Menu
 

Kurban cinayet mi?

Her kurban bayramı, hayvan kesilmesini eleştiren insanlara rastlıyorum. Eleştirenler vegan olsa katılmasam da saygı duyarım ama hamburgerleri götürüp de bu eleştiriyi yapanları hiç samimi bulmuyorum. Sırf Mc Donalds bile bir haftada Türkiye'de kurban edilen hayvandan çok hayvan kesiyor.
Her yıl 150 Milyar evcil hayvan kesiliyor, tavukları da dahil edersek. Kurbanda kesilen hayvanlar bunun %1 bile etmiyor.
Bir de niye böyle bir ibadet var diye soranlar var. Her gün 24.000 kişi açlıktan ölüyor. 800 milyon insan yatağa aç yatıyor. Bunların büyük bir kısmı aylar boyunca hiç et yiyemiyorlar... Sanırım niye böyle bir ibadetin olduğunu anlamak zor değil. Sen et yemeği seviyorsan yiyemediği için daha çok et seven insanlar var.
Sen hayvan kesim endüstrisini eleştirmiyorsan. Hayvanların tutulduğu koşulları eleştirmiyorsan. Ama kalkıp da aç insanlara ulaştırmak için yapılan hayvan kesimini eleştiriyorsan, kusura bakma bence samimi değilsin. Bu arada insanlar eti dağıtmıyorsa, fakirleri düşünmüyorsa sorun onlarda ibadette değil. [ Enis Doko ]

İtiraz 1 : "Çoğu kişi kendi buzluklarını dolduruyor. Katliamdan başka birşey değil. Hiç bir "dil" de kurban ve bayram kelimesi bir araya gelmez.
Çindeki köpek festivali denen vahşetten bir farkı yok. 365 gün düşünmen gereken insanları senede 1 gün düşünüyorsan orada da bir hata var. Et midir bütün olay diğer temel besinleri de almak önemli . Ayrıca giyim ve eğitim malzemeleri var. Kitabı yarım yamalak okuyup içinden işine gelen kelimeleri çeken hatta hiç okumayan bir toplumun kulaktan dolma cahilce fikirlerinden başka bir şey değil."
Cevap:  Hiç bir "dil"de DENİZATLARI ile KORUMAK sözcüğü yanyana gelmemiş ohâlde denizatlarını korumak yanlıştır.
Çin'de eğlence olsun diye standardı olmayan, (İslamiyet'te kurban edilecek hayvanın taşıması gereken özellikler vardır) canlı canlı pişirilen, kaynatılan, derileri yüzülen köpek festivali ile İslamiyet inancında ''kurban'' teması insan denen canlının daha fazla öldürülmesini önlemek amaçlıdır.

İslam inancında kurbanın temelinde, Allah'a İbrahim nebinin çocuklarının olması durumunda birini kurban edeceği sözüne duyulan bağlılığı kanıtlamak için evlat kurban edilecekken Allah'ın müdahalesi ile koç kurban etmesidir. Buradaki amaç et değildir. 22:37"Onların etleri ve kanları asla Allah’a ulaşmaz..."

Kurban kesmenin hükmü hakkında farklı görüşler vardır.[1] Maddi durumu olanların kuran'da yılda bir kez (Kuranda yılda bir kere kurban kesin şeklinde bir emir yoktur. Ancak imkanı olan hayatında bir kez dahi olsa kurban kesmesi  hayırlıdır. bkz: [2] ) Allah'a olan sadakati, yakınlaşmayı ifade etmek bu vesile ile yoksulları gözetmek amacıyla yapılmaktadır. 

"365 gün düşünmen gereken insanları senede 1 gün düşünüyorsan orada da bir hata var. Et midir bütün olay diğer temel besinleri de almak önemli ."

Ne yapılsın her türlü gıda için ayrı ayrı ibadet mi emrolunsaydı, bugün haşlanmış yumurtamızı paylaşma bayramı arkadaşlar hepimiz yumurtamızı olmayanlara veriyoruz. Kurban ibadetinin amacı belli, insana verdiği ders belli, dersini alan alır almayan almaz dolayısıyla da senede bir gün fakire yardim manası da çıkmıyor; üç günde bir BOL TOPLAŞMALI, ÇOK ADAMALI BAYRAM mi olsaydı?


