Menu
 
Burada yer alan örnekler Mesut YILMAZ'ın Kur'ana sor kitabının ve sitesinden faydalanılarak yazılmıştır.
_________________________________________________________________________________
39:23 Allah en güzel hadisi, TUTARLI ve İKİŞERLİ bir kitap halinde indirdi.
------------------------------------
.
40:47 Ateşte tartışırlarken, güçsüzler, büyüklük taslamış olanlara, “Biz sizin izleyicileriniz idik, öyleyse bu ateşin bir parçasını olsun bizden savabilir misiniz?“ derler.
40:48 Büyüklük taslamış olanlar, “Hepimiz onun içindeyiz. ALLAH kulları arasında artık hüküm vermiştir“ derler.
.
14:21 Hepsi ALLAH’ın huzuruna durduklarında. Zayıflar, büyüklük taslamış olanlara: “Biz sizin izleyicileriniz idik. Bizi ALLAH’ın azabından bir parça kurtarabilir misiniz?“ dediler. Onlar da: “ALLAH bize bir yol gösterseydi biz de size gösterirdik. Artık sızlansak da dayansak da bizim için birdir, kaçıp kurtulacak bir yerimiz yok.”
_________________________________________________________________________________4:41. Her ulusun üzerine bir tanık getirdiğimizde, seni de bunların üzerine tanık olarak getirsek halleri nice olur?
-------------------
25:30. Elçi de, "Rabbim, halkım Kuran'ı terketti," der.
_________________________________________________________________________________

4:104. O topluluğu izlemekte gevşeklik göstermeyin. Siz acı çekiyorsanız onlar da sizin gibi acı çekiyor. FAKAT SİZ, ONLARIN ALLAH'TAN UMMADIĞINI UMUYORSUNUZ. Allah Bilendir, Bilgedir.
----------------------------------------------------
9:52. De ki: "Biz sizin için, Allah'ın, ya kendi tarafından veya bizim elimizle sizi cezalandırmasını umarken siz bizim için ancak iki güzelden birini (gazilik veya şehitlik) umabilirsiniz. Umutla bekleyin, biz de umutla bekliyoruz.

_________________________________________________________________________________

13:6. Rabbin, işledikleri zulme rağmen halka karşı bağışlayıcıdır. 
----------------------------------------------------------------
4:153. Kendilerine apaçık deliller gelmesine rağmen buzağıya hizmet ettiler. Onları yine affettik.
.
42:34. Yahut, yaptıkları yüzünden onları yok eder. Bunun yerine bir çoğunu da bağışlar.
.
16:61. Allah zulümlerinden dolayı insanları cezalandırsaydı orada bir yaratık bırakmazdı;
_________________________________________________________________________________
28:56. Sen sevdiğini doğruya iletemezsin. Dilediğini doğruya ileten sadece Allah'tır. Doğruya ulaşmayı hakedenleri en iyi bilen de O'dur.
----------------------------------------------
Allah kimleri doğru yola iletir?.
2:186. Doğru yolu bulmaları için onlar da bana karşılık vermeli ve bana inanmalı.
.
42:13. kendisine yöneleni doğruya ulaştırır.
.
10:9. İnanıp erdemli işler yapanlara gelince, Rab'leri inançlarından dolayı onları doğruya iletir.
.
16:120. İbrahim, Allah'a boyun eğen, monoteist bir öncü idi. Hiç bir vakit ortak koşmadı.
16:121. O'nun nimetlerine şükredici idi. Onu seçti ve onu doğru yola iletti.
.
5:15. Allah'tan bir ışık ve apaçık bir kitap da geldi size.
5:16. Onunla Allah, rızasını gözetenleri barış ve huzur yollarına ulaştırır, izniyle onları karanlıklardan aydınlığa çıkararak onları dosdoğru yola iletir.
.
2:150. Zalimlere gelince, onlardan çekinmeyin, benden çekinin ki size olan nimetimi tamamlayayım ve siz de doğruya ulaşabilesiniz.
.
2:156. Ki onlara bir musibet geldiğinde, "Biz Allah'a aidiz ve O'na dönücüyüz," derler.
2:157. İşte onlara, Rab'lerinden destek ve rahmet vardır. Onlar doğruya ulaşanlardır.

_________________________________________________________________________________
29:21. Dilediğini cezalandırır ve dilediğine acır; O'NA ÇEVRİLECEKSİNİZ. 
29:22. Siz ne yeryüzünde ne de gökte BUNU ENGELLEYEMEZSİNİZ.
-----------------------------------------
56:83 Ya can boğaza dayandığı zaman? 
56:84 O anda siz bakınmaktasınız. 
56:85 Biz ona (can çekişene) sizden daha yakınız; ancak siz göremezsiniz.
56:86 Yaptığınızın karşılığını görmeyeceğiniz doğruysa,
56:87 Onu geri çevirsenize, eğer doğru sözlü iseniz?
_________________________________________________________________________________
21:107 Biz seni (Muhammed) tüm halklara bir RAHMET olarak gönderdik.
.
Muhammed peygamberin yaratılması, kendisi, halk için Rahmet/bağışlanmanın kaynağı olmadığı gibi..
İsa peygamberin şahsı da halk için rahmet değildir.
Ayette bahsedilen rahmetten kasıt sırf resulün şahsı olsaydı vefat ettikten sonra bu son bulmuş olurdu. Onun rahmet oluşu vahyin rahmet olmasındandır.
19:21 "Öyledir," dedi, "Rabbin, 'O iş bana kolaydır. Onu (İsa) halk için bir işaret ve bizden bir RAHMET kılacağız.
.
Dahası bütün elçiler halk için rahmet olarak gönderilmişlerdir.
.
44:5. Katımızdan bir buyruktur; biz elçiler göndeririz.
44:6. Rabbinden bir RAHMET olarak.
.
Ama elçi, ilettiği mesaj/kitap dolayısıyla halk için rahmet/bağışlanmanın kaynağıdır.
.
3:132 Rahmet/Merhamet edilmeniz için Allah'a ve elçiye uyun.
.
6:155. Bu da indirdiğimiz kutlu bir kitaptır. Öyleyse size rahmet/merhamet edilmesi için ona uymalısınız
_________________________________________________________________________________

3:6. Rabbin, işledikleri zulme rağmen halka karşı bağışlayıcıdır. 
----------------------------------------------------------------
4:153. Kendilerine apaçık deliller gelmesine rağmen buzağıya hizmet ettiler. Onları yine affettik.
.
42:34. Yahut, yaptıkları yüzünden onları yok eder. Bunun yerine bir çoğunu da bağışlar.
.
16:61. Allah zulümlerinden dolayı insanları cezalandırsaydı orada bir yaratık bırakmazdı;
_________________________________________________________________________________

6:13 Bu (Kur’an), AYIRT EDİCİ bir sözdür.
------------------------
36:70. Dirileri uyarır ve inkarcıları açığa çıkarır.
.
22:72. Kendilerine apaçık ayetlerimiz okunduğunda, inkarcıların yüzünde inkarcılığı okursun. Kendilerine ayetlerimizi okuyanların üzerine neredeyse saldıracaklardır
_________________________________________________________________________________

39:23 Allah en güzel hadisi, tutarlı ve ikişerli bir kitap halinde indirdi.
---------------------------
.
35:40. De ki, "Allah'ın dışında çağırdığınız ortaklarınızı düşündünüz mü; onlar yeryüzünde neyi yaratmışlar bana gösterin?" Yoksa onların gökte bir ortaklıkları mı var? Veya onlara bir kitap verdik de ondaki bir delile mi dayanıyorlar? Doğrusu, zalimlerin birbirlerine ancak aldatıcı sözler verirler.
.
46:4. De ki, "Allah'ın dışında yalvardıklarınıza bir bakın. Onların yerden neyi yarattığını bana gösterin. Yoksa göklerde onların bir ortaklığı mı var? Bundan önce bir kitap veya bir bilimsel belge getirin, doğru sözlü iseniz?"
_________________________________________________________________________________

3:199 Kitaplıların öyleleri var ki Allah'a, size indirilene ve kendilerine indirilene inanırlar. Allah'a karşı derin saygıya sahiptirler. ALLAH’IN AYETLERİNİ AZ BİR FİYATA SATMAZLAR. Onların ödülleri Rab'lerinin yanındadır. Allah hesabı çabuk görendir.
3:187 Allah kendilerine kitap verilenlerden, "Onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız, gizlemeyeceksiniz," diye söz almıştı. FAKAT ONLAR, ONU ARKALARINA ATIP AZ BİR FİYATA SATTILAR. Ne kötü bir alış veriş!
---------------------------
"Kitabın az bir fiyata satılması" arkasında derin anlamı olan bir durumdur. “Burada satılan kitap, basılıp satılan kitap değil, Kitapta yer alan bazı ayetlerin, menfaatlerine ters düşecek emirler içermesinden dolayı, gizlenmesi, değiştirilmesidir.."
Örneğin “içki haram” diyor yasaklanıyor, ama bundan kazanç var ve çıkarlarına ters düştüğü için bu ayeti kendi menfaatlerine ters düşmeyecek ifadelerle değiştiriyorlar..”Tefecilik yapmayın” diyor ve tefecilikten kazanacakları kolay ve haksız kazanç engelleneceği için bu ayetleri çıkarıp, kendileri menfaatlerine uygun ifadeler ekliyorlar..
“Tefecilikten kazandıkları X ücret Allah’ın ayetlerini sattıkları fiyat olmuş oluyor”
2:79. Kitab'ı elleriyle yazdıktan sonra onu ucuz bir fiyata satmak için onun Allah'tan olduğunu söyleyenlerin vay haline. Ellerinin yazdığından dolayı vay haline onların. Kazandıklarından dolayı vay haline onların!
2:59. Ancak içinizdeki zalimler, kendilerine verilen kelimeleri başka kelimelerle değiştirdiler.
5:13. Sözlerin anlamını bağlamından kaydırırlar. Uyarıldıkları şeylerin bir kısmını unuttular.
7:162. Fakat onlardan zalim olanlar, sözü, kendilerine söylenenden başkasıyla değiştirdiler.

_________________________________________________________________________________

15:16 Gökte galaksiler yerleştirdik, ve gözleyenler için onları süsledik.
Galaxiler ne ile süslendi?
67:5 En aşağı göğü LAMBALARLA süsledik
Lamba ne?
71:16. Ayı bunların içinde bir ışık, GÜNEŞİ DE BİR LAMBA YAPTI.
_________________________________________________________________________________

6:8 "Ona bir melek indirilmeli değil miydi!," diyorlar. Bir melek indirseydik, iş bitirilmiş olurdu. Onlara zaman da verilmezdi.
6:9 Onu bir melek yapsaydık, onu bir adam biçiminde gönderir ve MEVCUT KUŞKULARI İÇİNDE BIRAKIRDIK.
Mevcut kuşkularından kasıt
"Mesajı insan elçiler ilettiği için sürekli kuşku duydular."
41:14 Onlara, "Allah'tan başkasına tapmayın," diye önlerinden ve arkalarından elçiler gitmişti. Onlar ise, "RABBİMİZ DİLESEYDİ BİR MELEK İNDİREBİLİRDİ. BUNDAN ÖTÜRÜ SİZİN GETİRDİĞİNİZ MESAJA İNANMIYORUZ," dediler.
14:9 Sizden öncekilerin, Nuh, Aad ve Semud halkının ve onlardan sonra gelip de sadece Allah'ın bildiği kimselerin haberleri size ulaşmadı mı? Elçileri onlara apaçık delillerle gittiler, FAKAT ONLARI KÜÇÜMSEDİLER ve "BİZ GETİRDİĞİNİZ ŞEYİ İNKAR EDİYORUZ VE BİZİ ÇAĞIRDIĞINIZ MESAJ HAKKINDA KUŞKUMUZ VE ŞÜPHEMİZ VAR," dediler.
_________________________________________________________________________________

6:11 De: "Yeryüzünü dolaşın da yalanlayanların sonu nasıl olmuş bir bakın."
---------------------
29:40. Hepsini günahlarıyla yakaladık. Onlardan kimine çılgın bir fırtına gönderdik, kimini korkunç bir ses yakaladı, kimini yerin dibine geçirdik, kimini de boğduk. Onlara zulmeden Allah değildi; onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı.
_________________________________________________________________________________

101:8 Kimin de tartıları hafif gelirse,
101:9 Onun da anası uçurumdur.
101:10 O uçurumun ne olduğunu bilir misin?
101:11 O, kızgın bir ateştir!
Tartıları hafif gelenler:
7:9. Tartıları hafif gelenler ise ayetlerimize karşı haksız davranarak kişiliklerini yitirmiş olanlardır.
_________________________________________________________________________________

6:25 Onların bir kısmı seni dinler. Fakat, kalpleri üzerine anlamalarına engel olacak örtüler, kulaklarına da ağırlık koyarız. Her bir mucizeyi görseler de ona inanmazlar. Bundan ötürü sana geldiklerinde seninle tartışır ve inkarcılar, "Bu ancak bir efsanedir," der.
6:26 Kendileri uzaklaştıkları gibi başkasını da ondan menediyorlar. Böylece farkında olmadan kendilerini mahvediyorlar.
Ayet ve mucizeleri "efsane" diye niteleyip, başkalarını da men edenler, saptırdıları kişilerin günahlarından da sorumludurlar..
---------------------------
16:24. Kendilerine, "Rabbiniz ne indirdi," denildiğinde, "Geçmişlerin efsanelerini...," diye yanıtlarlar.
16:25. Diriliş gününde kendi günahlarının tamamını, ayrıca saptırdıkları kimselerin günah yüklerinden de bir payı yüklenirler. Yükleri ne de kötüdür
_________________________________________________________________________________

16:53. Size ulaşan her nimet Allah'tandır. Nitekim, bir sıkıntıya uğradığınızda sadece O'na yalvarırsınız.
16:54. Ne var ki, sizden o sıkıntıyı kaldırdığı zaman, sizden bir grup hemen Rab'lerine ortak koşmaya başlar,
---------------------------------------------
6:63. De ki: "Gizli ve açık olarak 'Bizi bundan kurtarsan şükredenlerden olacağız.' diye O'na yalvardığınızda sizi karanın ve denizin karanlıklarından kim kurtarabilir?"
6:64. De ki: "Ondan ve bütün sıkıntılardan sizi Allah kurtarıyor. Buna rağmen siz yine ortak koşuyorsunuz.
_________________________________________________________________________________

17:67. Okyanusta size bir sıkıntı dokunursa O'ndan başka çağırmakta olduklarınız kaybolur. Fakat sizi kurtarıp karaya çıkarınca, dönersiniz. İnsan nankördür
-------------------------
31:32. Onları koca dalgalar sardığında, dini sadece Allah'a has kılarak O'na yalvarmaya başlarlar. Onları karaya çıkarıp kurtardığımız zaman bir kısmı orta bir yol tutar. Hain nankörlerden başkası ayetlerimizi reddetmez.

_________________________________________________________________________________

27:63 Karanın ve denizin karanlıklarında size yol gösteren kimdir?
Yukarıdaki ayeti yine Kur'an ile anlamaya çalışalım ve Kur'an ne kadar detaylı bakalım..
---------------------
Önce "Karanın karanlığını" Kur'an'dan detaylandıralım:
.
2:19. Ya da, karanlık, gök gürültüsü ve şimşekler arasında gökten boşanan bir yağmur altında yıldırımlardan ölmek korkusuyla parmaklarını kulaklarına tıkayan kimseye benzerler. Allah inkarcıları böyle kuşatır.
2:20. Şimşek neredeyse gözlerini kapıverecek! Önlerini aydınlattıkça ışığında yürürler. Üzerlerine karanlık basınca da dikilir kalırlar. Allah dileseydi işitme ve görmelerini giderirdi. Allah her şeye gücü yetendir.
.
.
Şimdi "Denizin karanlığını" Kur'an'dan detaylandıralım:.
24:40. Yahut, yoğun bir sisle birlikte dalga üstüne dalganın örttüğü engin bir denizin ortasındaki karanlıklara benzer. Üstüste yığılmış karanlıklar... İnsan elini uzattığı zaman nerdeyse onu bile göremez. Allah'ın ışıktan yoksun bıraktığı kimsenin hiç bir ışığı olamaz.
.
.
Şimdi yine Kur'an'a soralım: Rabbimiz karanın ve denizin karanlığında bize nasıl yol gösterir?
6:97 Karanın ve denizin karanlıklarında yollarınızı bulasınız diye sizin için yıldızları yaratan O'dur. Bilen bir toplum için ayetleri detaylı olarak açıklamış bulunuyoruz.
-----------------------------
BAŞKA DETAY İSTEYEN?
11:1 ALR. Öyle bir kitaptır ki, Bilge ve her şeyden Haberdar biri tarafından ayetleri sağlamlaştırılmış ve sonra da açıklanıp detaylanmıştır.
_________________________________________________________________________________

102:1 Çoğaltma yarışı sizi alabildiğine meşgul etti;
102:2 Mezarlara varıncaya (ölünceye) kadar...
------------------------
57:20 Bilesiniz ki dünya hayatı bir oyun, eğlence, süs, aranızda övünme, para ve çocuk çoğaltma yarışından ibarettir. Bu, inkarcıların hoşuna giden bir bitkiyi yetiştiren bir yağmura benzer. Ne var ki daha sonra o bitki kurur, sararır ve sonunda çerçöp olur. Ahirette ise Allah'tan çetin bir azap, bir bağışlanma ve hoşnutluk vardır. Dünya hayatı, kandıran, geçici bir zevkten ibarettir.

_________________________________________________________________________________

76:27 Bunlar şu geçici (dünya hayatını) seviyorlar ve önlerindeki ağır bir günü ise önemsemiyorlar.
---------------------
79:38. Ve dünya hayatını yeğleyenlere gelince.
79:39. Gidilecek yer cehennem olacaktır.
.
32:14 Bugünkü karşılaşmanızı önemsememenizin sonucunu tadın, biz de sizi önemsemeyiz. Yaptıklarınızın bir sonucu olarak ebedi azabı tadın.
_________________________________________________________________________________

6:53 Birbiriyle böylece sınadık ki “ALLAH’ın aramızdan seçip nimetlendirdiği kişiler bunlar mı“ desinler. ALLAH güzel karşılık verenleri daha iyi bilmiyor mu!
Arkadaşlar,ayetten nimet olarak kendilerine peygamberlik ve kitap verilenler ve peygamberlik kendi içlerinden birine verilmedikçe, kıskanıp kabul etmeyen kitap halkını mı anlamalıyız..
.
19:58 İşte bunlar, Allah'ın nimetlendirdiği peygamberlerin bir kısmıdır. Adem'in soyundan, Nuh ile birlikte taşıdıklarımızdan, İbrahim'in ve İsrail'in soyundan...
2:213 Oysa kitap verilenler kendilerine açık kanıtlar geldikten sonra aralarındaki kıskançlıktan ötürü onun hakkında anlaşmazlığa düştüler.
Yoksa Rabbimizin her türlü dünya nimetleri ve rızıklarla birbirimize üstün kılıp bizi birbirimizle sınamasını mı?
.
6:165. O ki sizi yeryüzünün mirasçıları kıldı, ve size verdikleriyle sizi sınamak için kiminizi kiminize derecelerle üstün kıldı. Rabbin çabuk sonuçlandırandır. Bağışlayandır, Rahimdir.
16:71. Allah rızık (varlık) açısından sizi birbirinize üstün kılmıştır. Nitekim, üstün kılınanlar, emirleri altındakilerle varlıklarını eşit paylaşmazlar. Allah'ın nimetini mi reddediyorlar?
_________________________________________________________________________________

6:48 Biz elçileri, ancak müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak gönderiyoruz. Kim Gerçeği onaylayıp kendini düzeltirse, onlara bir korku yok, onlar üzülmeyecekler de.
.
Elçilerin halklara ilettiği ortak mesaj:
.
46:21 Ad'ın kardeşinin kum tepeciklerindeki halkını uyarmış olduğunu hatırla. Ondan önce ve sonra "Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Sizin için büyük bir günün azabından korkarım," diyen nice uyarıcılar geçmişti.
_________________________________________________________________________________

23:71. Gerçek onlarin arzularina uysaydi, gökler, yer ve içlerindekiler kaosa girerdi. Halbuki onlara mesajlarini verdik, ancak çoklari mesajlarindan yüz çevirmekte.
--------------------------------
.
Önce gerçek ne?
.31:30 Çünkü Allah gerçektir, O'nun dışında çağırdıkları batıldır ve Allah En Yüce ve En Büyüktür.

