, biz her Nebiyye insan ve cin şeytanlarını düşman yaptık. Bunlar aldatmak için birbirlerine lafın yaldızlısını fısıldarlar. Rabbin dileseydi onu yapamazlardı. Bırak onları, düzdükleri iftiralarla baş başa kalsınlar.”
“Ki ahirete inanmayanların gönülleri ona ısınsın, ondan hoşlansınlar, elde ettikleri şeylere sahip olmaya devam etsinler.”
“… şeytanlar kendi dostlarına sizinle mücadele etmeleri için gizlice telkinde bulunurlar. Onlara boyun eğerseniz siz de müşriklerden oldunuz demektir.”

7 sahih hadis kitabındaki 35 bin hadis rivayetlerini incelemiş ve sadece 293 tanesinin ortak olduğu tespit etmiş İbrahim El Hazimi, bu hadislere şu siteden ulaşabilirsiniz. http://islamiyontem.net/kitaplar/Turkce%20Hadis/7imam/index.htm

Hadisler 4 halife zamanında yasaklanmış 230-500 yıl sonra yazılmış kesin olmayan zan içeren rivayet(söylenti)lerdir


Dinde "Zan"nın Yeri Nedir?

53:28"Onların bu konuda bir bilgileri yoktur, sadece sanıları izlemektedirler ve sanılar gerçeğin yerini tutmaz."
10:66 "Göklerde ve yerde ne varsa ALLAH'ındır. ALLAH'tan başkalarına yalvaranlar aslında koştukları ortakları izlememektedirler. Onlar sadece tahmin yürütüyorlar ve sadece saçmalıyorlar."
6:116 "Yeryüzündekilerin çoğuna uyarsan seni ALLAH'ın yolundan saptırırlar. Onlar ancak ZANNA uyuyorlar ve onlar sadece tahminde bulunup saçmalıyorlar "
::: Cenab-ı Allah, zanna göre hareket edenlerin halini İblis’in üzerinden Sad suresi, 78. ve Hicr suresi, 35. ayetleriyle haber vermektedir.
38:77,15:35 “Oradan hemen çek git/defol!. Sen zanda bulunanlardansın/Sen bilmediğini söyleyenlerdensin!”
28:41"Onları, ateşe çağıran önderler kıldık; diriliş gününde de yardım görmezler."

::: Hadisleri uyduranlar ve Kur'an dışında bu "zan"ni rivayetlere çağıranlar Ateşe çağıranlardır:
40:41. "Ey halkım, neden ben sizi kurtuluşa çağırırken siz beni ateşe çağırıyorsunuz?"
40:42. "Siz beni Allah'a karşı nankör olmaya ve hakkında bilgim olmayan şeyleri ona ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Bense sizi O Üstün ve Bağışlayıcı olana çağırıyorum."
40:41. "Ey halkım, neden ben sizi kurtuluşa çağırırken siz beni ateşe çağırıyorsunuz?"
::: Kurtuluşa çağıranlar ise Allah'ın kitabına ve onu anlamaya çağırır:
7:171 "Size verdiğime (kitaba) sımsıkı sarılın. Kurtulabilmeniz için içeriği üzerinde düşünün."
6:155 "Bu da indirdiğimiz kutlu bir kitaptır. Öyleyse size merhamet edilmesi için ona uymalısınız, erdemli davranmalısınız."


Muhaddisler :
Muhaddisler

İnsanlar sadece Kur'an deyince, SİZ NEBİYE KARŞISINIZ mealinde şeyler söyleniyor. Dikkat nebiye değil onun adına söylenen şeylere karşıyız. Merhum M.Akif ne güzel ifade etmiş.

"Nebiye atfen binlerce herze uydurdun,
Yıktın da dini Mübin-i yeni bir din kurdun!
Doğrudan doğruya Kur’an’dan alarak ilhamı,
Asrın idrakine söyletmeliyiz İslam’ı…"

En güvenilir denilen muhaddis Buhari, Allah Rasul'ünün ölümünden 200 küsür sene sonra yaşamış. Tamam, sorun yok.
Elimizde, Buhari'nin kitabının ORİJİNALİ YOK! Elimizde olan tek şeyi Buhari'nin öğrencisinin öğrencisine AİT NÜSHA.
Dikkat! Buhari'nin öğrencisi de değil.
Buhari'nin öğrencisinin öğrencisi, bir kitap çıkartıyor ve diyor ki, bu kitap buhari'nin kitabının kopyası. Delil?
Yok.
Yani, siz Nebi'ye değil, Buhari'ye inanıyorsunuz.
Aslında, Buhari bile değil. Onun öğrencisinin öğrencisi tarafından, "bunları Buhari nakletti" denilen şeylere.
Buhari hadisleri kitabına yazarken sahih olmaları konusunda Allah’a danışmış olduğu garantisini de vermektedir.

"Herhangi bir hadisi Sahih’e dahil etmezden önce yıkanıp iki rekat namaz kılarak, Allah’a istihârede Bulunup manevi bir işaret aramış, ondan sonra hadisin sıhhatine hükmetmiştir”.

“Bu şekilde sıhhati nazarımda sübût bulmayan hiçbir hadisi Sahih’e almadım” der.

Ayrıca Sahihini 16 yılda altıyüzbin hadisten seçerek tekrarlarıyla birlikte 9082 hadis yazmıştır, iddiası da vardır.
Şöyle bir hesap yaparsak bu sözlerin herhangi bir gerçeği ifade etmediği ortaya çıkar.

Altıyüzbin hadis için, altıyüzbin defa yıkandığını ve her bir hadis içinde iki rekat namaz kıldığını söylemekle, böylece (600.000.- : 16.- ) : 365 = 103 kere her gün yıkanmıştır.

Ayrıca (600.000.- X 2.- ) : (16.- X 365.- ) = 205 rekat namaz kılmıştır.
Her rekatı üç dakika da kılsa 3 X 205 = 605 dakika, bu da yaklaşık on saat demektir.

Günde 103 kere yıkanıp on saat Namaz kıldığını ve bunu 16 sene devam ettirdiğini iddia etmek ciddiyetten uzak bir iddiadır. Zira değil günde 103 kere yıkanmak hiç uyumasa bile en az saatte dört defa giyinip soyunması demektir.

Buhari Analizi :


Yorum Gönder

 
Top