Menu
 

Peygamber postacı mı?

Kuranı merkeze alan Müslümanlar ‘Resulün görevi sadece tebliğdir’ buyuran ayetleri (3/20;4/80;16/35;24/54;29/68;72/23)’ hatırlatınca, bazı çevreler diyorlar ki; 


‘Siz peygambere postacı mı diyorsunuz? Halbuki Peygamber sadece Kuranı tebliğ etmedi, hadisleri ile ayrıca Kuranı açıkladı. Eğer O’nun hadisleri olmasaydı biz Kuranı anlayamazdık. O hevasından konuşmaz. Çünkü O’nun sözleri vahiyten başka bir şey değildir. Yani O’nun -Kuran dışı- hadisleri de vahiydir, bu nedenle hadislere de tabi olmak gerekir…’ 
Bu itirazları haklı bulan kardeşlerimize bir soru;

‘Resulün kendisine vahyedilen Kuranı iletmesi –size göre- postacılık oluyor da, neden vahiy olduğunu iddia ettiğiniz –Kuran dışı- hadisleri iletmesi postacılık olmuyor?

Sonuçta Kuran da hadisler de –size göre- ‘Hz.Peygamberin ilettiği bir vahiy’ değil mi? 

Oysa, ne Allah’ın ayetlerini iletmek postacılıktır, ne de hadisler vahiy ürünüdür (Kurana mutabık hadislerin varlığı bu gerçeği değiştirmez). Allah’ın ayetlerini iletmek postacılık değil Elçiliktir. Elçi ile postacı arasında ise hiçbir benzerlik yoktur. Postacı, kapalı bir zarf getirir. Ve getirdiği bu zarfın içinde ne olduğunu bilmez. 

Elçi ise açık bir mektup getirir. Ve getirdiği bu mektupta ne olduğunu çok iyi bilir. Hatta bu mektubu muhatabına bizzat kendisi okur. Yani bu mektubun içeriğini hem ilk bilen hem de en iyi bilen O’dur. Çünkü bu mektup O’nun kalbine ilqa edilmiştir. Elçi, tebliğ ettiği bu mektubu elbette ki tatbik de etmiştir. Ama onu açıklamamıştır. Çünkü O’nun böyle bir yetkisi yoktur. Bu Allaha ait bir yetkidir. Elçiye ait değil (11/1-3).
 

Rabbimiz bizlere 

‘Ey kullarım, Kurana sımsıkı sarılın, yalnızca size gönderdiğim bu Kitaba tabi olun, sakın ola ki ondan başka bir rehbere tabi olmayın, çünkü Ben sizi yalnızca bu Kurandan hesaba çekeceğim, sizi Kurandan başka bir kitaptan sorgulamayacağım, sizi Kurana almadığım şeylerden hesaba çekmeyeceğim, sizi onlardan muaf tutacağım’ buyuruyor (5/101,7/3,43/44),
ama siz diyorsunuz ki;‘Hayır biz hadislerden muaf değiliz, çünkü sadece Kuran değil hadisler de vahiy ürünüdür ve ahirette onlardan da hesaba çekileceğiz, Rabbimiz öyle buyurdu.’ (haşa, bu sizin iddianız) 

O halde biz de size soralım; Siz tuzak/pusu kuran bir ilah tasavvuruna sahip olduğunuzun farkında mısınız?

Yorum Gönder

 
Top