Gökleri ve yeri kaosa sokacak arzuları ne idi?
.
21:22. O ikisinde (gökler ve yerde) Allah'tan başka tanrılar olsaydı ikisi de kaosa girecekti. Mutlak otoritenin sahibi Allah onların nitelemelerinden çok yücedir.
.
Allah'tan başka tanrılar olsaydı gökler ve yer nasıl bir kaosa girerdi?
.
23:91. Allah çocuk edinmemistir, O'nunla beraber bir tanri da yoktur. Aksi taktirde her tanri yarattigi seylerle birlikte bagimsizligini ilan ederek yönetim için bir biriyle çekismeye girerdi. Allah, onlarin niteledikleri seylerden çok uzaktir
_________________________________________________________________________________

2:253 O elçilerin bazısına diğerlerinden daha fazla lütufta bulunduk. Örneğin, kimileriyle Allah konuştu, KİMİLERİNİ DE DERECELERLE YÜKSELTTİ.
6:83. Bunlar, halkına karşı kullanması için İbrahim’e verdiğimiz tartışma yöntemidir. Dilediğimizi derecelerle yükseltiriz. Rabbin Bilgedir, Bilendir.

_________________________________________________________________________________

11:71 Ayakta duran karısı gülünce biz de ona (ibrahim'e) İshak'ı ve İshak'ın ardından Yakub'u müjdeledik.
11:72 "Vay başıma gelenler," dedi, "Ben bir yaşlı kadın ve kocam da ihtiyar bir adam iken çocuk mu doğuracağım? Bu çok garip bir şey!"
.
İbrahim peygambere ihtiyarlık çağında İshak ve Yakup neden müjdelendi?
.
21:72. Ona (ibrahim'e) ÖDÜL OLARAK İshak'ı ve Yakub'u verdik. Hepsini erdemli kıldık
.
19:49. Onları ve Allah dışında taptıklarını terk edince ona (İbrahim'e) İshak'ı ve Yakub'u verdik. Hepsini peygamber yaptık
_________________________________________________________________________________

6:96 Sabahı ortaya çıkarandır. Geceyi dinlenme zamanı, GÜNEŞİ VE AYI DA BİR HESAPLAMA ARACI YAPMIŞTIR. Bu, her şeyden Üstün ve her şeyi Bilen’in planıdır.
---------------------
10:5. O, güneşi bir ışık kaynağı, ayı da bir ışık yaptı. Yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için ona evreler düzenleyip belirledi. Allah bunları ancak bir gerçek için yaratmıştır. Bilen bir topluma ayetleri böyle açıklar.

_________________________________________________________________________________

6:98 O'dur sizi bir tek kişiden inşa eden. NİTEKİM BİR KARAR KILMAYI BİR AYRILIŞ İZLER. Ayetleri, anlayan bir toplum için açıklamışızdır.
--------------------------
.
75:26 Doğrusu, (nefis) boğaza dayandığı, 
75:27 Ve, "Çare bulan var mı?" dendiği zaman.
75:28 BUNUN ARTIK O AYRILIK ZAMANI OLDUĞUNU ANLAR.
.
56:60 ARANIZDA ÖLÜMÜNÜZÜ ÖNCEDEN BİZ KARARLAŞTIRDIK. Kimse bizi engelleyemez:
_________________________________________________________________________________

14:32 gökten BİR SU indirip sizin için çeşitli meyvelerden besinler çıkarandır.
50:9 Ve gökten kutlu BİR SU indirerek onunla bahçeler ve biçilecek taneler bitirdik.
.
Neden ifade "SU İNDİRİR" değil de, "BİR SU İNDİRİR" biçimindedir?
.
13:4 Yeryüzünde, birbirine komşu toprak parçaları, üzüm bağları, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar vardır. Bunların hepsi AYNI SU İLE SULANMALARINA RAĞMEN lezzetçe birbirinden farklı kılmışızdır. Aklını kullanan bir toplum için elbette bunda işaretler ve dersler vardır.
_________________________________________________________________________________

4:38 Kimin arkadaşı şeytan olmuşsa çok kötü bir arkadaşa sahip olmuştur.
.
Şeytan kimlere arkadaş olur?
.
43:36 Kim Rahman’ın mesajına aldırış etmezse, ona bir sapkını sardırırız da onun arkadaşı olur.
43:37 Nitekim onları yoldan çıkarırlar. Buna rağmen onlar doğru yolda olduklarını sanırlar.

_________________________________________________________________________________

25:31. Biz ayrıca her peygambere suçlulardan bir düşman var ettik. Yol gösterici ve yardımcı olarak Rabbin yeter.
.
Yukarıdaki ayet peygamber düşmanlarının varlığını haber veriyor ve hemen arkasından, “Yol gösterici olarak Rabbin yeter” diyor. Yani anlıyoruz ki SUÇLARI “yanlış yol göstermek” “Allah’ın yolundan saptırmak”
.
Rabbimiz yol gösterirken klavuz olarak Kur’an’ı kullanır.
.
2:2 Bu, (Kur’an) kuşkusuz, erdemliler için yol gösterici bir kitaptır.
.
Peki Peygamber düşmanları yoldan saptırırken neyi kullanıyorlar?
.
6:112 Böylece, her peygambere insanlardan ve cinlerden olan sapkınları düşman kıldık. Aldatmak için birbirlerine yaldızlı SÖZLERİ (HADİSLERİ) vahyederler. Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. Onlara ve ettikleri iftiralara aldırma.
.
31:6. İnsanlardan bazısı var ki, halkı bilgisizce Allah'ın yolundan saptırmak ve onu hafife almak için temelsiz HADİSLERE sarılırlar. Onlar için aşağılayıcı bir azap vardır.
_________________________________________________________________________________

30:43 Öyleyse, Allah'tan, geri çevrilmesi olanaksız bir gün gelmeden önce kendini dosdoğru olan dine ada. O GÜN ŞOKE OLURLAR.
Diriliş günü şoke olacak olanlar ve nedeni:
.
30:12. Saatin gerçekleştiği gün suçlular şoke olurlar.
30:13. Koştukları ortaklarından da kendilerine şefaat eden hiç bir kimse çıkmaz; ortaklarını inkar ederler.
.
16:86. Ortak koşanlar, ortak koştukları kimseleri gördükleri zaman, "Rabbimiz, senden başka çağırdığımız ortaklarımız işte bunlardır," derler. (Onlar da), "Siz yalancılarsınız (biz sizin bu suçunuza hiç bir zaman ortak olmadık)," diye karşılık verirler.
16:87. O gün tamamıyla Allah'a teslim olmuşlardır ve uydurdukları şeyler de kendilerini terketmiştir
_________________________________________________________________________________

6:112 Böylece, her peygambere insanlardan ve cinlerden olan şeytanları düşman kıldık. Aldatmak için birbirlerine yaldızlı sözleri vahyederler. Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. Onlara ve ettikleri iftiralara aldırma.
6:113 Ahirete inanmayanların kalbi ona kansın, ondan hoşlansın ve gerçekten yapmak istediklerini yapabilsinler diye. . .
6:113 ayetinde “Ahirete inanmayanlar” Peygamber düşmanlarının uydurduğu hadislerin peşinden gidiyorlarmış .. Şöyle bir soru aklımıza gelebilir “ama günümüz hadis izleyicileri Ahirete inanıyor, acaba farklı bir durum mu var?”.
Hayır, tam da bu günümüz hadisçilerini muhatap alan bir ayet. Her ne yolla olursa olsun, eğer Rabbimizin Kur’an’da bize tanıtıp detaylandırdığı Ahiret inancına iman etmeyip, farklı ahiret tanımlamalarını kabul edersek Rabbimiz bizi Ahirete inanmamış kabul ediyor..
Örneğin;
Ahirette Allah’tan başka kimse şefaat edemez,
39:44 De ki, "Tüm şefaat Allah'a aittir."
.
sen buna rağmen hadisler yoluyla başkalarınında sana şefaat edeceği inancını
kabul edersen,
Kur’an’ın ahiret tanımlamasını reddetmiş, buna muhalif farklı bir inanç içersine girmişsin demektir..
.
“Kıyamet günü insanlar küme küme olup her ümmet kendi Nebisinin arkasına düşerler ve:
−Ey falan bize şefaat et! Ey falan bize şefaat et! derler. En sonunda şefaat dileği Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e erişip nihayet bulur. Bu şefaat vakıası Allah’ın, Nebisi Muhammed’i Makamı Mahmud’a erdirdiği gün gerçekleşir.”
Buhari 4521, 4522
--------------------------------
10:18 Allah'ı bırakıp, kendilerine ne zarar ne de yarar veremeyenlere tapıyorlar ve "BUNLAR ALLAH YANINDA BİZE ŞEFAAT EDECEKLER” diyorlar. De ki: "Allah'ın göklerde ve yerde bilmediği şeyleri mi O'na bildiriyorsunuz? O çok yücedir, ortak koştuklarınızdan uzaktır."
.
27:66 Doğrusu, onların ahiret hakkındaki bilgileri derme-çatmadır. Aslında ondan kuşku içindedirler. Daha doğrusu, onlar ondan yana tümüyle kördürler.
_________________________________________________________________________________

31:27. Yeryüzünde bulunan tüm ağaçlar kalem olsa, denizlere yedi deniz eklenerek kullanılsa Allah'ın kelimeleri tükenmez. Allah Üstündür, Bilgedir.
--------------
18:109. De ki, "Rabbimin sözleri için okyanus mürekkep olsa ve hatta bir o kadarını da katsak, Rabbimin sözleri tükenmeden okyanus tükenir."

_________________________________________________________________________________

3:7 O ki sana bu kitabı indirdi. Onun bazı ayetleri kesin anlamlıdır (muhkem), ki bunlar kitabın özüdür. Diğerleri de benzer anlamlıdır (müteşabih). Kalplerinde hastalık bulunanlar, insanları şaşırtmak ve farklı anlam vermek için benzer anlamlı olanlarının ardına düşerler. Onların gerçek anlamını ise kimse bilmez, ancak istisnadır Allah ve derin bilgiye sahip olanlar "Ona inandık, hepsi Rabbimiz katındandır," derler. Akıl ve anlayış sahiplerinden başkası öğüt almaz.
.
Şöyle anlıyorum,
Kur'an'daki bazı ayetler tek başına alındığında sizi yanlış anlamaya sevk edebilir, bunların benzeşen ayetleri var ve bu benzeşen ayetler birbirini açıklıyor, anlamamızı sağlıyor. Kalplerinde hastalık olanlar "Benzer anlamlıları" kullanıyor ve diğer "benzeşenle" birlikte değerlendirmeden, tek başına ele alıp farklı anlamlar vererek insanları şaşırtıyor, saptırıyorlar..
.
Örneğin 8:1 ayeti müteşabbih (benzer anlamlısı olan) bir ayettir.

.
8:1 SAVAŞ GANİMETLERİ HAKKINDA SENDEN SORUYORLAR. DE Kİ: ”GANİMETLER ALLAH’IN VE ELÇİSİNİNDİR.” ALLAH’ı dinleyin, aranızı düzeltin. Gerçeği onaylıyorsanız, ALLAH’a ve elçisine uyun.

Şimdi bu ayeti tek başına ele alalım.
.
Bu ayeti tek başına ele alıp insanları saptırmak için şöyle yapabilirsin…
“Bak burda Muhammed kendi çıkarı için bu ayeti ekliyor ve ganimetleri kendine alıyor.”
Şimdi bu müteşabbih (benzer anlamlı) ayeti diğeri ile (benzer anlamlısı) ile birlikte ele alalım..
.
8:41 Ayrım gününde, iki ordunun karşılaştığı günde kulumuza indirdiğimize ve ALLAH’a Gerçeği onaylıyorsanız, BİLİN Kİ ELİNİZE GEÇEN HER GANİMETİN BEŞTE BİRİ ALLAH’IN VE ELÇİSİNİNDİR. BU PAY, AKRABALAR, ÖKSÜZLER, YOKSULLAR VE YOLDA KALMIŞLARIN HAKKIDIR. ALLAH her şeye Güç Yetirendir.
.
8:1 ayeti “benzeşen” ayeti olan 8:41 ile birlikte ele alındığında gerçek anlamına ulaştı...
--------------------------------------
Bir örnek daha;.
17:72 Bu dünyada kör olanlara gelince, onlar ahirette de kördür ve yol bakımından daha da sapıktır
.
17:72 ayeti tek başına ele alıp insanları saptırmak için şöyle yapabilirsin…
“Allah adamı kör yaratmış (fiziki) ahirette de kör ve sapık hale getiriyor..”
Bu müteşabbih (benzer anlamlı) ayeti diğeri ile (benzer anlamlısı) ile birlikte ele alalım
.
6:104. Rabbinizden size aydınlatıcı bilgiler gelmiş bulunuyor. Kim görürse kendi yararına, kim körlük ederse kendi zararınadır.
.
“Fiziki körlük olmadığını anladık”.
17:72 Müteşabbih (benzer anlamlı) ayettir. Benzer anlamlısı 6:104’dür. (benzer anlamlısı sadece bir tane de olmayabilir.)

_________________________________________________________________________________

6:130 Ey cinler ve insanlar topluluğu, size, ayetlerimi anlatan ve bugünle karşılaşmanız konusunda sizi uyaran sizden elçiler gelmedi mi? “Kendimize karşı tanığız“ dediler. Dünya hayatı onları aldattı ve inkârcı olduklarına dair kendi kendilerine karşı tanıklık ettiler.
.
Diriliş günü inkarcıların kendilerine karşı tanıklık ederek, günahlarını itiraf etmelerinin detayı:
.
67:8. Neredeyse öfkeden patlayacak! İçine her ne zaman bir grup atılsa, oranın gardiyanları, "Size bir uyarıcı gelmedi mi?" diye sordular.
67:9. Onlar da dediler ki, "Evet, bize bir uyarıcı gelmişti, ama biz yalanladık ve, 'Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz tümüyle sapıtmışsınız,' dedik."
67:10. "Dinleseydik veya aklımızı kullansaydık biz şu ateşin halkı içinde olmazdık," dediler.
67:11.Böylece günahlarını itiraf ettiler. Ateşin halkı uzak olsunlar.
_________________________________________________________________________________

18:45 Onlara dünya hayatının örneği olarak, gökten indirdiğimiz suyla beslenen ve sonra rüzgarın savurduğu çer çöpe dönen yeryüzünün bitkisini ver. Allah her şeye gücü yetendir.
-------------------
Kur'an kendisinin apaçık kolay ve detaylı olduğunu pek çok ayetinde vurgular. (11:1)
Rablerinin bu sözüne güvenenler Kur'an'ı kendi içersinde anlamak için çaba harcarlar. 
Rablerine güvenmeyenler ise, "Bakalım hadislerde ne denmiş" "Ben eski alimlerden daha mı iyi bileceğim"" diye akıllarını tutsak ederler..
.
Biz bakalım Rabbimiz 18:45 ayetinde "çer çöpe dönen, dünya hayatı örneğini" bunlara mı bırakmış, yoksa kendisi kitabında detaylandırmış mı?
..
10:24. Dünya hayatı, tıpkı şu örnek gibidir; gökten indirdiğimiz su insanların ve hayvanların yediği bitkilerin yapısına karışır. Bu durum, yeryüzünün süslenip bezendiği ve halkının da artık doğaya egemen olduklarını sandıkları ana kadar sürer. Nihayet geceleyin veya gündüzün ona emrimiz gelir. Sanki bir önceki gün hiçbir şeye sahip değilmiş gibi onu kökünden biçilmiş bir duruma sokarız. Düşünen bir toplum için ayetleri böyle açıklarız.
_________________________________________________________________________________

6:131 Bu böyledir. Rabbin, halkı habersiz bir durumda iken ülkeleri zulüm ile helak etmez.
-----------------
28:59. Rabbin, toplumların merkezine, kendilerine ayetlerimizi okuyan bir elçi göndermedikçe onları yok etmez. Biz, halkı zalim olmayan toplumları asla yok etmeyiz.

_________________________________________________________________________________

arkadaşları onlara atadık. Kendilerinden önce gelip geçmiş cin ve insan toplumları için gerçekleşen O SÖZ kendileri için de geçerli oldu. Onlar kaybetmişlerdi.
-----------
11:119. Rabbinin sözü yerine gelmiştir: "Cehennemi cinler ve insanlarla, topluca dolduracağım."

_________________________________________________________________________________

59:18. Herkes yarın için ne hazırladığına baksın. 
-----------
2:197. Yol için azığınızı hazırlarken en hayırlı azığın erdemlilik olduğunu unutmayın.
_________________________________________________________________________________

55:41. Suçlular YÜZLERİNDEN tanınır ve yaka paça götürülürler.
-------------------------
.
80:40. O gün bazı yüzler de perişan;
80:41. Karanlık bürümüştür.
80:42. İşte onlar inkarcılardır, sapanlardır.
.
20:102. Boruya üfürüldüğü gün, suçluları o gün mavi (kederden yüzleri morarmış) olarak toplarız.
.
14: 49. O gün suçluları, zincirlere vurulmuş olarak görürsün.
14:50. Giysileri katrandandır ve yüzlerini ateş kaplar.

_________________________________________________________________________________

7:48 (Araf) Orta yerde bulunanlar, görünüşlerinden tanıdıkları kimselere seslenirler: "SİZİN CEMAATİNİZ ve büyüklük taslamış olmanız size hiçbir yarar sağlamadı."
----------------
.
19:73. Kendilerine ayetlerimiz apaçık olarak okunduğu zaman inkar edenler inananlara, "HANGİMİZ DAHA GÖNENÇLİ VE HANGİMİZ SAYISAL ÜSTÜNLÜĞE SAHİPTİR," derler.
_________________________________________________________________________________
30:39 Halkın malları içinde artması için verdiğiniz tefecilik parası Allah'ın yanında artmaz. Ancak, Allah'ın rızasını dileyerek verdiğiniz bir zekata gelince, onu verenler yatırımlarını katlarlar.
----------------------------------------
2:261. Paralarını Allah yolunda harcayanların örneği, her birinde yüz tane olmak üzere yedi başak veren tanenin durumuna benzer. Allah dileyene katlayarak verir. Allah Cömerttir, Bilendir.
_________________________________________________________________________________

7:175 Kendisine ayetlerimizi verdiğimiz, ancak onlardan sıyrılmış-geçmiş kimsenin ne duruma düştüğünü anlat onlara. Şeytan onu saptırıncaya kadar izlemişti.
.
Ayetlere tanık olduğu halde sıyrılıp geçmiş kimsenin durumu:
.
43:36 Kim Rahman'ın mesajına aldırış etmezse, ona bir şeytanı sardırırız da onun arkadaşı olur. 
43:37 Nitekim onları yoldan çıkarırlar. Buna rağmen onlar doğru yolda olduklarını sanırlar.
.

