Menu
 

::: Kur’ana göre takva/muttaki sahiplerinin özellikleri:

2:177 … Allah'a, âhiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere inanır; akrabaya, yetimlere, çaresizlere, yolda kalmışa, yoksullara, özgürlüğüne kavuşmak gayretinde olanlara malı seve seve verir, namazı/duayı yerine getirir, zekâtı öder. Böyleleri söz verdiklerinde ahitlerine vefalıdır; bolluk ve bereket zamanı kadar, zorluk, sıkıntı ve şiddet zamanında da sabırlıdırlar. İşte bunlardır özüyle sözü bir olanlar. İşte bunlardır takva sahipleri.

Takva-Muttaki sahipleri kimdir?
2:197 Hac boyunca takvalı davranır, cinsel ilişkiye girmez, günah işlemez

3:16-17,92,134-135 Sabırlı, sözünü tutan, infak eden, gönülden teslim olup seher vakti af/bağış için dua eder. Sevdiği şeylerden infak eder. Bollukta ve darlıkta infak eder, öfkesine hakim olur, insanların kusurları bağışlar. Günah işlediğinde Allah’ı hatırlayıp af/bağışlanma diler. Günaha bilerek ısrar/devam etmez.

5:8 Kininden dolayı adaletsiz yapmaz, adaleti ve dürüstlüğü gözetir.

7:201 Şeytandan karanlık bir vesvese/öneri/dürtü geldiğinde Allah’ı hatırlar ve gerçeği görür.

22:30-32 Emirleri/haramları çiğnemez saygı gösterir.

39:33 Doğruları onaylar.

25:63-68 Yeryüzünde gösterişsiz/tevazu /rahatsız etmeden yürür.  Cahiller onlara hitap edince, "Selam!" der. Geceleyin secde ve kıyam edip namaz kılar. Savurganlık ve cimrilik yapmaz, ikisi arasında dengeli harcar. Mescitlerde ALLAH ile birlikte başka ilaha çağırmaz/yakarmaz; ALLAH'ın yasakladığı canı haksız yere öldürmezler ve zina etmez.

Özetle, takvalı kişi, Allah'a, âhiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere inanır, namazı ve zekatı yerine getirir. Her şartta; sabırlıdır, sevdiği şeylerden dengeli bir şekilde infak eder, adaletlidir. Sözünü tutar, gönülden Allah’a inanır seher vakti ve geceleyin af için dua eder, namaz kılar. Şeytandan karanlık bir öneri/düşünce geldiğinde gerçeği fark edip Allah’ı hatırlar. Günah işlediğinde Allah’ı hatırlayıp tevbe eder ve günah işlemekten vazgeçer. Gösterişsiz/tevazu ile/rahatsız etmeden yürür cahiller ile tartışmaz haksız yere cana kıymaz ve zina yapmaz.


:::Tevekkül(Allah’a güven)

33:3 ALLAH'a güven. Koruyucu/vekil olarak ALLAH yeter
67:29 De ki, "O Rahman'dır; biz O'na inandık ve O'na güvendik.
8:2 İnananlar öyle kimselerdir ki, ALLAH anıldığında yürekleri titrer, O'nun ayetleri kendilerine okunduğunda inançları artar ve Rab'lerine güvenirler.
 3:173 Onlar ki insanlar kendilerine, "Halk size karşı birleşip harekete geçmis; korkun onlardan," dediklerinde, bu onların ancak imanını arttırır ve şöyle derler: "Bize ALLAH yeter; o ne güzel Koruyucudur/Vekildir."
(Diğer ayetleri almadım)

Özetle iman edip,  zor günlerde örn. savaş, doğal felaket vb. durumda Allah’a sadece inanmak ile yetinmeyip aynı zamanda güvenmeliyiz. Allah’a inanıp başımız sıkışınca güvenmemek olmaz.

::: İnananlar rablerinden umut kesmez:

11:9 İnsana bizden bir rahmet tattırıp sonra onu ondan çekip alsak, insan elbette çok ümitsiz, çok nankör bir hale düşer.

12:87 "Ey oğullarım! Gidin, artık Yûsuf'u ve kardeşini bulmak için dikkat kesilin. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin; çünkü, Allah'ın rahmetinde de, küfre sapanlar topluluğundan başkası ümit kesmez."
(Diğer ayetleri almadım)

Özetle iman edip her şartta rablerinden umudumuzu/ümidimizi kesmemeliyiz.

---- SONUÇ ----

Müslüman olmanın gereğidir takva sahibi olmak. Takva sahibi olmayan mümin olamaz. İman etme ile yetinmeyip sabırlı olmalıyız O’na güvenmeliyiz/dayanmalıyız ve umudumuzu kesmeden sürdürmeliyiz.


Yorum Gönder

 
Top