_________________________________________________________________________________

8:62 Seni aldatmak isterlerse, ALLAH sana yeter. O ki seni yardımıyla ve iman edenlerle destekledi.
8:63 VE ONLARIN (İMAN EDENLERİN) KALPLERİNİ UZLAŞTIRDI. Sen, yeryüzünde bulunanların hepsini harcasaydın bile kalplerini uzlaştıramazdın. Ancak, onların kalplerini ALLAH uzlaştırdı. O, Üstündür, Bilgedir.
.
Rabbimiz savaşta inananların kalbini nasıl uzlaştırdı / yatıştırdı?
.
8:9. Sizi kurtarması için Rabbinize yalvarıyordunuz, ve O da, "Ben sizi birbiri ardınca bin melekle destekleyeceğim," diye size karşılık vermişti.
8:10. ALLAH BUNU ANCAK BİR MÜJDE OLSUN VE KALPLERİNİZİ YATIŞTIRSIN DİYE YAPTI. Zafer yalnız Allah'tandır. Allah Üstündür, Bilgedir.
_________________________________________________________________________________

2:251. Nihayet Allah'ın izniyle onları bozguna uğrattılar. Davut Calut'u öldürdü. Allah ona hükümdarlık ve anlayış verdi, ona dilediğini öğretti. ALLAH İNSANLARIN BİR KISMIYLA BİR KISMINI SAVUNMASAYDI YERYÜZÜ BOZULURDU. Fakat Allah tüm yaratıklara karşı lütuf sahibidir.
-----------------------
.
22:40. Onlar ki yalnızca, "Rabbimiz Allah'tır," dedikleri için haksız yere ülkelerinden çıkarıldılar. Allah halkın bir kısmını bir kısmına karşı savunmasaydı içlerinde Allah'ın isminin çokça anıldığı manastırlar, kiliseler, sinagoglar ve mescidler yıkılırdı. Allah kendisine yardım edenlere elbette yardım edecektir. Allah Kuvvetlidir, Güçlüdür,
_________________________________________________________________________________

10:6 GECENİN GÜNDÜZLE YER DEĞİŞTİRMESİNDE ve Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı şeylerde erdemli bir toplum için deliller ve İBRETLER VARDIR.
----------------------------------
.
28:71. De ki, "Allah geceyi diriliş gününe kadar üzerinize sürekli kılsaydı ne dersiniz? Allah'tan başka hangi Tanrı size bir ışık getirebilir? İşitmiyor musunuz?
28:72. De ki, "Allah gündüzü diriliş gününe kadar üzerinize sürekli kılsaydı ne dersiniz? Allah'tan başka hangi Tanrı dinleneceğiniz geceyi size getirebilir? Görmüyor musunuz?
.
23.80. Gecenin ve gündüzün degismesi O'na bagli. Aklinizi kullanmaz misiniz?

_________________________________________________________________________________

17:70 Ademoğullarına onur verdik. Onları karada ve denizde taşıdık.
-------------------------
40:79 Binesiniz ve onlardan yiyesiniz diye çiftlik hayvanlarını sizin için yaratan ALLAH’tır.
40:80 Onlarla ve gemilerle taşınırsınız.
.
14:32. Koyduğu yasaya göre sizi denizde taşıması için gemileri emrinize verdi.
.
10:22. Sizi karada ve denizde yürüten O'dur. (Düşünün ki) Gemidesiniz... BİR MELTEMLE YOLCULARI ALIP GÖTÜRDÜĞÜ ZAMAN gemiden memnundurlar.
42:32 Okyanusta dağlar gibi akıp giden gemiler de O’nun ayetlerindendir.
42:33 Dilerse rüzgarı durdurur ve onlar suyun üzerinde hareketsiz kalırdı.
_________________________________________________________________________________

14:28 Allah'ın nimetini nankörlükle karşılayarak halklarını felaket yurduna mahkum edenleri görmedin mi?
.
Felaket yurdu:
.
41:28 Allah düşmanlarının cezası işte bu ateştir. Ayetlerimizi bile bile inkar etmelerinin bir karşılığı olarak orası onların ebedi yurdu olacaktır.
-------------------------------
10:25 Allah barış yurduna çağırır ve dilediğini doğru bir yola iletir.
.
Barış yurdu:
.
6:127 Onlar, Rablerinin yanında barış yurdunu hakketmişlerdir. Yaptıklarından ötürü onların sahibi O'dur.
_________________________________________________________________________________

10:35 De ki “Ortaklarınızdan hangisi gerçeğe ulaştırabilir?“ De ki: “ALLAH gerçeğe ulaştırır. Gerçeğe ulaştıran mı uyulmaya daha yaraşır, yoksa gerçeğe ulaştırılmadıkça gerçeği bulamayan mı? Ne biçim hüküm veriyorsunuz?“
.
Ulaşmamız gereken gerçek:
.
17:2 Aynı şekilde, Musa'ya kitabı vermiştik. İsrail oğullarını şu gerçeğe iletmek için: "Benden başka bir sahip edinmeyin."
_________________________________________________________________________________

10:72 "Yüz çevirirseniz, halbuki ben sizden herhangi bir ücret istememiştim. BENİM ÜCRETİM ANCAK ALLAH'IN ÜZERİNEDİR. Müslümanlardan olmakla emredildim."
------------
39:74. "Bize verdiği sözü gerçekleştiren, yeri bize miras bırakan ve cennette dilediğimiz yerde oturmamızı sağlayan Allah'a övgüler olsun," derler. ÇALIŞANLARIN ÜCRETİ NE DE GÜZELMİŞ!

_________________________________________________________________________________

10:81 Onlar atınca, Musa: “Sizin bu getirdiğiniz bir büyüdür. ALLAH elbette onu boşa çıkaracaktır. ALLAH bozguncuların işlerini düzeltmez“ dedi.
10:82 ALLAH sözleriyle hakkı gerçekleştirir. Suçlular hoşlanmasa da…
-----------------------------
.
8:7 ALLAH iki gruptan birisini size söz vermişti; siz ise, güçsüz olanıyla karşılaşmayı istiyordunuz. Oysa ALLAH kelimeleriyle gerçeği gerçekleştirmek ve kâfirlerin ardını kesmeyi diliyor.
8:8 Ki suçlular hoşlanmasa da hakkı gerçekleştirsin ve haksızlığı ortadan kaldırsın.

_________________________________________________________________________________

11:9. İnsana kendimizden bir rahmet tattırsak ve sonra ondan çekip alsak, umutsuzlaşır, nankörleşir.
---------------------------
.
22:11. İnsanlardan öyleleri var ki Allah'a koşullu olarak kulluk eder. İşleri yolunda gidince sevinir; ancak başına bir bela gelince yüzünü çevirir. Böylece dünyayı da ahireti de kaybeder. Gerçek kayıp işte budur.
_________________________________________________________________________________

4:147 Sizler gerçeği onaylar ve şükrederseniz ALLAH sizi neden cezalandırsın ki? ALLAH ŞÜKREDENDİR, Bilendir.
4:147: Mâ yef’alullâhu bi azâbikum in şekertum ve âmentum. Ve kânallâhu ŞAKİRAN alîmâ.
.
Allah Şükredendir/teşekkür edendir..
Kendi yolunda mücadele edenlere cennet ile teşekkür eder…
.
76:21 Üstlerinde yeşil kadifeden elbiseler ve ipekler vardır. Gümüş bilezikler takınmışlardır. Rab'leri onlara temiz bir içecek içirir.
76:22 Bu, ödülünüzdür ve gayretinize teşekkür edilmiştir.
76:22: İnne hâzâ kâne lekum cezâen ve kâne sa’yukum MEŞKÜRA (meşkûren).
_________________________________________________________________________________

5:55 Gerçek dostlarınız, Allah, elçisi ve namazı gözetip alçak gönüllü olarak zekatı veren müminlerdir.
.
Alçak gönüllü olarak zekatı verenler:
.
76:8. Yoksula, öksüze ve tutsağa sevdikleri yiyecekleri yedirirler.
76:9. "Biz sizi Allah rızası için yediriyoruz. Sizden ne bir karşılık, ne de bir teşekkür beklemiyoruz."
76:10. "Biz, suratsız ve belalı bir günden ötürü Rabbimizden çekiniriz."
_________________________________________________________________________________

28:41. Onları, ateşe çağıran önderler kıldık; diriliş gününde de yardım görmezler.
Hadisleri uyduranlar ve Kur'an dışında bu zanni rivayetlere çağıranlar Ateşe çağıranlardır:
.
40:41. "Ey halkım, neden ben sizi kurtuluşa çağırırken siz beni ateşe çağırıyorsunuz?"
40:42. "Siz beni Allah'a karşı nankör olmaya ve hakkında bilgim olmayan şeyleri ona ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Bense sizi O Üstün ve Bağışlayıcı olana çağırıyorum."
.
40:41. "Ey halkım, neden ben sizi kurtuluşa çağırırken siz beni ateşe çağırıyorsunuz?"
Kurtuluşa çağıranlar ise Allah'ın kitabına ve onu anlamaya çağırır:
.
7:171 "Size verdiğime (kitaba) sımsıkı sarılın. Kurtulabilmeniz için içeriği üzerinde düşünün."
.
6:155. Bu da indirdiğimiz kutlu bir kitaptır. Öyleyse size merhamet edilmesi için ona uymalısınız, erdemli davranmalısınız.
_________________________________________________________________________________

11:120 Gönlünü pekiştirmek için elçilerin tarihlerinden sana yeterince aktarmaktayız. Bunda, senin için bir gerçek ve iman edenler için de bir aydınlatma ve uyarı gelmiştir.
.
“Gönlünü pekiştirmek için elçilerin tarihlerinden sana yeterince aktarmaktayız.”
.
Bu ayeti şöyle anlıyorum; 
Muhammed peygamberi yalancılıkla suçluyorlar.
6:66 Gerçek olmasına rağmen senin halkın bunu yalanladı. De ki: "Ben üzerinizde gözetici değilim."
.
Muhammed peygamber de inanmıyorlar diye kendisini üzüyor.
18:6. Bu söze inanmazlarsa onların ardından kendini sorumlu tutarak suçlayacaksın, üzüleceksin (öyle mi)?
.
Hem de kendisini kahredecek derecede..26:3 İnanmıyorlar diye kendini kahrediyor olabilirsin.
.
Kur’an’a baktığımızda aynı durum, yani elçilerin yalancılıkla suçlanması tarih boyunca tekerrür etmiş..
6:34 Senden önceki elçileri de yalancılıkla suçladılar. Yalanlanmalara karşı direndiler. Zaferimiz ulaşıncaya dek sıkıntı çektiler. Allah'ın sistemi değişmeyecek. Nitekim elçilerin tarihi sana ulaşmış bulunuyor.
.
Ve Rabbimiz Muhammed peygamberin bu konuda gönlünün sıkıntısını gideriyor, sakinleştiriyor...
29:18. Yalanlarsanız, sizden önceki toplumlar da yalanlamışlardı. Elçinin görevi ancak açıkça bildirmektir.
.
27:70 Onlara üzülme, planladıkları şeylerden ötürü de canını sıkma.
2:119 Biz seni, gerçekle, müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Cehennem halkından sen sorumlu değilsin.
.
---------------------------------------
94:1 Göğsünü genişletip seni sakinleştirmedik mi?
_________________________________________________________________________________16:15 Ve sarsılmamanız için yeryüzüne denge sağlayıcılar yerleştirdi, yolu bulmanız için de nehirler, yollar,
.
Yeryüzüne yerleştirilen denge sağlayıcılar nedir?.
21:31. Onları sarsmasın diye yeryüzüne dağları yerleştirdik.
.
Denge sağlayıcılar nasıl yerleştirildi?.
79:32. Dağları da çaktı.
78:7. Dağları da birer kazık?
_________________________________________________________________________________
13:3 O ki yeryüzünü inşa edip üzerine SAĞLAM DAĞLAR, ırmaklar ve erkekli dişili yarattığı her çeşit meyveyi yerleştirdi.
.
Dağlar neden yerleştirildi?
21:31. Onları sarsmasın diye yeryüzüne dağları yerleştirdik.
Nasıl yerleştirildi?
31:10. Gökleri, gördüğün bir direk olmadan yaratmıştır. Ve sarsılmamanız için yeryüzüne denge sağlayıcılar ATIP YERLEŞTİRDİ ve orada her çeşit yaratığı yaydı. Gökten bir su yağdırdık ve orada her güzel çifti bitirdik.
.
78:7. Dağları da birer kazık?
.
79:32. Dağları da çaktı.
_________________________________________________________________________________

13:3 O ki yeryüzünü inşa edip üzerine sağlam dağlar, IRMAKLAR ve erkekli dişili yarattığı her çeşit meyveyi yerleştirdi.
Irmaklar neden yerleştirildi?
.
18:33 Aralarına bir ırmak yerleştirdiğimiz için, her iki bağ da yemişini hiç esirgemeden cömertçe vermişti.
.
16:15. Ve sarsılmamanız için yeryüzüne denge sağlayıcılar yerleştirdi, YOLU BULMANIZ İÇİN IRMAKLAR, yollar,

_________________________________________________________________________________

2:47 İsrailoğulları! Size verdiğim NİMETLERİMİ ve SİZİ TÜM HALKLARA ÜSTÜN TUTMAMI hatırlayın.
.
İsrailoğullarına verilen nimetlerden / Doğru yolu bulmaları için indirilen kitap,
.
2:211. İsrailoğullarına sor, onlara nice apaçık ayetler verdik! Kendisine Allah'ın nimeti geldikten sonra onu değiştirenler için Allah ağır bir ceza verir.
.
"Özgürlüğe kavuşturulmaları" - İsrailoğullarına verilen başka bir nimet..
14:6. Hani, Musa halkına, "Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Size işkencenin en kötüsünü uygulayan, oğullarınızı kesip kadınlarınızı sağ bırakan Firavun'un adamlarından sizi O kurtardı. Bu, Rabbinizden sizin için büyük bir test idi," demişti.
--------------------------
.
İsrailoğullarının tüm halklara üstün tutulması:
.
44:30. İsrailoğullarını alçaltıcı zulümden kurtarmıştık;
44:31. Firavun'dan. O, azgın bir diktatör idi.
44:32. TÜM HALKIN ARASINDAN ÖZELLİKLE ONLARI SEÇTİK.
İsrailoğullarına verilen mucizeler sayısınca hiçbir topluma mucize verilmemiştir:
.
43:48 Onlara bir birinden büyük mucizeler gösterdik.
.
27:12 "Elini koynuna sok da; kusursuz bembeyaz olarak çıksın. Firavun ve halkına göstereceğin dokuz mucizeden biridir. Onlar yoldan çıkan bir toplum olmuşlardır."
_________________________________________________________________________________

13:8 ALLAH her dişinin yüklendiğini, rahimlerin eksilttiğini ve arttırdığını bilir.
---------------------
3:36 Onu doğurunca, "Rabbim, onu kız doğurdum," dedi. ALLAH ONUN NE DOĞURACAĞINI BİLİYORDU.

_________________________________________________________________________________

84:7. Kitabı sağ taraftan verilen,
84:8. Kolay bir hesaba çekilecek,
84.9. Ve ARKADAŞLARINA sevinç içinde dönecektir.
.
İnananların cennetteki arkadaşları:
.
4:69. Allah'a ve elçisine uyanlar, Allah'ın kendilerine iyilikte bulunduğu peygamberler, doğrulayıcılar, şehitler ve salihler ile beraberdirler. Onlar ne güzel arkadaştır.

_________________________________________________________________________________

10:66 Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. ALLAH'TAN BAŞKALARINA YALVARANLAR ASLINDA KOŞTUKLARI ORTAKLARI İZLEMEMEKTE
DİRLER. Onlar sadece tahmin yürütüyorlar ve sadece saçmalıyorlar.
----------------------
.
10:28. Onları bir araya topladığımız gün, ortak koşanlara; "Siz ve ortaklarınız haydi yerinize!," diyerek birbirlerinden ayırırız. Ortakları ise: "Siz bize kulluk etmiyordunuz," derler.
10:29. "Bizimle sizin aranızda Allah tanıktır ki, biz sizin kulluk etmenizden habersizdik."
.
16:86. Ortak koşanlar, ortak koştukları kimseleri gördükleri zaman, "Rabbimiz, senden başka çağırdığımız ortaklarımız işte bunlardır," derler. (Onlar da), "Siz yalancılarsınız (biz sizin bu suçunuza hiç bir zaman ortak olmadık)," diye karşılık verirler.
_________________________________________________________________________________
46:5 Allah'ı bırakıp da Diriliş Gününe kadar kendilerine cevap veremeyen ve hatta onların dualarından bile HABERSİZ OLANLARI çağıranlardan daha sapık kim olabilir?
----------------
10:28. Onları bir araya topladığımız gün, ortak koşanlara; "Siz ve ortaklarınız haydi yerinize!," diyerek birbirlerinden ayırırız. Ortakları ise: "Siz bize kulluk etmiyordunuz," derler.
10:29. "Bizimle sizin aranızda Allah tanıktır ki, BİZ SİZİN KULLUK ETMENİZDEN HABERSİZDİK."
_________________________________________________________________________________
14:24 Görmez misin ki ALLAH güzel bir sözü güzel bir ağaca benzetir: Kökü sabit, dalları ise göktedir.
--------------
2:263 Güzel bir söz ve hoşgörü, peşinden onur kırıcı davranışlar getiren bir yardımdan daha hayırlıdır. Allah Zengindir, şefkatlidir.
_________________________________________________________________________________

14:47 ALLAH’ın, elçilerine verdiği sözden döneceği
ni sanmayın. ALLAH elbette Üstündür, Öç alandır
----------------
.
37:171 Elçilikle görevli kullarımız için söz verilmiştir.
37:172 Onlar elbette zafere ulaşacaklar.
37:173 Bizim ordumuz kesinlikle üstün gelecektir.
37:174 Öyleyse bir süre için onlara aldırış etme.

_________________________________________________________________________________

20:50 "Rabbimiz, Her şeye biçimini veren ve sonra yolunu gösterendir," dedi.
-------------
76:3. Ona yolu gösterdik; ya şükredendir, ya da nankör.

_________________________________________________________________________________

82:7 O ki seni yarattı, düzenledi, uyumlu hale soktu;
----------------
.
91:7 Nefse ve onu düzenleyene, 
91:8 Sonra da ona kötülüğünü ve erdemliliğini bildirene andolsun ki;
_________________________________________________________________________________

19:49. Onları ve Allah dışında taptıklarını terkedince ona (İbrahim'e) İshak'ı ve Yakub'u verdik. Hepsini peygamber yaptık.
.
Allah dışında taptıklarını terk edince İshak ve Yakup neden verildi?
.
21:72. Ona (ibrahim'e) ÖDÜL OLARAK İshak'ı ve Yakub'u verdik. Hepsini erdemli kıldık
_________________________________________________________________________________

15:80 Hicr halkı da elçileri yalanladı. 
15:81 Kendilerine ayetlerimizi verdik, fakat ondan yüz çevirdiler.
15:82 Dağlardan güvenli evler yontuyorlardı. 
15:83 Sabahleyin onları da o korkunç gürültü yakaladı. 
15:84 Kazandıklarının hiç biri onları kurtaramadı.
.
Yukarıdaki bölümde sadece bu halkın “dağlardan evler yaptıkları” ve “korkunç gürültüyle” yok edildiği bildiriliyor.. Bakalım Kur’an, yukarıda şöyle üstünden geçtiği bu halkı detaylandırıyor mu?---------------------------------
Hicr halkı dağlardan evler yapıyormuş:.
89:9. Vadideki kayaları oyan Semud'a?
.
26:141. Semud (halkı) da elçileri yalanladı.
26:142. Kardeşleri Salih onlara demişti ki, "Erdemli olmaz mısınız?"
26:149. "VE DAĞLARDAN LÜKS KÖŞKLER YONTUYORSUNUZ."
.
Hicr halkı gürültüyle yok edilmiş:.
54:23 Semud da uyarıları yalanladı.
54:31 Üzerlerine bir tek patlama gönderdik ve onlar ağılcının topladığı saman yığınına döndüler.

_________________________________________________________________________________

6:30. Erdemlilere, "Rabbiniz ne indirdi," denir. "İYİLİK," diye karşılık verirler.
.
Kur’an, günahlardan arındırılmamız, yüce Allah’a gereği gibi dönmemiz için indirilen İYİLİKTİR..
----------------------------------
.
3:164. Allah inananların içinden, onlara ayetlerini okuyan, ONLARI ARINDIRAN, onlara kitap ve bilgelik öğreten bir ELÇİYİ GÖNDERMEKLE İYİLİKTE BULUNDU. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapıklık içindeydiler!
.
74:56 O, (Kur’an) erdemli davranmanın kaynağıdır; bağışlamanın kaynağıdır.
.
6:155 Bu da indirdiğimiz kutlu bir kitaptır. Öyleyse size merhamet edilmesi için ona uymalısınız, erdemli davranmalısınız.

_________________________________________________________________________________

16:33 Kendilerine meleklerin gelmesini yahut RABBİNİN EMRİNİN GELMESİNİ Mİ BEKLİYORLAR? Kendilerinden öncekiler de aynı şekilde davranmışlardı. Onlara ALLAH zulmetmedi, onlar kendi kendilerine zulmettiler.
"Rabbinin emrinden" kasıt ne?
------------------------------------
.
11:76 "Bundan vazgeç İbrahim. RABBİNİN EMRİ GELMİŞ BULUNUYOR; onlar önlenemez bir azaba mahkum olmuşlardır."
.
11:58 EMRİMİZ GELİNCE Hud'u ve beraberindeki inananları bizden bir rahmetle kurtardık. Onları dehşetli bir azaptan kurtardık.
.
11:40 Nihayet EMRİMİZ GELİP de gök kaynayıp taşınca, kendisine dedik ki: "Her türden birer çifti, daha önce mahkum edilmiş olanlar hariç, çoluk çocuğunu ve inananları ona yükle." Kendisiyle birlikte inanmış olanlar zaten bir kaç kişiydi.
.
11:66 EMRİMİZ GELİNCE, Salih'i ve beraberinde inanmış olanları bizden bir rahmet ile o günün rezilliğinden kurtardık. Rabbin, kuşkusuz Güçlü ve Üstündür.
--------------------------------------
Hiçbir zaman gerçekleşmeyeceğine inanarak Rablerinin emrini (cezalandırılmayı) beklediler/meydan okudular:
.
7:70 Dediler ki: "Sadece Allah'a kulluk edelim ve atalarımızın taptıklarını terk edelim diye mi bize geldin? DOĞRU SÖZLÜLERDEN İSEN BİZİ TEHDİT ETTİĞİN ŞEYİ GETİR BAKALIM."
.
7:77 Deveyi işkence ederek kestiler ve Rab'lerinin emrine baş kaldırdılar: "SALİH, GERÇEKTEN ELÇİLERDEN BİRİ İSEN BİZİ TEHDİT ETTİĞİN AZABI BAŞIMIZA GETİR," dediler.
.
11:32 Dediler ki: "Ey Nuh, sen bizimle tartıştın ve bizimle tartışmayı uzattın. DOĞRU SÖZLÜLERDEN İSEN BİZİ TEHDİT ETTİĞİN ŞEYİ GETİR BAKALIM."
_________________________________________________________________________________

15:21. Hiç bir şey yoktur ki onun hazineleri bizim yanımızda olmasın, ancak biz onu belirlenmiş bir ölçüyle indiririz.
.
Neden belirlenmiş ölçüde indirir?
.
42:27. Allah kullarına rızkı bollaştırsaydı, yeryüzünde azacaklardı. Nitekim dilediği ölçüde gönderir. O, kullarından Haberdardır, Görendir.
_________________________________________________________________________________

17:21 İnsanları birbirinden nasıl üstün kıldığımıza dikkat et. Ahiretin dereceleri ve üstünlükleri daha büyüktür.
.
İnsanları birbirinden derecelerle neden üstün kılar?
.
43:32. Rabbinin rahmetini onlar mı paylaştırıyorlar? Dünya hayatında onların geçimliklerini aralarında biz paylaştırdık; birbirlerine iş gördürebilmeleri için onları birbirlerine derecelerle üstün kıldık. Rabbinin rahmeti onların biriktirdiklerinden daha iyidir.
_________________________________________________________________________________

6:165. O ki sizi yeryüzünün mirasçıları kıldı, ve size verdikleriyle sizi sınamak için kiminizi kiminize derecelerle üstün kıldı. Rabbin çabuk sonuçlandırandır. Bağışlayandır, Rahimdir.
.
Varlık açısından derecelerle üstün kılınanlar nasıl sınanır?
.
16:71. Allah rızık (varlık) açısından sizi birbirinize üstün kılmıştır. Nitekim, üstün kılınanlar, emirleri altındakilerle VARLIKLARINI EŞİT PAYLAŞMAZLAR. Allah'ın nimetini mi reddediyorlar?
_________________________________________________________________________________

6:100 Allah'a cinleri ortak koştular. Halbuki onları O yaratmıştır. Bilmeden O'na oğullar ve kızlar yakıştırdılar. O'nun şanı yücedir, onların nitelemelerinden çok üstündür
-------------------------------
.
Allah'a cinleri ortak koştular:
.
37:158 Hatta O'nunla cinler arasında bir akrabalık uydurdular. Halbuki cinler sorguya çekileceklerini bilirler.
37:159 Allah onları yakıştırmalarından çok Yücedir.
.
“Bilmeden O'na OĞULLAR ve kızlar yakıştırdılar.”.
9:30. Yahudiler: "Uzeyr Allah'ın oğludur," dediler. Hıristiyanlar da, "Mesih Allah'ın oğludur," dediler.
.
“Bilmeden O'na oğullar ve KIZLAR yakıştırdılar.”.
37:149. Sor onlara, kızları senin Rabbine, erkekleri kendilerine
37:150. Yoksa melekleri, onların gözü önünde dişi olarak mı yarattık?
37:151 Aslında onlar uydurdukları yüzünden diyorlar ki:
37:152 "Allah doğurdu." Onlar yalancıdırlar.
.
53:19. Gördünüz mü (dişi putlarınız olan) Lat ve Uzza'yı?
53:20. Ve üçüncüleri olan Menat'ı?
53:21. Erkekler sizin de dişiler O'nun mu?
.
43:19 Rahman'ın kulları olan melekleri dişi saydılar! Onların yaratılışlarına mı tanık oldular? Bu tanıklıkları kaydedilercek ve sorguya çekileceklerdir.

_________________________________________________________________________________

17:83 İnsana nimet verdiğimiz zaman, yüz çevirip yan çizer. Kendisine kötülük dokununca da umutsuzluğa düşer.
-----------------------------------------------------
.
“İnsana nimet verdiğimiz zaman, yüz çevirip yan çizer.”
.
39:8 İnsana bir kötülük dokundu mu Rabbine yönelerek O'nu çağırır. ONA KENDİSİNDEN BİR İYİLİK VERDİ Mİ, DAHA ÖNCE KİME YALVARMIŞ OLDUĞUNU UNUTUR ve O'nun yolundan saptırmak için Allah 'a eşler koşmağa başlar. De ki, "İnkarınla biraz yaşa, sen ateş halkındansın."
.
“Kendisine kötülük dokununca da umutsuzluğa düşer.”.
22:11. İnsanlardan öyleleri var ki Allah'a koşullu olarak kulluk eder. İşleri yolunda gidince sevinir; ancak başına bir bela gelince yüzünü çevirir. Böylece dünyayı da ahireti de kaybeder. Gerçek kayıp işte budur.

_________________________________________________________________________________

Kur'an'daki cennet ve cehennem anlatımları mecazdır..Çünkü tasvirleri anlayabiliyor, hayalimizde canlandırabiliyoruz. Ama gerçek cennet ve cehennem duyularımızın ötesinde bir yaşam olacak..
.
19:61 Rahman’ın kulları için söz verdiği, DUYULAR ÖTESİ Adn bahçelerine… O’nun sözü, kuşkusuz yerine gelecektir.
.
32:17 Yaptıklarının karşılığı olarak kendilerini ne kadar büyük bir neşe ve mutluluk beklediğini hiç kimse bilemez.
_________________________________________________________________________________

19:65 Göklerin, yerin ve bunlar arasında bulunan
ların Rabbidir. O’na hizmet et ve O'NA OLAN KULLUĞUNDA DİRENÇLİ OL.. O’na benzer birini biliyormusun?
---------------
3:186. Paralarınızla, canlarınızla sınanacaksınız. Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve ortak koşanlardan çok hakaretler işiteceksiniz. Direnir ve erdemli bir hayat sürerseniz büyük iş yapmış olursunuz.

_________________________________________________________________________________

19:95 Onların hepsi, Diriliş günü O'na TEK BAŞINA GELECEKTİR.
-------------------------
6:94 "Sizi ilk defa yarattığımız gibi BİZE TEK OLARAK GELDİNİZ. Size hayal gibi gösterdiğimiz şeyleri ardınızda bıraktınız. Hakkınızda (verilecek kararda Tanrı ile) ortak davranacaklarını ileri sürdüğünüz ŞEFAATÇILARINIZI YANINIZDA GÖRMÜYORUZ. Aranızdaki bağlar kesilmiştir. İleri sürdükleriniz sizi terk etmiştir."


_________________________________________________________________________________
7:29. De ki: "Rabbim adaleti emreder. Her mescitte (ibadet yerinde) dini sadece O'na ait kılarak O'na yalvarın. Sizi ilk yarattığı gibi O'na döneceksiniz."
.
"Sizi ilk yarattığı gibi O'na döneceksiniz." cümlesinden kastın ne olduğunu çözümlediğimizde, "Dini Allah'a has kılmayanların" niteliğini de anlamış oluyoruz.
Allah'tan başkasından şefaat beklentisi içinde olanlar.

.
6:94. "Sizi ilk defa yarattığımız gibi bize tek olarak geldiniz. Size hayal gibi gösterdiğimiz şeyleri ardınızda bıraktınız. Hakkınızda (verilecek kararda Tanrı ile) ortak davranacaklarını ileri sürdüğünüz şefaatçılarınızı yanınızda görmüyoruz. Aranızdaki bağlar kesilmiştir. İleri sürdükleriniz sizi terk etmiştir."
_________________________________________________________________________________

20:74 Kim Rabbine SUÇLU olarak gelirse cehennemi hakkeder; orada ne ölür, ne de yaşar.
-------------------
36:59. EY SUÇLULAR, SİZ BUGÜN AYRILIN.
36:60. Ey Adem'in çocukları, şeytana tapmayacağınıza dair sizden söz almamış mıydım? O sizin açık düşmanınızdır.
36:61. Bana kulluk edin. Bu en doğru yoldur.
36:62. Buna rağmen o, sizden bir çok nesilleri saptırdı. Hiç aklınızı kullanmaz mıydınız?
36:63. İşte, size söz verilen cehennem budur!
36:64. İnkarınızın bir sonucu olarak orada yanınız.
_________________________________________________________________________________

19:77 Ayetlerimizi reddeden ve, "Bana mal ve çocuk verilecek!," diyeni gördün mü?
----------------------
74:11. Bir birey olarak yarattığım kişiyi bana bırak.
74:12. Ona hem zenginlik verdim,
74:13. Hem de gözü önünde çocuklar...
74:14. Ona nimetler yağdırdım.
74:15. Buna rağmen, daha fazlasını istiyor.
74:16. Asla, çünkü o, ayetlerimize karşı bir inatçı kesildi.
_________________________________________________________________________________

19:81 Kendilerine DESTEK olsunlar diye Allah'ın yanında tanrılar edindiler. 
19:82 Tam tersine! BU TAPINMAYI REDDEDECEKLERDİR ve onlara karşıt olacaklardır.
--------------
"Destek" ten kasıt ne?
.
39:3 Kesinlikle, din sadece Allah'a aittir. O'nun dışındakileri evliya (dostlar) olarak edinenler, "ONLAR BİZİ ALLAH'A DAHA FAZLA YAKLAŞTIRSIN diye biz onlara tapıyoruz." (derler).
.
Allah'ın yanında tanrı edinilenler, bu tapınmayı nasıl reddedip karşıt olacaklar?.
16:86 Ortak koşanlar, ortak koştukları kimseleri gördükleri zaman, "Rabbimiz, senden başka çağırdığımız ortaklarımız işte bunlardır," derler. (Onlar da), "Siz yalancılarsınız (biz sizin bu suçunuza hiç bir zaman ortak olmadık)," diye karşılık verirler.
.
10:28 Onları bir araya topladığımız gün, ortak koşanlara; "Siz ve ortaklarınız haydi yerinize!," diyerek birbirlerinden ayırırız. Ortakları ise: "Siz bize kulluk etmiyordunuz," derler.
10:29 "Bizimle sizin aranızda Allah tanıktır ki, biz sizin kulluk etmenizden habersizdik."

_________________________________________________________________________________

20:6 Göklerde, yerde, her ikisinin arasında ve hatta toprağın altında ne varsa onundur.
Bu ayetten ne anlıyorsunuz, gördüğümüz görmediğimiz ne varsa herşey O’na aittir, çok net değil mi?
Ben bu ayetin arka planında daha derin bir kasıt, anlam yattığını düşünüyorum..
.
Göklerde ve yerde ne varsa O’na aittir; Yani Allah’ın yanında tanrı edindiğiniz İsa-Musa-Muhammed-Güneş-Ay vs her ne ise bunların sahibi O’dur, Onları O yaratmıştır…Bunları tanrı edinmeyin BUNLAR O'NUNDUR biricik tanrı Allahtır….
Bakın “GÖKLERDE VE YERDE NE VARSA O’NUNDUR.” Cümle kalıbı hangi tanımlamaların yanında kullanılıyor…------------------------------
.
4:171 Kitaplılar! Dininizde sınırı aşmayın. Allah hakkında yalnız gerçeği söyleyin. MERYEM OĞLU İSA MESİH, SADECE ALLAH’IN ELÇİSİ VE MERYEM’E GÖNDERDİĞİ KELİMESİ VE O’NDAN GELEN BİR CANDIR. Allah'a ve elçilerine inanın. "ÜÇTÜR," demeyin. Kendi yararınız için buna son verin. Biricik tanrı yalnız Allah'tır. O, çocuk sahibi olmaktan yücedir. GÖKLERDE VE YERDE NE VARSA O’NUNDUR. Vekil olarak Allah yeter.
.
10:68 "ALLAH ÇOCUK EDİNDİ!," dediler. O bundan çok yücedir. O, hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır. GÖKLERDE VE YERDE NE VARSA O’NUNDUR. Sizin bu konuda hiçbir kanıtınız yoktur. Allah hakkında bilmediğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz?
16:52 GÖKLERDE VE YERDE NE VARSA O’NUNDUR. Din de sürekli sadece O'nundur. ALLAH’TAN BAŞKASINI MI SAYIYORSUNUZ?
_________________________________________________________________________________

20:114 GERÇEK YÖNETİCİ olan ALLAH çok yücedir. 
----------------------
.
35:13 Geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Belirlenmiş bir süreye kadar akıp giden güneşi ve ayı emri altına almıştır. Rabbiniz Allah işte böyledir; egemenlik O'na aittir. O'NUN DIŞINDA ÇAĞIRDIKLARINIZ İSE ÇEKİRDEK ZARINI BİLE YÖNETEMEZ.
_________________________________________________________________________________


31:29 Allah'ın geceyi gündüzün içine soktuğunu, gündüzü de gecenin içine soktuğunu, güneşi ve ayı kontrolü altında tuttuğunu, herbirinin belirlenmiş bir süreye kadar akıp gitmekte olduğunu ve Allah'ın onların yaptıklarından haberdar olduğunu görmez misin?
------------
35:13 Geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Belirlenmiş bir süreye kadar akıp giden güneşi ve ayı emri altına almıştır.
24:30 Elbette Allah yaptıklarından haberdardır.
_________________________________________________________________________________
20:128 Önceki nesillerin yerleşim bölgelerinde dolaşanlar, onları yok edişimizden ders almazlar mı? Bunda akıl sahipleri için işaretler ve kanıtlar vardır.
20:129 Rabbinin verilmiş bir sözü ve önceden belirlediği plan olmasaydı BUNLARIN DA İCABINA HEMEN BAKILIRDI... (YANİ BİZLERİN)
ÇÜNKÜ;
9:69 TIPKI SİZDEN ÖNCEKİLERE BENZİYORSUNUZ; sizden daha güçlüydüler, sizden daha çok mal ve çocuklara sahiptiler. Kendilerine düşen paydan hoşlandılar, sizden öncekilerin kendi paylarından hoşlanmaları gibi siz de kendi payınızdan hoşlandınız. Kendilerini kaptıranlar gibi siz de kaptırdınız. Onlar, işleri dünya ve ahirette boşa çıkmış kimselerdir. Onlar, kaybedenlerdir.
_________________________________________________________________________________

21:76 Daha önce NUH DA BİZİ ÇAĞIRMIŞTI. Onu ve ailesini büyük sıkıntıdan kurtararak duasına cevap verdik.
.
54:9. Onlardan önce de Nuh'un halkı yalanlamıştı. Kulumuzu yalanlayıp, "Delidir" dediler. Nitekim o engellendi.
54: 10. Rabbini çağırdı, "BEN YENİLDİM; BANA YARDIM ET."
----------------------------
12:110 Ne zaman ki elçiler umutlarını kestiler ve kendilerinin yalancı çıkarıldığını sandılar, işte o zaman onlara zaferimiz geldi. Nitekim, dilediğimiz kurtulur. Azabımız suçlular topluluğundan geri çevrilemez.
_________________________________________________________________________________

6:86 İsmail, El-Yasa’, Yunus ve Lut’a da… HEPSİNİ HALKLARA ÜSTÜN KILDIK.
---------------------
7:144 Dedi ki: "MUSA, MESAJLARIMLA ve SENİNLE KONUŞMAMLA SENİ HALKIN ÜZERİNE SEÇTİM. Sana verdiklerimi al ve şükredenlerden ol."

_________________________________________________________________________________

21:81 Süleyman’a da, bereketli kıldığımız topraklara doğru esen boranın kumandasını verdik. 
.
Neden?
.
38:36. Bunun üzerine komutuyla hareket eden rüzgarı onun emrine verdik. Dilediği yere yağmur yağdırırdı.
_________________________________________________________________________________

21:89 Zekeriya da… Rabbine şöyle yalvarmıştı: “RABBİM BENİ TEK BIRAKMA; sen varislerin en iyisisin.
21:90 Duasını kabul ettik ve ona YAHYA'YI VERDİK
.
Zekeriya peygamber "Beni tek bırakma" diye çocuk isterken kendisi için değil, kavminin gidişatını beğenmiyor, kendisinden sonra sapacaklarını düşünüyor ve peygamber olarak çocuk istiyor..
.
19:5. "BANA BAĞIMLI OLANLARIN BENDEN SONRAKİ DURUMUNDAN ENDİŞELENİYORUM. Karım da kısır. Katından bana bir KALITÇI BAĞIŞLA."
19:6. "BANA VE YAKUP BOYUNA VARİS OLSUN. Rabbim, onu beğendiğin biri yap."

_________________________________________________________________________________

21:92 İşte sizin topluluğunuz böyle bir (elçiler) topluluğudur. Ben sizin Rabbinizim; sadece bana kulluk edin.
21:93 Fakat onlar işlerinde ayrılığa düştüler; hepsi bize döneceklerdir.
---------------------------------
.
Yukarıdaki ayetlerde "SİZİN TOPLUMUNUZ" hitabı eski nesillere değil, Muhammed peygamber ve onun toplumu, dolayısıyla son ümmet olan bizleredir..Ve "işlerde ayrılığa düşme" sebeplerinin temelini de aşağıdaki bölümden anlayacağımız üzere "Kur'an" dışında, din adına oluşturulan
kitaplar, dolayısıyla "Hadis kitapları" olarak anlıyoruz. Sizce (23:53) bu kitaplar nelerdir HADİSÇİLER?
"Ya da Kur'an'ın eleştirdiği konularda üstünüze alındığınız bir ayet var mı?"
.
23:52. Sizin bu toplumunuz bir tek toplumdur. Ben sizin Rabbinizim beni sayin.
23:53. FAKAT, ONLAR İŞLERİNİ ÇEŞİTLİ KİTAPLARA AYIRDILAR. HER GRUP KENDİ YANINDA BULUNANDAN HOŞNUT...
23:54. Belli bir süreye kadar onlari saskinliklari içinde birak
23:55. Saniyorlar mi ki, kendilerine bagisladigimiz paralar ve çocuklar ile,
23: 56. Onlarin iyiligine kosuyoruz? Hayir, farkinda degiller.
_________________________________________________________________________________

79:27 Siz mi, yoksa gök mü yaratılış açısından daha zorludur? Onu O yaptı
----------------
40:57 Göklerin ve yerin yaratılışı, insanın yaratılışından daha büyük bir şeydir. Ne var ki halkın çoğu bilmez.

_________________________________________________________________________________

36:68. Kime çok ömür verirsek, yaratılışını tersine çeviririz. Anlamaz mısınız?
Kasıt ne?
.
30:54. Allah sizi zayıf olarak yarattı, zayıflıktan sonra size güç verdi, güçten sonra zayıflık ve ağarmış saçlar verdi. 
.
16:70. Ve sizi Allah yarattı, sonra da yaşamınıza son verir. Sizden bazıları hayatın en kötü zamanına kadar yaşatılır ki bilgiden sonra hiçbir şeyi bilmesin.
.
22:5. Sonra sizi bir bebek olarak çıkarırız, ve ardından olgunlaşıp erginleşirsiniz. Kiminizin hayatına son verilir, kiminiz de en kötü yaşa kadar ulaştırılır. Böylece bir bilgiye sahip olduktan sonra bir şey bilemez olsun.
_________________________________________________________________________________

22:35 Onlar öyle kimselerdir ki, ALLAH’tan söz edildiğinde yürekleri ürperir. BAŞLARINA GELENE SABREDERLER.
---------------------
.
12:17 "Ey babamız," dediler, "Gittik, yarışıyorduk. Yusuf'u da eşyamızın yanında bırakmıştık. Sonunda onu kurt yedi. Doğru konuşsak bile sen bize inanmıyacaksın." 
12:18 Gömleğine yalandan kan bulaştırmışlardı. Dedi ki: "Doğrusu, egonuz sizi bir işe sürüklemiş. BANA DÜŞEN (BU ACIYA) GÜZELCE DAYANMAKTIR. Sizin komplonuza karşı ancak Allah'tan yardım istenir."
_________________________________________________________________________________

22:42 Seni yalanlarlarsa, onlardan önce Nuh, Ad ve Semud halkları da yalanlamışlardı.
22:43 İbrahim’in halkı, Lut’un halkı da…
22:44 Medyen yerlileri de... MUSA DAHİ YALANLANDI. Ben o kafirlere süre tanıdım ve sonra onları hesaba çektim; beni tanımamak da nasılmış!..;
.
Musa peygamberin yalanlanmasına "Musa dahi yalanlandı" diyerek
ayrıca dikkat çekilmesinin nedenini, hiç bir topluma gösterilmemiş mucizeler ve uyarılarla kendisinin Allah'ın elçisi olduğu açık seçik kanıtlanmasına "rağmen" yalanlanmış olması olarak anlayabilir miyiz?
.
43:48 Onlara bir birinden büyük mucizeler gösterdik ve belki dönerler diye başlarına çeşitli felaketler getirdik.
43:49 "Ey büyücü, bizim için Rabbine dua et. Çünkü sen ona daha yakınsın; biz bundan sonra yola geleceğiz," dediler.
.
17:101 Musa'ya apaçık dokuz mucize verdik. Dilersen İsrail oğullarına sor. Onlara gittiğinde, Firavun ona, "Musa, senin büyülenmiş olduğunu sanıyorum," demişti.
.
61:5 Hani Musa, halkına: "Ey halkım, benim, Allah'ın bir elçisi olarak size geldiğimi bildiğiniz halde neden beni incitiyorsunuz?" demişti.
_________________________________________________________________________________

22:52 Senden önce, arzularına sapkının karışmadığı hiçbir elçi ve hiçbir peygamberi göndermedik. ALLAH sapkının attığı şeyleri ortadan kaldırır ve sonra ALLAH ayetlerini sağlamlaştırır. ALLAH Bilendir, Bilgedir.
Ayeti iki bölüme ayırıp Kur'an ile anlamaya çalışalım:
1: "arzularına sapkının karışmadığı hiçbir elçi ve hiçbir peygamberi göndermedik."
Kasıt ne?
17:73 Başka bir şeyi uydurup bize yakıştırman için nerdeyse seni sana vahyettiğimizden ayırıp saptıracaklardı. İşte o zaman seni dost edineceklerdi.
17:74 Seni sağlamlaştırmasaydık, ONLARA NEREDEYSE BİR PARÇA MEYLEDECEKTİN.
2: "ALLAH sapkının attığı şeyleri ortadan kaldırır ve sonra ALLAH ayetlerini sağlamlaştırır."
Allah sapkının attığı şeyleri nasıl ortadan kaldırır?
21:18 Hayır, biz GERÇEĞİ batılın üstüne atarız da onu tepeler ve yok eder.
Gerçekten kasıt ne?
5:48 Kendinden önceki kitapları doğrulayan, onların yerine geçen BU KİTABI, GERÇEKLERİ KAPSAYICI OLARAK İNDİRDİK.
_________________________________________________________________________________

22:75 ALLAH meleklerden ve insanlardan elçiler seçer. 
-------------------------
.
16:2 Kullarından dilediğine, melekleri vahiyle indirerek, emrini iletir: “İnsanları uyarın: Benden başka tanrı yoktur ve beni dinleyin.”
_________________________________________________________________________________

23:62 Bir kişiye ancak kapasitesi kadar yükleriz. KATIMIZDA GERÇEĞİ KONUŞAN BİR KİTAP VARDIR. Hiç kimse haksızlığa uğratılmayacaktır.
----------------
.“Katımızda gerçeği konuşan bir kitap vardır.” kasıt ne?
45:28 Her toplumu diz çökmüs halde görürsün. Her toplum kendi kitabina çagrilir: "Bugün size, yaptiklarinizin karsiligi ödenecektir. 
45:29 "Bu kitabimiz size karsi gerçegi konusmaktadir. Çünkü biz, yaptiklarinizi kaydediyorduk."
_________________________________________________________________________________

23:60 Rab’lerine döneceklerinin bilincinde olarak verenler,
--------------------------------------
76:9 "Biz sizi Allah rızası için yediriyoruz. Sizden ne bir karşılık, ne de bir teşekkür beklemiyoruz."
76:10 "Biz, suratsız ve belalı bir günden ötürü Rabbimizden çekiniriz."
.
92:18. O ki malını vererek temizlenir;
92:19. Hiç kimseden de buna karşılık bir iyilik beklemez.
92:20. Sadece En Yüce olan Rabbinin rızasını gözetir.

_________________________________________________________________________________

23:72 Yoksa sen onlardan bir ücret mi istedin? RABBİNİN ÜCRETİ ÇOK DAHA İYİDİR. O, rızık verenlerin en iyisidir.
----------------------
39:74 “Bize verdiği sözü gerçekleştiren, yeri bize miras bırakan ve CENNETTE dilediğimiz yerde oturmamızı sağlayan ALLAH’a övgüler olsun“ derler. ÇALIŞANLARIN ÜCRETİ NE DE GÜZELMİŞ!

_________________________________________________________________________________

23:80 O’dur yaşatan ve öldüren; gecenin ve gündüzün değişmesi O’na bağlı. Aklınızı kullanmaz mısınız?
.
Ayetten kasıt; 
Aklınızı kullanın, Allah’ın yanında edindiğiniz Tanrılar bunları yapamaz.. 
.
“O’dur yaşatan ve öldüren;”.
25:3 Buna rağmen O’nun yanında, bir şey yaratamayan, kendileri yaratılan, kendilerine bile yarar ve zarar veremeyen, ÖLDÜREMEYEN, YAŞATAMAYAN ve diriltemeyen bir takım TANRILAR EDİNDİLER.
.
gecenin ve gündüzün değişmesi O’na bağlı..
28:71 De ki: “ALLAH geceyi diriliş gününe kadar üzerinize sürekli kılsaydı ne derdiniz? ALLAH’tan başka hangi Tanrı size bir ışık getirebilir? İşitmiyor musunuz?“
28:72 De ki: “ALLAH gündüzü diriliş gününe kadar üzerinize sürekli kılsaydı ne dersiniz? ALLAH’tan başka hangi Tanrı dinleneceğiniz geceyi size getirebilir? Görmüyor musunuz?

_________________________________________________________________________________

23:96 Kötülüğe iyilikle karşılık ver. 
.
Getirisi:
.
41:34. İyilik ile kötülük bir olmaz. Sen en iyi bir biçimde karşılık ver. O zaman, ARANIZDA DÜŞMANLIK BULUNAN KİŞİ BELKİ EN İYİ DOSTUN OLUVERİR.
.
42:40. Kötülüğün cezası, benzeri bir kötülüktür; ancak kim affeder ve erdemli davranırsa ALLAH TARAFINDAN ÖDÜLLENDİRİRLİR.

_________________________________________________________________________________

16:111 O GÜN HERKES GELİR KENDİNİ KURTARMAYA ÇALIŞIR ve herkese yaptığının karşılığı tam ödenir ve onlara asla zulmedilmez.
-------------------
.
70:11. Birbirlerine gösterilirler. Suçlu, o günün azabından kurtulmak için fidye vermek ister: Oğullarını,
70:12. Eşini, kardeşini,
70:13. Kendisini yetiştiren tüm akrabalarını,
70:14. Ve yeryüzünde bulunan herkesi, Kİ KURTULSUN.

_________________________________________________________________________________

11:90 "Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra O'na tevbe edin. Kuşkusuz Rabbim Rahimdir, Sevendir."
------------------------------------
Rabbimizden bağışlanma dilemeye örnekler..
.
3:16. Rabbimiz, biz inandık, günahlarımızı bağışla ve bizi cehennem azabından koru,".
.
14:40. "Rabbim, beni namazı gözeten biri kıl, çocuklarımı da... Rabbimiz dualarımı kabul et."
14:41. "Rabbimiz, hesabın görüleceği gün, beni, anamı babamı ve inananları bağışla."
.
25:65. "Rabbimiz, cehennem cezasını bizden çevir. Onun cezası korkunçtur."
25:66. "O kötü bir durak ve kötü bir yerdir."
.
25:74. Onlar ki, "Rabbimiz, eşlerimizi, çocuklarımızı bizim için bir mutluluk kaynağı yap ve bizi önde giden erdemlilerden kıl".
.
2:286. "Rabbimiz, unutur yahut yanılırsak bizi sorumlu tutma! Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi bize ağır sorumluluk yükleme! Rabbimiz, gücümüzün yetmeyeceği şeyleri bize yükletme! Bizi hoş gör, bizi bağışla ve bize acı! Sensin bizim Mevla'mız (efendimiz ve egemenimiz). İnkarcılar topluluğuna karşı bize yardım et!
.
59:10. "Rabbimiz, bizi ve bizden önce inanmış olan kardeşlerimizi bağışla; kalbimizi inananlara karşı kin beslemekten koru. Rabbimiz, sen şefkatlisin, Rahimsin".
.
3:192. "Rabbimiz, sen kimi ateşe sokarsan elbette onu rezil etmişsindir. Zalimlere yardım eden olmaz.
3:193. "Rabbimiz, biz, 'Rabbinize inanın' diye imana çağıran bir davetçiyi işittik ve inandık. Rabbimiz, günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört ve iyi kişiler olarak canımızı al.
3:194. "Rabbimiz, elçilerin yoluyla bize söz verdiğin şeyi ver, diriliş gününde bizi rezil etme. Sen sözünden hiç caymazsın."
.
60:5. "Rabbimiz, inkarcılar için bizi bir sınanma aracı kılma, bizi bağışla. Rabbimiz sen Üstünsün, Bilgesin."
.
23:109. 'Rabbimiz, inandik, bizi bagisla, bize merhamet et, sen merhamet edenlerin en merhametlisisin."
_________________________________________________________________________________

25:27 O gün zalim kimse (üzüntüden) elini ısırıp şöyle der: “KEŞKE, ELÇİ İLE BİRLİKTE AYNI YOLU TUTSAYDIM.”
.
Elçinin yolu:
.
12:108 De ki, "Benim yolum şudur: Açık bir delille Allah'a çağırırım, aynı şekilde beni izleyenler de... Allah Yücedir, ben ortak koşan birisi değilim."
_________________________________________________________________________________

25:55 ALLAH’ın yanısıra kendilerine ne yarar ve ne de zarar veremeyenlere de hizmet ediyorlar. İnkarcı kimse Rabbine karşı çıkandır.
25:56 Biz seni bir müjdeleyici ve uyarıcı olmaktan başka bir görevle göndermedik.
.
Yukarıdaki ayetlerde hizmet/kulluk edilen Muhammed peygamberdir.
“Muhammed peygamber kendine dahi yarar ve zarar veremez, ondan şefaat beklemeyin, Onun böyle bir görevi yok, onun görevi sadece uyarmak..”
.
Delillendirelim:
.

72:21. De ki, "Ben size ne bir zarar ne de bir yarar verme gücüne sahip değilim."
.
10:18 ALLAH’ı bırakıp, kendilerine ne zarar ne de yarar veremeyenlere hizmet ediyorlar ve “Bunlar, ALLAH yanında bize şefaat edecekler“ diyorlar. De ki: “ALLAH’ın göklerde ve yerde bilmediği şeyleri mi O’na

_________________________________________________________________________________

20:79 Firavun, halkını saptırdı, doğru yola iletmedi.
.
Firavun halkını nasıl saptırdı?
.
43:51. Firavun halkına şöyle seslendi: "Ey halkım, Mısır'ın yönetimi ve şu altımda akıp giden ırmaklar bana ait değil mi? Görmüyor musunuz?"
43:52. "Yahut ben, şu aşağılık ve konuşmaktan aciz olan adamdan daha üstün değil miyim?"
43:53. "Neden ona altınlardan oluşan bir hazine verilmiyor, yahut neden yanında çalışacak melekler gelmiyor?"
43:54. BÖYLECE HALKINI YANILTTI VE ONLAR DA ONA UYDULAR. Onlar bayağı insanlardı.

_________________________________________________________________________________

36:13,,29 ayetleri arasında anlatılan halkın hangi toplum olduğu belirtilmez, ama anlatılan bölümden bu toplumun “üç durumu” nu Kur’an dan analiz ettiğimizde bakın hangi toplum karşımıza çıkıyor.
-------------
36:13 Onlara, bir kent halkının kendilerine gelen elçilere gösterdiği tavrın örneğini ver.
36:14 Onlara iki elçi göndermiştik, ikisini de yalanladılar. Bunun üzerine üçüncü biriyle desteklemiştik. "Biz size gönderilen elçileriz," demişlerdi. 
36:15 Dediler ki, "Siz de bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman ise hiçbir şey indirmemiştir. Siz yalan söylüyorsunuz."
36:16 Dediler ki, "Rabbimiz bilir ki biz size gönderildik."
36:17 "Bizim görevimiz, açıkça duyurmaktan ibarettir."
36:18 Dediler ki, "Sizin yüzünüzden UĞURSUZLUĞA UĞRADIK. Eğer son vermezseniz sizi taşlarız ve bizden size acı bir ceza dokunacaktır."
36:19 Dediler ki, "Uğursuzluğunuz sizden kaynaklanmaktadır. Size uyarıda bulunulduğu için mi? Siz gerçekten SINIRI AŞAN BİR TOPLULUKSUNUZ."
36:20 Kentin en uzak yakasından bir adam koşarak, "Ey halkım," dedi, "Elçilere uyun."
36:21 "Sizden bir ücret istemiyenlere uyun. Onlar doğru yoldadır."
36:22 "Beni yaratana ne diye kulluk etmeyeyim? Siz de O'na döneceksiniz."
36:23 "O'nun dışında tanrılar mı edineyim? Eğer Rahman bana zarar vermek dilese, ne onların şefaati bana bir yarar sağlayabilir ne de beni kurtarabilirler."
36:24 "O zaman tümüyle sapıtmış olurum."
36:25 "Ben sizin Rabbinize inandım; lütfen beni dinleyin."
36:26 (Ölüm anında) Kendisine, "Cennete gir," denir. "Keşke benim halkım bir bilseydi..."
36:27 "Rabbimin beni bağışladığını ve beni ağırladığını..."
36:28 Ondan sonra biz, halkının üzerine gökten bir ordu indirmedik; indirmeğe gerek duymadık.
36:29 SADECE BİR PATLAMA... Hemen donakaldılar.
------------------------------------
1: Bu toplum elçileri “UĞURSUZLUKLA SUÇLAMIŞ.” (36:18).
2: Bu toplum “SINIRI AŞAN BİR TOPLUMMUŞ.” (36:19).
3: Bu toplum “PATLAMA İLE YOK EDİLMİŞ” (39:29 )----------------------------------
.
27:45. SEMUD’A kardeşleri Salih'i,
27:47. Dediler ki, "SEN VE BERABERİNDEKİLER BİZE UĞURSUZLUK GETİRDİNİZ." Dedi ki, " Sizin uğursuzluğunuz Allah'tan gelmektedir. Doğrusu siz sınava sokulan bir toplumsunuz."
.
26:141. SEMUD (halkı) da elçileri yalanladı.
26:151. "SINIRI AŞANLARIN EMRİNE UYMAYIN."
.
54:23. SEMUD da uyarıları yalanladı.
54:31. Üzerlerine bir tek PATLAMA gönderdik ve onlar ağılcının topladığı saman yığınına döndüler.
.
11:61. SEMUD’a kardeşleri Salih'i...
11:67. Zalimleri KORKUNÇ BİR SES YAKALADI, yurtlarında çöküp kaldılar.
_________________________________________________________________________________

37:133. Lut da elçilerden biriydi.
37:134. Onu ve ailesini topluca kurtardık.
37:135. Ancak geride kalan YAŞLI KADIN hariç.
.
Yaşlı kadın kim?
.
27:57. Biz de onu ve ailesini kurtardık, YALNIZ KARISI HARİÇ; onu geride kalanlardan saydık.
.
Lut’un karısı neden kurtarılanların arasında değil?.
66:10. Allah inkarcılara, Nuh'un karısı ile Lut'un karısını örnek verir. İki erdemli kulumuzun nikahı altında bulunuyorlardı; ancak onlara ihanette bulundular. Kocaları Allah'tan gelen hiç bir şeyi o ikisinden savamadı. İkisine de, "Girenlerle birlikte cehenneme girin," denildi.

_________________________________________________________________________________

26:192 Bu, (Kur’an) evrenlerin Rabbinin indirdiği vahiydir.
26:193 Onu Güvenilir Ruh (Cebrail) indirmiştir.
26:194 Senin kalbine… Uyarıcılardan biri olasın diye.
26:195 Apaçık Arapça bir dille.
26:196 DAHA ÖNCEKİ KİTAPLARDA DA ANILMIŞTIR.
-------------------------
.
87:18. Bu (Kur’an), ilk sayfalarda/öğretilerde kayıtlıdır.
87:19. İbrahim'in ve Musa'nın sayfalarında.

_________________________________________________________________________________

26:209 Bu bir uyarı ve mesajdır; çünkü biz haksızlık etmeyiz.
Ayetten kasıt: "Rabbimiz kullarını, sakınacakları şeyleri bildirmeden cezalandırmaz, bildirdikten sonra da Kulların bir bahanesi kalmaz.."
------------------------
.
6:130. Ey cinler ve insanlar topluluğu, size, ayetlerimi anlatan ve bu günle karşılaşmanız konusunda sizi uyaran sizden elçiler gelmedi mi? "Kendimize karşı tanığız," dediler. Dünya hayatı onları aldattı ve inkarcı olduklarına dair kendi kendilerine karşı tanıklık ettiler.
6:131. Bu böyledir. Rabbin, halkı habersiz bir durumda iken ülkeleri zulüm ile helak etmez.
.
20:134. Onları, ondan önce bir ceza ile helak etseydik, "Rabbimiz, bize bir elçi gönderseydin de böyle alçak ve rezil olmadan önce senin ayetlerine uysaydık!," derlerdi.
.
4:165 Müjdeler ve uyarılar getiren elçiler... Ki tüm bu elçilerden sonra insanların Allah'a karşı bir bahaneleri kalmasın. Allah Üstündür, Bilgedir.
_________________________________________________________________________________

107:3. Yoksulları doyurmaya da yanaşmaz.
-----------------------------
36:47. Kendilerine, "Allah'ın size verdiği rızıklardan verin," denildiğinde, inkar edenler inananlara, "Allah'ın, dilediği taktirde besleyebileceği kimseleri mi besleyelim? Siz gerçekten iyice sapıtmışsınız," derler.

_________________________________________________________________________________

27:62 Darda kalmışın çağrısına karşılık veren, kötülüğü gideren ve SİZİ YERYÜZÜNÜN VARİSLERİ KILAN KİMDİR? ALLAH ile birlikte bir başka tanrı mı? Ne kadar az öğüt alırsınız?
.
Bizi yeryüzünün varisleri kıldı: Nasıl?
.
6:133 Rabbin Zengindir, Rahmet Sahibidir. Dilerse sizi götürür ve SİZİ BAŞKALARININ SOYUNDAN NASIL GETİRMİŞSE sizden sonra da yerinize dilediklerini yerleştirir.
.
Bizi yeryüzünün varisleri kıldı: Neden?.
10:14. Sonra, ne yapacağınızı görmek için onların yerine sizi yeryüzüne varis kıldık.
_________________________________________________________________________________

28:70 O ALLAH’tır; O’ndan başka tanrı yoktur. Başta da SONDA DA ÖVGÜLER O’NADIR. Tüm yargı da O’na aittir ve O’na döndürüleceksiniz.
.
Önce "SON" dan kasıtı bulalım:
.
13:35 Erdemlilere söz verilen CENNETİN örneği şudur: Altından ırmaklar akar, yemişi de süreklidir gölgesi de. BU, ERDEMLİLERİN SONUDUR. 
.
İnananlar için "SON" cennetmiş...
SONDA ÖVGÜ:.
39:74. "Bize verdiği sözü gerçekleştiren, yeri bize miras bırakan ve cennette dilediğimiz yerde oturmamızı sağlayan Allah'a övgüler olsun," derler. Çalışanların ücreti ne de güzelmiş!
_________________________________________________________________________________

29:8 Biz insana, anne ve babasına iyi davranmasını öğütlemişizdir. Ancak onlar, hakkında bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşman için seninle mücadele ederlerse ikisine de uyma.
İman edenlerin ortak koşan ailelerine karşı tavrı ne olmalı?
31:14. Biz insana ana babasını öğütledik. 
31:15. Hakkında bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşman için seninle mücadele ederlerse ikisine de uyma. ANCAK DÜNYADA ONLARA İYİ DAVRANMALISIN. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonunda dönüşünüz banadır ve yaptığınız herşeyi size bildireceğim
_________________________________________________________________________________

29:23 ALLAH’ın ayet ve mucizelerini ve O’nunla karşılaşmayı inkâr edenler, Rahmetimden ümit kesenlerdir. Onlar acı bir cezayı haketmişlerdir.
.
Ayet, Kur’an’ın geneline yayılan o kadar çok ayetle detaylanıp açıklanıyor ki, çok uzun olmasın diye birkaç ayetle örneklendiriyorum:
.
Ayet ve mucizeleri nasıl yalanladılar?.
14:9 Elçileri onlara apaçık delillerle gittiler, fakat onları küçümsediler ve “Biz getirdiğiniz şeyi inkâr ediyoruz ve bizi çağırdığınız mesaj hakkında kuşkumuz ve şüphemiz var“ dediler.
14:10 “Siz, ancak bizim gibi insanlarsınız, atalarımızın hizmet etmekte olduğu şeyden bizi çevirmek istiyorsunuz.
.
O’nunla karşılaşmayı nasıl inkâr ettiler?
6:29. "Bizim için sadece dünya hayatı vardır, diriltilecek değiliz," diyorlardı.
.
Diriliş günü rabbimizin inananlara rahmeti:
40:9 “Onları kötülüklerden koru. O gün kimi kötülüklerden korursan onlara rahmet etmişsindir.
.
Allah kimleri rahmetine sokar?
7:156 “Rahmetim ise her şeyi kapsamıştır; onu özellikle: erdemli bir hayat sürenlere, zekâtı verenlere ve ayetlerimizi onaylayanlara yazacağım.”
---------------------------------
.
11:1 Öyle bir kitaptır ki, Bilge ve her şeyden Haberdar biri tarafından ayetleri sağlamlaştırılmış ve sonra da açıklanıp detaylanmıştır.
_________________________________________________________________________________

29:26. Bunun üzerine ona Lut inandı ve, "BEN RABBİME GÖÇ EDİYORUM. Kuşkusuz O Üstündür, Bilgedir,"dedi.
.
Lut peygamberin “Rabbe göç etmesi” putperest halkının dinini terk edip, sadece Allah’a kulluk etmeye yönelmesi anlamındadır…
.
73:19. dileyen, Rabbine doğru yol tutar.
.
11:56. Rabbim dosdoğru yolun üzerindedir.
.
3:51. O'na kulluk edin. Budur doğru yol.
.
37:99. Dedi ki, "Ben Rabbime gidiyorum; O bana yol gösterir."
_________________________________________________________________________________

29:56 Ey gerçeği onaylayan kullarım, YERİM GENİŞTİR, SADECE BANA HİZMET EDİN.
.
"YERİM GENİŞTİR, SADECE BANA HİZMET EDİN." den kasıt, Allah'a hizmet (kulluk) adına baskı altında isen, baskıya karşı gelecek gücün yok ise göç et..
.
4:97 Kendilerine zulmedenlerin canlarını alırken melekler: “Ne halde idiniz“ derler. “Bizler yeryüzünde ezilmiş kimselerdik“ diye cevap verirler. “ALLAH’ın yeri geniş değil miydi ki oralara göç edeydiniz“ derler. Onların yeri cehennem. O ne kötü bir dönüş noktası.
4:98 Ancak, hiçbir çıkış yoluna gücü yetmeyen ve göç etmeye yol bulamayan erkek, kadın ve çocuk ezilmişler hariç.
_________________________________________________________________________________

29:69 Uğrumuzda çaba gösterenleri YOLLARIMIZA İLETECEĞİZ. ALLAH hiç kuşkusuz iyilik edenlerle beraberdir.
----------------------------
.
22:23 ALLAH gerçeği onaylayıp erdemli bir hayat sürenleri içlerinden ırmaklar akan BAHÇELERE SOKAR. Orada altın bilezikler ve inciler takınırlar. Orada giysileri de ipektir.
22:24 Onlar sözün güzeline iletilmişlerdir, ONLAR EN ÇOK ÖVÜLENİN YOLUNA İLETİLMİŞLERDİR.
.
4:175 Allah'a inanıp O'na sarılanları ise kendi rahmetine ve lütfuna kabul edecek, ONLARI DOSDOĞRU BİR YOLA SOKARAK KENDİNE YÖNELTECEKTİR.
_________________________________________________________________________________

30:14 O anın gerçekleştiği gün gruplara ayrılırlar.
.
Diriliş günü gruplar:
.
56:1 Kaçınılmaz olay gerçekleştiği zaman,
56:7 Sizler de ÜÇ BÖLÜME AYRILIRSINIZ.
56:8 MUTLULAR ne kadar da mutludurlar!
56:9 MUTSUZLAR ne kadar da mutsuzdurlar!
56:10 Bir de İLERİ GEÇEN ÖNCÜ SEÇKİNLER vardır.
56:11 Onlar (Tanrı’ya) yaklaştırılanlardır.
-------------------------
Artık aşağıdaki ayetten kastı da anlamış bulunuyoruz..
.
15:24 İlerleyenlerinizi de biliriz, geride kalanları da biliriz.
_________________________________________________________________________________


11:108 Mutluluğu hakkedenler ise, gökler ve yer kaldığı sürece cennette kalıcıdırlar. Rabbinin dilerse başka. Kesintisiz bir ödüldür bu.
------------------
2:3. Onlar ki duyularıyla algılayamadıkları gerçeklere de inanırlar,namazı (salat) gözetirler, kendilerine verdiğimiz rızıktan muhtaçlara verirler.
2:4. Sana indirilene ve senden önce indirilene inanırlar. Ahiret konusunda da hiçbir kuşkuları yoktur.
2:5. İşte, Rableri tarafından yol gösterilenler ve MUTLULUĞA ERENLER BUNLARDIR.
_________________________________________________________________________________
31:5 Rab’leri tarafından gösterilen bir yolu izleyenler ve kazananlar bunlardır.
-------------------------------------
Gösterilen yol ne?
.
3:51. “O'na kulluk edin. Budur doğru yol.'"
.
Nasıl yol gösterir?.
16:64. Bu kitap, gerçeği onaylayan bir topluluk için bir yol göstericidir,
.
“Kazanmak” ne anlamdadır?.
39:73 Rab’lerini sayıp dinleyenler ise yığınlar halinde bahçeye götürülürler. Oraya vardıklarında onun kapıları açılır ve bekçileri onlara, “Size barış olsun; KAZANDINIZ. Haydi temelli kalmak üzere oraya giriniz“ derler.
_________________________________________________________________________________

Bu dünyada yapıp ettiklerimize göre ahirette nefsimiz ya ödüllendirilecek, ya da cezalandırılacak. Eğer kötülük işliyorsak biz kendi nefsimize zulmetmiş oluyoruz..
.
10:44 Allah insanlara hiç zulmetmez; ancak insanlar kendi kendilerine zulmederler.
.
31:13. Lokman oğluna öğüt verirken şunu demişti: "Sevgili oğlum, Allah'a ortak koşma, kuşkusuz şirk (Tanrı'ya ortak koşmak) büyük bir ZULÜMDÜR."
.
Şirk koşmanın nefsimize ne büyük zulm olduğunu açıklayan ayet:.
39:65. Sana ve senden öncekilere şöyle vahyedilmiştir: ortak koşarsan, tüm yaptıkların boşa gider ve kaybedenlerden olursun.
_________________________________________________________________________________

32:28 “O zafer ne zaman gerçekleşecek, doğru sözlüyseniz?“ diye meydan okuyorlar.
.
İnananlar için zafer:
.
3:185 Kim ateşten kurtarılıp cennete sokulursa, zafer kazanmış olur. 
.
6:16 O gün kimden azap çevrilirse (Tanrı) ona rahmet etmiştir. En büyük zafer budur.
.
45:30 İnanan ve erdemli davrananlara gelince, Rab'leri onları rahmetine sokacaktır. Apaçık zafer işte budur.
_________________________________________________________________________________10:58 De ki, "Sadece, Allah'ın lütfu ve rahmetiyle sevinsinler. Bu, topladıkları her şeyden daha hayırlıdır."
-------------------------
Allah'ın Lütfu:
42:22. İnanıp erdemli davrananlar cennetlerin bahçelerindedir. Rableri katında diledikleri her şeyi alırlar. İşte bu, büyük lütuftur.
Ve Rahmeti:
6:16. O gün kimden azap çevrilirse (Tanrı) ona rahmet etmiştir. En büyük zafer budur.
_________________________________________________________________________________

32:29 De ki: “Zafer günü, inkârcıları inanmaları bir yarar sağlamayacaktır; kendilerine bir başka şans da tanınmayacaktır.”
.
İnkarcıların zafer günü inanmaları:
.
32:12 Suçluları, Rab’leri huzurunda başlarını öne eğmiş durumda iken bir görseydin: “Rabbimiz, gördük ve işittik. Bizi döndür de erdemli davranalım. ŞİMDİ BİZ KESİN İNANDIK.”
.
Bir şans daha isterler:.
42:44. Azabı gördüklerinde, zalimlerin, "Bizim için bir şans daha yok mu?" dediklerini görürsün.
.
Bir şans daha verilir mi?.
35:37. Orada, "Rabbimiz, bizi çıkar da yapmış olduğumuzdan farklı işler yapalım," diye feryat ederler. Öğüt alabilecek bir kişinin öğüt alabileceği kadar uzun bir süre sizi yaşatmadık mı? Size uyarıcı da gelmişti. Öyleyse tadın. Zalimlerin yardımcısı yoktur.
_________________________________________________________________________________

34:5 Ayetlerimiz ve mucizelerimize karşı MEYDAN okuyup duranlar için acıklı ve korkunç bir ceza vardır.
.
Nasıl meydan okudular?
.
8:31 Ayetlerimizi dinledikleri zaman, "İşittik," diyorlardı, "İstesek biz de bunun bir benzerini getiririz. Bu, geçmişlerin efsanelerinden başka bir şey değil."
_________________________________________________________________________________

Aşağıdaki bölümde anlatılan Sebe halkı, kendilerine verilen bolca nimetlere karşılık, TEŞEKKÜR ETMEYEREK, RABBİNE NANKÖRLÜK EDİYOR..
34:20'de ise bu halk için "İblisin beklentisini doğru çıkardılar" der.. 
.
34:15 Sebelilerin evleri, sağlı sollu iki bahçeyle birlikte bir harikaydı. Rabbinizin rızkından yeyin ve O’na TEŞEKKÜR EDİN. Güzel bir ülke ve Bağışlayan bir Rab…
34:16 Fakat onlar yüz çevirdiler. Biz de barajın selini onlara göndererek çifte bahçelerini, acı meyveler, ılgın ve biraz da sedir ağacı içeren çifte bahçelere çevirdik.
34:17 NANKÖRLÜKLERİ yüzünden onları böyle cezalandırdık. Biz nankörden başkasını mı cezalandırırız?
34:18 Onlarla bereketli kıldığımız bölgeler arasına vahalar yerleştirdik ve orayı yolculuğa elverişli yaptık: “Geceleri ve gündüzleri güvenlik içinde orada dolaşın.”
34:19 “Rabbimiz, seferlerimizin arasını uzaklaştır“ diyerek kendilerine zulmettiler. Sonunda onları darmadağın edip tarihe gömdük. Her sabırlı ve şükreden kişi için bunda dersler vardır.
34:20 İBLİS, ONLAR HAKKINDA BEKLENTİLERİNİ DOĞRU ÇIKARDI. Gerçeği onaylayan bir grup hariç ona uydular.
.
İBLİS’İN BEKLENTİSİ:7:17 “Sonra önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından kendilerine sokulacağım. Böylece ÇOKLARINI TEŞEKKÜR EDER BULMAYACAKSIN.
_________________________________________________________________________________

34:24 De ki: “Sizin için göklerden ve yerden kim besin sağlıyor?“ De ki: “ALLAH.” Öyleyse ya biz veya siz ya doğru yoldadır ya da açık bir sapıklık içindedir.
.
Aşağıdaki ayet ile birlikte değerlendirdiğimizde, sapıklıklarının Allah’tan başkalarına kulluk/hizmet etmeleri olduğunu anlıyoruz.
.
16:73 Allah'ı bırakıp, kendilerine göklerden ve yerden rızık sağlamıyan aciz kişilere kulluk ediyorlar.
_________________________________________________________________________________

34:26 De ki: “Rabbimiz hepimizi toplar ve sonra aramızda GERÇEĞE GÖRE HÜKÜM VERİR. O Yargıçtır, Bilendir.”
.
“Gerçeğe göre hüküm verir” kasıt ne?
.
45:28 Her toplumu diz çökmüş halde görürsün. Her toplum kendi kitabına çağrılır: “Bugün size, yaptıklarınızın karşılığı ödenecektir.”
45:29 “BU KİTABIMIZ SİZE KARŞI GERÇEĞİ KONUŞMAKTADIR. ÇÜNKÜ BİZ YAPTIKLARINIZI KAYDEDİYORDUK.”
_________________________________________________________________________________

34:35 Hatta, “Bizim paramız ve çocuklarımız daha çoktur; biz cezalandırılmayacağız“ dediler.
----------------------------
23:55 Sanıyorlar mı ki, kendilerine bağışladığımız paralar ve çocuklar ile,
23:56 Onların iyiliğine koşuyoruz? Hayır, farkında değiller.

_________________________________________________________________________________

34:9 Göklerde ve yerde, önlerinde ve arkalarında bulunanlara bakmadılar mı? DİLESEK ONLARI YERE BATIRIR VEYA GÖKTEN BİR KÜTLE DÜŞÜRÜRÜZ. Her yönelen kul için elbette bunda bir işaret vardır.
.
34:9 / 8:32 ile bakın nasıl detaylandırılıyor..
.
8:32 Hatta, “RABBİMİZ, BU SENDEN GELEN GERÇEK İSE, ÜSTÜMÜZE GÖKTEN TAŞLAR YAĞDIR veya başımıza acıklı bir azap getir“ diyorlardı.
_________________________________________________________________________________

34:52 “Onu (Kur'an'ı) onayladık“ derler. UZAK BİR YERDEN ONA NASIL ULAŞABİLİRLER?
---------------
.
41:44 İnanmıyanların ise kulaklarında ağırlık vardır. (Kur'an) Onlara sanki uzak bir yerden sesleniliyor gibi onlara kapalıdır."
_________________________________________________________________________________

36:52 “Vay halimize“ derler, “Yattığımız yerden bizi kim kaldırdı? Bu, Rahman’ın söz verdiği şeydi. Demek elçiler doğru söylemişti.”
.
Elçiler yoluyla Rahman’ın söz verdiği:
.
23:34 "Sizin gibi bir insana uyarsaniz, siz o zaman gerçekten kaybedersiniz." 
23:35 "Siz öldükten, toprak ve kemik haline dönüstükten sonra, sizin geri çikacaginizi mi söz veriyor?"
_________________________________________________________________________________

38:8 “MESAJ, NEDEN ARAMIZDAN ONA İNDİRİLDİ?“ Aslında, onlar mesajımdan kuşku içindedirler. Hayır, onlar azabı henüz tatmadılar.
38:9 Yoksa üstün olan ve bahşeden RABBİNİN RAHMET HAZİNELERİ ONLARIN YANINDA MIDIR?
.
“Mesaj, neden aramızdan ona indirildi?“ diyerek, Allah’ın dilediğine verdiği “Rahmeti” olan "peygamberliği" çekemediler, Peygamberi kendileri belirlemek istediler: 
.
43:31 "Bu Kuran, şu iki kentten ünlü ve büyük bir adama indirilmeli değil miydi?" dediler.
43:32 Rabbinin rahmetini onlar mı paylaştırıyorlar?
_________________________________________________________________________________

39:10 De ki: “Ey İinanan kullar, Rabbinizi sayın. Bu dünya hayatında güzel davrananlara güzellik vardır. ALLAH’ın yeri geniştir. "GERÇEK" UĞRUNDA DİRENENLERİN ücreti hesapsız olarak verilecektir.“
.
İnananların uğrunda direndikleri GERÇEK:
.
17:2 Aynı şekilde, Musa'ya kitabı vermiştik. İsrail oğullarını ŞU GERÇEĞE İLETMEK İÇİN: "BENDEN BAŞKA SAHİP EDİNMEYİN."
.
22:62 Çünkü ALLAH GERÇEKTİR, O'NUN DIŞINDA YALVARDIKLARI İSE ASILSIZDIR ve Allah Yücedir, Büyüktür.
_________________________________________________________________________________

39:49 İnsana bir kötülük dokunduğu zaman bizi çağırır; ancak ona bir NİMET VERDİĞİMİZ ZAMAN İSE : “BU, BANA BİLGİMDEN DOLAYI VERİLMİŞTİR“ DER. ASLINDA O BİR TESTTİR, ne var ki çokları bilmez.
.
Verilen her türlü nimetlerle, şükür mü yoksa nankörlük mü edeceğimiz test edilir:
Süleyman peygamber bu testi en yoğun yaşayan ve başarıyla geçen insanlardandır:
27:40 Kitap bilgisine sahip olan birisi de, "Ben onu, gözünü kırpman için geçen süreden daha çabuk getirebilirim," dedi. Onu yanında duruyor görünce, "BU RABBİMİN BİR LÜTFUDUR. ŞÜKÜR MÜ, YOKSA NANKÖRLÜK MÜ EDECEĞİMİ SINIYOR. şükreden kendisi için şükretmişolur. Nankörlük eden de, bilsin ki benim Rabbim Zengindir, şereflidir," dedi.
.
27:19 Onun sözüne gülerek, "Rabbim, senin bana ve ana babama BAĞIŞLADIĞIN NİMETLERİNE ŞÜKRETMEYE ve hoşnut olacağın erdemli davranışlarda bulunmaya BENİ YÖNELT. Rahmetinle, beni erdemli kullarının arasına sok."
.
38:34 SÜLEYMAN'I BÖYLECE SINADIK; ONUN HÜKÜMRANLIĞINA MADDİ ZENGİNLİK KATTIK; ANCAK O TÜMÜYLE (TANRI'YA) YÖNELDİ.
.
Verilen nimetlere karşılık Rabbini unutup testi kaybeden KARUN:
.
28:76 Karun, Musa’nın halkından olmasına rağmen ihanet edip onlara zulmetti. Kendisine öyle hazineler vermiştik ki anahtarları güçlü bir topluluğa bile ağır geliyordu. Halkı ona şöyle demişti: “Şımarma, ALLAH şımaranları sevmez.”
28:77 “ALLAH’ın sana verdiği nimetlerle, dünyadaki payını unutmadan ahiret yurdunu ara. ALLAH sana nasıl iyilikte bulunmuşsa sen de iyilikte bulun. Yeryüzünde bozgunculuk yapmayı arama. ALLAH bozguncuları sevmez.”
28:78 DEDİ Kİ, “TÜM BUNLAR BANA, BİLGİ VE BECERİMDEN DOLAYI VERİLDİ.
_________________________________________________________________________________

45:27 Göklerin ve yerin yönetimi ALLAH’a aittir. O an gerçekleştiği gün, işte o gün batılı savunanlar hüsrana uğrayacaktır.
.
Batıl ne?
31:30 Çünkü ALLAH gerçektir, O’nun dışında çağırdıkları batıldır.
.
Batılı (Allah’ın dışında çağırdıkları tanrılarını) nasıl savundular?.
38:5 "Tanrıları tek tanrı mı yaptı? Bu, gerçekten çok tuhaf!"
38:6 Onların liderleri öne fırladılar, "Yürüyün, tanrılarınıza bağlı kalın. Sizden istenen sadece budur."
38:7 "Son dinde böylesini işitmedik. Bu bir uydurmadır."
.
Batılı savunanların diriliş günü hüsranı:.
40:73. Sonra onlara şöyle denir, "Nerde ortak koştuklarınız,"
40:74. "Allah'ın yanında?" Onlar da derler ki, "Bizi terkettiler. Meğer biz daha önce hiç bir şeye yalvarmıyormuşuz."
_________________________________________________________________________________

39:19 AZAP SÖZÜNÜ HAKEDENLERE GELİNCE, sen ateştekini kurtarabilir misin?
-------------------------------------------
.
46:17 Öte yanda bir başkası var ki anne babasına, “Öf size, benden önce nice kuşaklar geçmiş olmasına rağmen BENİM DİRİLTİLECEĞİMİ Mİ İDDİA EDİYORSUNUZ?” O ikisi ise ALLAH’a sığınarak: “Yazık sana; lütfen onayla. ALLAH’ın sözü gerçektir.” Bunun üzerine o, “BU, ESKİLERİN MASALLARINDAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL“ der.
46:18 BU GİBİLER, gelip geçmiş cin ve insan toplumları arasında AZAP SÖZÜNÜ HAKETMİŞ KİMSELERDİR. Onlar kaybedenlerdir.
_________________________________________________________________________________

54:51 Sizin benzerlerinizi yok etmiştik. Yok mu öğüt alan?
.
Eski zalim toplumlarla benzerliklerimiz:
.
9:69 Tıpkı sizden öncekilere benziyorsunuz; sizden daha güçlüydüler, sizden daha çok mal ve çocuklara sahiptiler. Kendilerine düşen paydan hoşlandılar, sizden öncekilerin kendi paylarından hoşlanmaları gibi siz de kendi payınızdan hoşlandınız. Kendilerini kaptıranlar gibi siz de kaptırdınız. Onlar, işleri dünya ve ahirette boşa çıkmış kimselerdir. Onlar, kaybedenlerdir.
_________________________________________________________________________________

68:42 Gün gelecek, onların içyüzleri açığa çıkarılacak, secdeye çağrılacaklar; ancak buna güçleri yetmeyecektir.
68:43 Gözleri düşmüş bir durumda, onları aşağılanma kaplar. OYSA ONLAR SAĞLAM İKEN SECDEYE ÇAĞRILMIŞLARDI.
----------------------
.
25:60 Onlara, "Rahman'a secde edin," dendiği zaman, "Rahman da neymiş? Senin bize karşı savunduğun şeye mi secde edeceğiz?" derler. Ve bu, ancak onların nefretini arttırır.
_________________________________________________________________________________

70:15 Hayır, o alevli ateştir.
70:16 Yakmak için isteklidir…
70:17 Çağırır, sırtını dönüp gideni,
70:18 Toplayıp kasaya saklayanı.
-------------------------
Yakmak için isteklidir:50:30 O gün cehenneme, “Doldun mu?“ deriz. O, “Daha yok mu?“ der.
.
sırtını dönüp giden:79:21. Fakat o yalanladı ve karşı geldi.
79:22. Sonra, sırtını döndü, (aleyhte) çaba gösterdi.
.
Toplayıp kasaya saklayan:9:34. Altın ve gümüşü yığıp ALLAH yolunda harcamayanlara acı bir azap müjdele.
_________________________________________________________________________________

95:4 Biz insanı en güzel bir biçimde yarattık.
95:5 Sonra onu aşağıların aşağısı kıldık.
95:6 Ancak inanıp erdemli davrananlar hariç;
Aşağıların aşağısı kılınan insanlar:
.
98:6 Kitap halkının inkarcıları ve putperestler, cehennem ateşinin içindedirler ve orada ebedi kalıcıdırlar. Onlar, yaratıkların en kötüsüdür.
98:7 İnanıp erdemli davrananlar ise yaratıkların en iyisidir.
.
95:6 ayeti de 98:7 ile detaylanarak anlamsal ilişkiyi doğrular.
_________________________________________________________________________________

9:64 İkiyüzlüler, kalplerindekini kendilerine haber verecek bir surenin inmesinden çekiniyorlar. De ki: “Alay edin bakalım, ALLAH korktuğunuz şeyi açığa çıkaracak.”
.
İkiyüzlülerin kalplerindeki:
47:29 Kalplerinde hastalık bulunanlar, Allah'ın, onların KİNLERİ açığa çıkaracağını bilmezler mi?
.
Elçiye karşı kinleri:8:30. İnkarcılar seni etkisiz hale getirmek, veya seni öldürmek ya da seni sürmek için planlar yapıyorlardı. Onlar plan kuruyorlarsa Allah da plan kuruyor. Allah plan kuranların en ustasıdır.
_________________________________________________________________________________

64:17 Allah'a güzel bir ödünç sunarsanız, O da onu sizin için katlar ve sizi bağışlar. Allah Değer verir, şefkatlidir.
.
Allah'a sunulan Ödünç:
57:18. Sadaka veren erkekler ve kadınlar, Allah'a güzel bir borç vermişlerdir. Onlara kat kat ödenir ve onlar cömert bir ödül hakketmişlerdir.

_________________________________________________________________________________33:21. Allah'ı ve ahiret gününü arzulayan ve Allah'ı sıkça ananlarınız için ALLAH’IN ELÇİSİNDE GÜZEL BİR ÖRNEK VARDIR.
33:22. İnananlar, partileri (saldırıya hazır) görünce, "İşte bu, Allah'ın ve elçisinin bize söz verdiğidir. Allah ve elçisi doğru söylemiştir," dediler. Bu (tehlikeli durum), onların ancak inançlarını ve teslimiyetlerini güçlendirdi.
.
Ben aşağıdaki ayetlerle birlikte değerlendirdiğimde "elçinin örnekliğini" savaşın en tehlikeli anında gösterdiği cesareti olarak anlıyorum.
Sen ise elçinin örnekliğini uydurma hadislerde arayarak, aslında Ebu Cehil profilini örnek alıyorsun..
.
3:153 Elçi arkanızdan çağırmasına rağmen siz hiç kimseye dönüp bakmaksızın tepeyi tırmanıyordunuz.
.
3:172 O inananlar ki, savaşta yara aldıktan sonra bile Allah'ın ve elçisinin çağrısına uydular.
.
9:117 Onlar, içlerinden bir bölümünün neredeyse kalplerinin kaydığı güç anda onu izlemişlerdi.

_________________________________________________________________________________30:43 Öyleyse, ALLAH’tan, geri çevrilmesi olanaksız birgün gelmeden önce KENDİNİ DOSDOĞRU OLAN DİNE ADA. O gün şoke olurlar.
----------------------------------
12:40 Yalnızca kendisine hizmet/kulluk etmenizi emretmiştir. Dosdoğru din işte budur.”
_________________________________________________________________________________30:43 Öyleyse, ALLAH’tan, geri çevrilmesi olanaksız birgün gelmeden önce KENDİNİ DOSDOĞRU OLAN DİNE ADA. O gün şoke olurlar.
----------------------------------
12:40 Yalnızca kendisine hizmet/kulluk etmenizi emretmiştir. Dosdoğru din işte budur.”
_________________________________________________________________________________2:129 “Rabbimiz, onların arasından, ayetlerini onlara okuyacak, onlara kitabı ve bilgeliği öğretecek ve onları TEMİZLEYECEK bir elçi gönder. Sen Yücesin, Bilgesin.”
.
İman edenler temizlenmek için sadaka verirler: 
.
9:103 Onları temizlemek ve yüceltmek için paralarından bir sadaka al ve onları özendir/destekle.
.
Sadaka verenlerin günahları temizlenir, günahları örtülür:
.
2:271 Yardımlarınızı açıklasanız, ne güzel. Ancak onları gizleyerek muhtaçlara verseniz daha iyidir ve bu bazı günahlarınızı örter. ALLAH yaptığınızı haber alır.

_________________________________________________________________________________7:183 HATTA ONLARA UMUT VERİRİM. Planım çetindir.
-----------------------
İnkarcılar verilen nimetlerden dolayı kendilerini doğru yol üzere sanar ve bağışlanacaklarını UMUT ederler:
.
34:35 Hatta, "Bizim paramız ve çocuklarımız daha çoktur; biz cezalandırılmayacağız," dediler.
.
Oysa ki bu, rabbimizin inkarcılara karşı planıdır:
.
23:55 Saniyorlar mi ki, kendilerine bagisladigimiz paralar ve çocuklar ile,
23:56 Onlarin iyiligine kosuyoruz? Hayir, farkinda degiller.
.
9:55 Onların paraları ve çocukları seni etkilemesin. Allah bunlarla, onları dünya hayatında cezalandırmayı ve canlarının inkarcı olarak çıkmasını istiyor.

_________________________________________________________________________________19:41 Kitapta İbrahim’i an; peygamber olan bir DOĞRUCU idi.
.
Aşağıdaki ayetler ışığında “Doğrucu” nun, Allah'a verdiği sözü tutan, yerine getiren inanan olduğunu anlıyorum..
.
33:23 İnananlardan öyle kimseler var ki Allah'a VERMİŞ OLDUKLARI SÖZÜ GERÇEKLEŞTİRMİŞLERDİR. ONLARDAN KİMİ ADAĞINI YERİNE GETİRDİ (ŞEHİT OLDU), kimi de hazır bekliyor. Hiç bir vakit kararsızlığa düşmediler. 
33:24 ALLAH BÖYLECE DOĞRULARI DOĞRULUKLARIYLA ÖDÜLLENDİRİR. İkiyüzlüleri de dilerse cezalandırır veya tevbelerini kabul eder. Allah Bağışlayandır, Rahimdir.
.
Yani İbrahim peygamber Allah’a verdiği sözü yerine getiren/doğrucu biriydi..
.
53:37 Ve sözünü gerçekleştiren İbrahim'in?:
.
İbrahim peygamberin gerçekleştirdiği sözü:
.
21:57. "Allah'a and içerim ki, siz gider gitmez, ardınızdan heykellerinize karşı bir plan uygulayacağım."
21:58. Hepsini param parça etti; ancak belki ona danışırlar diye en büyüklerine dokunmadı.

_________________________________________________________________________________
25:29 “Beni, bana ulaşan mesajdan saptırdı. GERÇEKTEN ŞEYTAN İNSANI YARI YOLDA BIRAKIR.
--------------------------
8:48 Şeytan, işlerini onlara süslemiş ve: "Bu gün halktan kimse sizi yenemez, ben sizin yanınızdayım," demişti. İki ordu yüz yüze gelince de, topukları üzerine geri dönüp, "Sizinle bir ilgim yok, sizin görmediğinizi görüyorum ve Allah'tan korkarım. Allah'ın cezası çetindir," demişti.

_________________________________________________________________________________
4:19 olur ki hoşlanmadığınız bir şeye Allah çok hayır koymuştur.
24:11 Onun sizin için kötü olduğunu sanmayın; aksine sizin için iyi (bir ders) dir.

_________________________________________________________________________________
56.7. Sizler de üç bölüme ayrılırsınız.
56.8. Mutlular ne kadar da mutludurlar!
56.9. Mutsuzlar ne kadar da mutsuzdurlar!
56.10. Bir de ileri geçen öncü elitler vardır.
Yukarıdaki bölüme "Mutsuzların niteliğini" soralım:
87.9. Öğüt yararlı olacaksa öğüt ver.
87.10. Saygı duyanlar öğüt alacaktır.
87.11. Mutsuz ise ondan yan çizecektir.
87.12. Ve büyük ateşe girecektir.
_________________________________________________________________________________
23.18. Gökten belli bir oranda su indirdik ve onu toprakta depoladik. Kuskusuz onu gidermeye de gücümüz yeter.
23.19. Onunla, sizin için bir çok meyvelar içeren hurma ve üzüm bahçeleri yaptik; onlardan yiyip duruyorsunuz.
23.20. Sina Dagi civarinda yetisen ve yiyenler için yag ve lezzet üreten bir agaç...
23.21. Çiftlik hayvanlarinda sizin için bir ders vardir.
Yukarıdaki ayetlerde Rabbimiz birbirine zıt besin maddelerinden söz ediyor, "tatlı hurma,üzüm" "tuzlu zeytin"
Ve bunların yaratılmasında dersler vardır diyor, tıpkı çiftlik hayvanların yaratılmasında olduğu gibi..
Aynı zıtlığı aşağıdaki ayetlerdeki besin maddelerine dikkat çekilirken de görebiliyoruz...
95.1. Andolsun incire ve zeytine,
95.2. Sina Dağına,
Bu ayetlerde dikkat çekilirken almamız gereken dersi 13:4 ayetinden çıkarabilirmiyiz..?
Gökten "Bir çeşit su indiriliyor" İncir, zeytin, hurma, üzüm, mercimek sarımsak vs türlü lezzet ve tatlarda besinler oluşuyor..
13.4. Yeryüzünde, birbirine komşu toprak parçaları, üzüm bağları, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar vardır. Bunların hepsi aynı su ile sulanmalarına rağmen lezzetçe birbirinden farklı kılmışızdır. Aklını kullanan bir toplum için elbette bunda işaretler ve dersler vardır.
_________________________________________________________________________________
96.6. Doğrusu, insan azar;
96.7. Zenginlik taslayarak.
96.8. Elbette, dönüş senin Rabbinedir.
Yukarıdaki ayetlerde "Zenginlik taslayarak azmayı" aşağıdaki ayetlerle birlikte değerlendirdiğimde, maddi zenginlik anlamında değil de, Kur'an mesajını önemsemeyenleri işaret ettiğini anlıyorum.. 
Ne dersiniz?
---------------------------------------------------------------------------------
ABESE 1. Surat astı ve döndü;
ABESE 2. O kör adam geldi diye.
ABESE 3. Ne bilirsin, belki de o arınacak;
ABESE 4. Yahut ta öğüt alacak ve ona mesajın yararı dokunacaktı.
"ABESE 5. Kendisini zengin görüp önemsemeyene gelince;"
ABESE 6. Sen ona yöneliyorsun.
ABESE 7. Onun arınmamasından sana ne?
LEYL 8. Fakat, kim cimrilik edip zenginlik taslar,
LEYL 9. Ve iyiyi, güzeli yalanlarsa,
LEYL 10. Onu da zora yöneltiriz.
CASİYE 23. Egosunu tanrı edinen kimseye dikkat ettin mi? Nitekim Allah onu bilerek saptırmış, işitme duyusunu ve beynini mühürlemiş ve görüşüne perde koymuştur. Allah'tan başka kim onu doğruya iletebilir? Öğüt almaz mısınız?
FURKAN 43. Egosunu tanrı edinen kişiyi gördün mü? Sen mi ona avukatlık edeceksin?
_________________________________________________________________________________
Gökten "bir çeşit su" indirip, bu gün yediğimiz çeşit çeşit tatlarda besinleri bize veren Yüce yaratıcıya
13.4. Yeryüzünde, birbirine komşu toprak parçaları, üzüm bağları, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar vardır. Bunların hepsi aynı su ile sulanmalarına rağmen lezzetçe birbirinden farklı kılmışızdır. Aklını kullanan bir toplum için elbette bunda işaretler ve dersler vardır.
hamdımızı (övgü), şükrümüzü (teşekkür) bu besinleri paylaşarak taçlandırmalıyız.
76.8. Yoksula, öksüze ve tutsağa sevdikleri yiyecekleri yedirirler.
76.9. "Biz sizi Allah rızası için yediriyoruz. Sizden ne bir karşılık, ne de bir teşekkür beklemiyoruz."
_________________________________________________________________________________
2.184. Sayılı günlerde... Hasta olanlarınız veya yolculukta bulunanlarınız tutamadığı günlerin sayısınca diğer günlerde tutar. Güç yetirenler bir yoksulu doyurarak adakta bulunsunlar. Kim gönül isteğiyle (daha fazla yoksulu doyurmak için) iyilik yaparsa kendisi için daha iyidir; ANCAK ORUÇ TUTMANIZ SİZİN İÇİN EN İYİSİDİR, BİR BİLSENİZ!
"bilseniz sizin için oruç daha hayırlı" dediğine göre normal şartlarda bizim bilmediğimiz bir hayrı var orucun….
ANCAK ORUÇ TUTMANIZ SİZİN İÇİN EN İYİSİDİR, BİR BİLSENİZ!” derken, acaba Ramazan ayı boyunca tuttuğumuz oruç, Günahlardan sakınmamız, nefsimizi terbiye etmemiz, açların halinden anlamamız, yalnız başımıza iken Rabbimize korkumuz, saygımızın sınanmasının yanı sıra, ORUÇ YIL BOYUNCA BİLMEYEREK İŞLEDİĞİMİZ GÜNAHLARIN BİR CEZASI YADA KEFARETİ ANLAMINA DA GELEBİLİR Mİ?
5.95. İnananlar, ihramdayken (Hac için kutsal bölgedeyken) av hayvanı öldürmeyin. Sizden kim kasten onu öldürürse cezası, aranızdan iki adaletli kişinin kararlaştıracağı ona denk bir evcil hayvanı kurban olarak Kabe'ye göndermesidir.
YAHUT CEZA OLARAK, YOKSULLARI DOYURMASI YA DA BUNA DENK ORUÇ TUTMASI GEREKİR. BÖYLECE YAPTIĞININ VEBALİNİ TATMIŞ OLSUN. Geçmiştekileri ALLAH affetti. Kim bunu tekrarlarsa ALLAH ondan öç alır. ALLAH Üstündür, öç alandır.
_________________________________________________________________________________
3:199 Kitaplıların öyleleri var ki Allah'a, size indirilene ve kendilerine indirilene inanırlar. Allah'a karşı derin saygıya sahiptirler. ALLAH’IN AYETLERİNİ AZ BİR FİYATA SATMAZLAR. Onların ödülleri Rab'lerinin yanındadır. Allah hesabı çabuk görendir.
3:187 Allah kendilerine kitap verilenlerden, "Onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız, gizlemeyeceksiniz," diye söz almıştı. FAKAT ONLAR, ONU ARKALARINA ATIP AZ BİR FİYATA SATTILAR. Ne kötü bir alış veriş!
---------------------------
"Kitabın az bir fiyata satılması" arkasında derin anlamı olan bir durumdur. “Burada satılan kitap, basılıp satılan kitap değil, Kitapta yer alan bazı ayetlerin, menfaatlerine ters düşecek emirler içermesinden dolayı, gizlenmesi, değiştirilmesidir.."
Örneğin “içki haram” diyor yasaklanıyor, ama bundan kazanç var ve çıkarlarına ters düşdüğü için bu ayeti kendi menfaatlerine ters düşmeyecek ifadelerle değiştiriyorlar..”Tefecilik yapmayın” diyor ve tefecilikten kazanacakları kolay ve haksız kazanç engelleneceği için bu ayetleri çıkarıp, kendileri menfaatlerine uygun ifadeler ekliyorlar..
“Tefecilikten kazandıkları X ücret Allah’ın ayetlerini sattıkları fiyat olmuş oluyor”
2:79. Kitab'ı elleriyle yazdıktan sonra onu ucuz bir fiyata satmak için onun Allah'tan olduğunu söyleyenlerin vay haline. Ellerinin yazdığından dolayı vay haline onların. Kazandıklarından dolayı vay haline onların!
2:59. Ancak içinizdeki zalimler, kendilerine verilen kelimeleri başka kelimelerle değiştirdiler.
5:13. Sözlerin anlamını bağlamından kaydırırlar. Uyarıldıkları şeylerin bir kısmını unuttular.
7:162. Fakat onlardan zalim olanlar, sözü, kendilerine söylenenden başkasıyla değiştirdiler.
_________________________________________________________________________________
10:97 Onlara her çeşit mucize gelse bile, acı azabı görünceye kadar inanmazlar.
----------------------
40:84 Nihayet cezamızı gördüklerinde, "Artık SADECE Allah'a inandık ve ortak koşmuş olduklarımızı inkar ettik," derler- 
40:85 Azabımızı gördüklerinde inanmaları kendilerine bir yarar sağlamaz.
_________________________________________________________________________________
39:66 Öyleyse yalnız Allah'a kul ol ve ŞÜKRET.
.
Yüce Allah’a şükretmemiz/teşekkür için bazı nedenler:
.
16:78 Allah sizi annelerinizin karnından çıkardığı zaman bir şey bilmiyordunuz. Size işitme, görme duyuları ve beyinler verdi ki şükredesiniz.
.
28:73 Geceyi ve gündüzü, birinde dinlenmeniz ve diğerinde onun nimetlerini aramanız için düzenlemesi O'nun rahmetindendir. Belki şükredersiniz.
.
7:10 Sizleri yeryüzüne yerleştirdik ve orada size yaşama imkânları sağladık. Ne kadar da az şükrediyorsunuz.
.
16:14 O ki denizi emrinize sunmuştur; ondan taze et yersiniz, ondan giyim ve takı için süsler çıkarırsınız. Gemilerin denizi yara yara akıp gittiğini görürsünüz. Böylece O'nun lütfunu ararsınız ve belki ona şükredersiniz.
.
36:34 Orada hurma ağaçları ve üzümlerden oluşan bağ ve bahçeler yetiştirdik ve pınarlar fışkırttık.
36:35 Ki onun ürünlerinden ve elleriyle yetiştirdiklerinden yesinler. şükretmiyecekler mi?
.
36:71 Görmezler mi, kendi ellerimizle onlar için çiftlik hayvanlarını yarattık da onlara sahip olmaktadırlar?
36:72 Onları kendilerine boyun eğdirdik; bir kısmına binmekte bir kısmından da yemektedirler
36:73 Ve onlar için onlarda başka yararlar ve içecekler vardır. şükretmiyecekler mi?
.
56:68 İçmekte olduğunuz suya dikkat ettiniz mi?
56:69 Onu bulutlardan siz mi indiriyorsunuz, yoksa biz mi?
56:70 Dileseydik onu tuzlu yapardık. şükretmez misiniz?
.
ŞÜKREDERSEK:.
14:7 şükrederseniz size daha bol veririm.
.
3:145 şükredenleri ödüllendireceğiz.
.
4:147 Sizler şükreder ve inanırsanız Allah sizi neden cezalandırsın ki?
.
39:7 şükrederseniz sizden hoşnut olur.
_________________________________________________________________________________
16:112 Allah güven içinde başarılı bir topluluğu örnek olarak verir: O topluluğun rızkı kendilerine her taraftan bol miktarda ulaşırdı. Ancak daha sonra, Allah'ın nimetlerine karşı nankör davranınca Allah onlara açlık ve korku belasını tattırdı.
.
Kim bu nankör topluluk?.
34:15. Sebe'lilerin evleri, sağlı sollu iki bahçeyle birlikte bir harikaydı. Rabbinizin rızkından yeyin ve O'na şükredin. Güzel bir ülke ve Bağışlayan bir Rab...
.
34:16. Fakat onlar yüz çevirdiler. Biz de barajın selini onlara göndererek çifte bahçelerini, acı meyveler, ılgın ve biraz da sedir ağacı içeren çifte bahçelere çevirdik
.
34:17. Nankörlükleri yüzünden onları böyle cezalandırdık. Biz nankörden başkasını mı cezalandırırız?_________________________________________________________________________________
16:127 Sabret, sabrın ancak Allah'ın yardımıyladır. Onlar için üzülme ve onların tuzaklarından da endişelenme.
.
Aşağıdaki ayetten Peygamberin inanmayanlar için üzüldüğünü anlıyoruz..
26:3 İnanmıyorlar diye kendini kahrediyor olabilirsin.
.
Peki inanmayanlar için neden üzüldü?.
18:6 Bu söze inanmazlarsa onların ardından kendini sorumlu tutarak suçlayacaksın, üzüleceksin (öyle mi)?
.
Şimdi inkarcıların peygambere tuzaklarına bakalım:.
8:30. İnkarcılar seni etkisiz hale getirmek, veya seni öldürmek ya da seni sürmek için planlar yapıyorlardı. Onlar plan kuruyorlarsa Allah da plan kuruyor. Allah plan kuranların en ustasıdır.
.
Tuzaklarından neden endişelenmemeli:
.
5: 67. Elçi, Rabbinden sana indirileni duyur. Bunu yapmazsan O'nun elçiliğini duyurmamış olursun. ALLAH SENİ HALKTAN KORUYACAK. Allah inkarcıları doğru yola iletmez.
_________________________________________________________________________________
25:2 Göklerin ve yerin yönetimi O'na aittir. Çocuk edinmemiştir, yönetiminde de kendisinin ortağı yoktur. Her şeyi yaratmış ve en ayrıntılı ölçülerle ona düzen vermiştir.
-----------------------------
57:2 Göklerin ve yerin yönetimi O'na aittir.
23:91 Allah çocuk edinmemistir,
17:111 yönetimde ortağı ve zayıflıktan ötürü de bir yardımcısı yoktur.
54:49 Biz her şeyi belli bir ölçüyle yaratmışızdır.
_________________________________________________________________________________
30:31
O'na yönelin;
O'nu sayıp dinleyin.
Namazı gözetin
ve ortak koşanlardan olmayın. 
------------------------
41:6 De ki, "Ben, sadece sizin gibi bir insanım.
Bana, sizin tanrınızın bir tek tanrı olduğu vahyediliyor.
O'NA YÖNELİN, O'ndan bağışlanma dileyin. Vay ortak koşanlara!"
.
6:72 "Namazı gözetmeli ve
O'NU SAYIP DİNLEMELİSİNİZ. Huzurunda toplanacağınız O'dur."
.
24:56 NAMAZI GÖZETİNİZ, zekatı veriniz ve elçiye uyunuz ki merhamet edilesiniz.
.
10:105 Ve: "Tektanrıcı olarak dine yönel; 
ORTAK KOŞANLARDAN OLMA."
_________________________________________________________________________________
32:4 Allah gökleri, yeri ve aralarındakileri altı günde yaratan ve sonra tüm otoriteyi kurandır. Sizin için O'ndan ayrı bir veli (sahip) ve şefaatçı (aracı) yoktur. Öğütten anlamaz mısınız?
---------

7:54.Rabbiniz Allah, gökleri ve yeri altı günde yaratan ve sonra otoritesini kurandır.
6:51 O'ndan başka bir sahipleri ve şefaatçıları (aracıları) yok.
37:155 Öğüt almaz mısınız?
_________________________________________________________________________________
107:3. Yoksulları doyurmaya da yanaşmaz.
----------------------------
36:47. Kendilerine, "Allah'ın size verdiği rızıklardan verin," denildiğinde, inkar edenler inananlara, "Allah'ın, dilediği taktirde besleyebileceği kimseleri mi besleyelim? Siz gerçekten iyice sapıtmışsınız," derler.
.
68:22. "Devşirecekseniz, haydi ekinlerinize erken varın."
68:23. Derken yola çıktılar, aralarında konuşuyorlardı.
68:24. "Sakın, bugün hiçbir yoksul oraya yanınıza girmesin."
_________________________________________________________________________________
16:77 Göklerin ve yerin gizemleri Allah'a aittir. 
Saat, bir göz kırpması kadar veya daha kısadır. Allah her şeye Gücü Yetendir.
--------------------------
11:123 Göklerin ve yerin gizlilikleri Allah'a aittir.
54:50. Buyruğumuz göz kırpması gibi anidir.
5:40. Allah her şeye Gücü Yetendir.
_________________________________________________________________________________
5:40 Göklerin ve yerin egemenliğinin Allah'a ait olduğunu bilmez misin? 
Dilediğine azap eder, dilediğini bağışlar. 
Allah her şeye Gücü Yetendir.
-----------------------------
9:116 Göklerin ve yerin egemenliği Allah'a aittir.
2:284 Dilediğini bağışlar, dilediğini cezalandırır. 
5:19 Allah her şeye Gücü Yetendir.
_________________________________________________________________________________
14:47 Allah'ın, elçilerine verdiği sözden döneceğini sanmayın. Allah elbette Üstündür, Öc alandır.
----------------------
37:171 Elçilikle görevli kullarımız için söz verilmiştir. 
37:172 Onlar elbette zafere ulaşacaklar. 
37:173 Bizim ordumuz kesinlikle üstün gelecektir.
.
3:12. İnkarcılara şunu söyle: "Yenilecek ve cehenneme sürüleceksiniz." Ne kötü bir konuttur.
_________________________________________________________________________________
17:20 Hepsine, onlara da bunlara da, Rabbinin nimetlerinden ulaştırırız. Rabbinin nimetleri sınırlanmamıştır.
--------------------------------
"onlara da bunlara da" ifadesinden kastedilen, hem inkarcılara hem de inananlara nimetler verilir, inkarcı diye nimetler kısıtlanmaz..
2:126. İbrahim, "Rabbim, burayı güvenlik yeri kıl. Allah'a ve ahiret gününe inanan halkına ürünlerle rızık ver," deyince, "İnkar edene de rızık vereceğim. Onu kısa bir süre geçindirir, sonra onu ateş cezasına mahkum ederim. Ne kötü bir uğrak yeridir orası!," dedi.
.
Ama tüm insanlığa verilen nimetler sınırlıdır:

15:21. Hiç bir şey yoktur ki onun hazineleri bizim yanımızda olmasın, ancak biz onu belirlenmiş bir ölçüyle indiririz.
.
Nedeni ise:

26:27. Allah kullarına rızkı bollaştırsaydı, yeryüzünde azacaklardı. Nitekim dilediği ölçüde gönderir.
_________________________________________________________________________________
15:2 İnkar edenler, keşke müslüman olsaydık diye arzulayacaklardır.
------------------
6:27. Ateşin başında durduruldukları vakit onların "Keşke geri döndürülseydik de Rabbimizin ayetlerini (vahiy ve mucizelerini) inkar etmeseydik ve İNANANLARDAN OLSAYDIK," dediklerini bir görsen!
_________________________________________________________________________________

26:88 O gün, paranın ve çocukların yararı olmayacaktır. 

26:89 Allah'a mükemmel bir kalp ile gelenler hariç.
.
Allah'a mükemmel kalp ile gelmek; 
Allah'ın dışında tüm İlahları reddetmek ve sadece O'na kulluk/hizmet etmek.
.
37:83 İbrahim onun bir kolundan idi.
37:84 Rabbine tertemiz bir kalp ile gelmişti.
37:85 Babasına ve halkına, "Neye tapıyorsunuz?" demişti.
37:86 "Allah'ın dışında, uyduruk tanrılar mı istiyorsunuz?"
_________________________________________________________________________________


35:36 İnkar edenler için cehennem ateşi vardır. Ne ölmelerine izin verilir, ne de onlardan cehennem cezası hafifletilir. Nankörleri böyle cezalandırırız.
.
Ne ölmelerine izin verilir:
43:77. "Ey Malik, artık Rabbin bizim işimizi bitirsin," diye seslenirler. O da, "Siz böyle kalacaksınız," der.
.
ne de onlardan cehennem cezası hafifletilir.
40:49. Ateştekiler, cehennemin gardiyanlarına, "Rabbinize yalvarın da bizden azabı hiç değilse bir gün hafifletsin," derler.
40:50. Onlar da derler ki, "Elçileriniz size apaçık delillerle gelmemiş miydi?" "Evet" derler. Bunun üzerine onlar, "Öyleyse kendiniz yalvarın. Ne var ki inkarcıların yalvarması sonuç vermez."
_________________________________________________________________________________


15:97 Söylediklerinden ötürü göğsünün daraldığını biliyoruz.
--------------------------
11:12."Ona bir hazine, yahut onunla birlikte bir melek inmeli değil miydi," dedikleri için belki göğsün daralacak ve sana vahyedilenin bir kısmını terkedeceksin. Sen yalnız bir uyarıcısın; Allah her şeyi kontrol edendir.
_________________________________________________________________________________

68:8.Öyleyse yalanlayanlara uyma.
68:9. Kendilerinin ödün verip uzlaşabilmesi için senin de ödün verip uzlaşmanı istediler.
.
Uzlaşmak için istekleri:
10:15 Onlara apaçık olan ayetlerimiz okunduğu zaman, bize kavuşmayı ummayanlar, "Bundan başka bir Kuran getir, yahut onu değiştir!," derler.
.
17:73. Başka bir şeyi uydurup bize yakıştırman için nerdeyse seni sana vahyettiğimizden ayırıp saptıracaklardı. İşte o zaman seni dost edineceklerdi.
.
Uzlaşmacıların sonu:
72:15 Uzlaşmacılara gelince, cehenneme odun olmuşlardır.
_________________________________________________________________________________

85:1 Andolsun galaksiler sahibi göğe. 
85:2 Söz verilen güne,
---------------------------
70:43 O gün mezarlarından hızlı hızlı çıkarlar; kurban taşına sürülüyorlarmış gibi... 
70:44 Gözleri dönmüş, kendilerini utanç sarmış olarak. İşte bu, onlara söz verilmiş olan gündür.

_________________________________________________________________________________

39:55 O azap beklemediğiniz anda sizi ansızın yakalamadan önce, Rabbiniz tarafından size indirilen en güzel öğretiye uyun. 
39:56 Ki kişi, "Allah'ın öğretisine ALDIRMAMAKTAN ötürü vay halime; doğrusu ben alay edenlerdendim," demesin
-----------------------------
43:36 Kim Rahman'ın mesajına ALDIRIŞ etmezse, ona bir şeytanı sardırırız da onun arkadaşı olur.
43:37 Nitekim onları yoldan çıkarırlar. Buna rağmen onlar doğru yolda olduklarını sanırlar.


_________________________________________________________________________________

2:87 Meryemoğlu İsa'ya da apaçık deliller verdik ve onu Kutsal Ruh ile destekledik.
----------------------
5:110. Allah diyecek ki: Ey Meryem oğlu İsa, sana ve annene bağışladığım nimetimi hatırla. Seni Kutsal Ruh ile desteklemiştim; böylece beşikteyken de yetişkin iken de halkla konuşuyordun. Sana kitabı, bilgeliği, Tevrat'ı ve İncili öğretmiştim.
_________________________________________________________________________________

2:257. ALLAH inananlarin egemeni ve dostudur; onlari karanliklardan aydinliga çikarir. 
.
Karanlıktan kasıt:
.
7:201 Erdemlilere her ne zaman şeytandan karanlık bir öneri ulaşsa hemen hatırlarlar. Böylece hemen görürler.
.
Aydinliga nasıl çıkarır?
.14:1. A.L.R. Bir kitaptır. Onu sana indirdik ki, halkı Rab'lerinin izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarasın, O Güçlü ve Övgüye layık olanın yoluna. .
_________________________________________________________________________________

75:36 İnsan, başıboş bırakılacağını mı sanıyor?
--------------------------------------------
23:115. "Sizi boş yere yarattığımızı ve bize dönmeyeceğinizi mi sandınız?"
.
29:2. İnsanlar, sadece "İnandık" demeleriyle, hiç sınanmadan bırakılacaklarını mı sanıyor?
.
3:142. Allah aranızdaki çalışanları ortaya çıkarmadan, sabredenleri ayırmadan cennete gireceğinizi mi sandınız?
_________________________________________________________________________________

7:166 Kendilerine yasaklananlara uymayınca da onlara, "Aşağılık maymunlar olun!," dedik.
5:60 De: "Allah katında bundan daha kötü bir durumu size bildireyim mi? Allah kime lanet ve gazap ederek maymunlar, domuzlar, putperestler haline sokmuşsa, işte o kimseler yer bakımından daha kötü ve doğru yoldan en çok sapmış olanlardır.
-------------------------------------------
Rabbimizin lanetine uğrayıp maymun, domuz haline sokulanlar fiziksel bir değişime uğramamış, zihinsel olarak hayvanlar gibi anlayışsız hale getirilmişlerdir..
-------------------------------------------
7:179. İnsanlardan ve cinlerden çok sayıda kişiyi cehenneme mahkum ettik. Kalpleri var, fakat kavrayamazlar; gözleri var, fakat görmezler; kulakları var, fakat işitmezler. Onlar, çiftlik hayvanları gibidir, hatta daha da kötü... Ve onlar, olup bitenden habersizdirler.
47:12. İnkarcılar ise hayvanlar gibi yeyip yaşamaktadırlar ve sonunda ateşi boylarlar.

25:44. Onların çoğunun gerçekten işittiklerini yahut anladıklarını mı sanıyorsun? Onlar sadece çiftlik hayvanları gibidir; hayır, yolca daha da sapkındırlar.
_________________________________________________________________________________

Yorum Gönder

 
Top