Belirttiğiniz gibi bütün olay et değildir öyle olsa idi 365 günde bir kesilmezdi. Kuranda hemen hemen her namaz ayetiyle birlikte zekat/infak verilmesinin öneminden bahsedilir bu zekat dediğimiz olay sadece 365 günde bir değildir. Hasat elde ettikçe, yani gelir getiren ürün, kazanç elde ettikçe verilmesi istenilmektedir. Örnek: Aylık kira aldıkça. Aylık çalışıyorsak maaş aldıkça.

Bkz: Zekat

Allah Müslüman olmanın gereği olarak sarp/zor yokuştan geçilmesi gerektiğini belirtir.

90:11 Ne var ki zor yola katlanamadı.
90:12 Zor yolun ne olduğunu bilir misin?
90:13 Köleleri özgürlüklerine kavuşturmaktır
90:14 Kıtlık anında doyurmaktır
90:15 Akraba bir öksüzü,
90:16 Yahut düşkün bir yoksulu...
90:17 Dahası, birbirlerine sabır ve sevgiyi öğütleyen inananlardan olmaktır.
Bkz: http://www.kuranasor.com/90

Ülkelere göre kişi başı et tüketimi:
Ülkelere göre kişi başı et tüketimi1) Müslüman ülkelerin et tüketimi, Batınınkinden çok daha düşük.
2) Türkiye'nin et tüketimi, çoğu Müslüman ülkeden de düşük. Gelirine göre dünyanın en az tüketen ülkelerinden biriyiz! [3]

Hegel "Düşünce tarihi bir nehir gibidir. Senden önce yaşamış
insanlardan gelenek yoluyla "dalga dalga" sana ulaşan düşünceler ve kendi yaşadığın çağdaki yaşam koşulları, senin düşünce biçimini etkiler. Bu yüzden herhangi bir düşüncenin sonsuza dek ve daima doğru olacağı söylenemez. Ancak düşünce durduğun bir noktada doğru ya da yanlış olabilir."

Hegel'in belirttiği üzere bir düşünce tarihsel bağlamına göre doğru ya da yanlış olabilir. 

Günümüzde köle ticaretini savunan bir görüşler ileri sürülse buna herkes gülüp geçer, oysa 2000 yıl önce köle ticareti her yanıyla gerçek bir olaydı. 

Günümüzden yüzyıl önce büyük ormanlık arazileri yok ederek etkili alan oluşturmak o kadarda "akıl dışı" bir şey değildi.Ama aynı olay bize son derece "akıl dışı" geliyor. 

İbrahim nebinin çocuğu olması için neden oğlunu kurban etmek istediğini anlamak için yaşadığı çağdaki koşullara, tarihsel bağlamı bilmemiz gerekmektedir. 


İtiraz 2 : Hayvan yemek cinayettir.
Cevap :  Anlam kavramınızı ortaya koymanız gerekiyor. Size göre cinayet nedir?

Eğer bir canlının yaşamına son vermek 'cinayet' ise bitkilerin yenilmesi de cinayettir.


Yok, eğer bitkilerin acıyı hissedecek nöronları olmadığı için bunu cinayet olarak görmüyorsanız, omurgasız hayvanlarda acıyı hissetmiyorlar.O halde omurgasız hayvanları yemeninde cinayet olmadığını kabul etmiş oluyorsunuz. [4]  Mesele acı çekmesi ise o halde morfin verilerek acı çekmeden öldürünce cinayet olmaktan çıkacak mı? 
Dünyada var olan türler arasında sadece insan kendi ölümlülüğünü biliyor.Diğer türler kendi ölümlülüklerinin farkında değiller. 

Şu sorularda geliyor insanın aklına!

Bilim adamları fareler, meyve sinekleri üzerinde çok değişik deneyler yapıyor. Kimi sizin deyiminizle acı çekerek katlediliyor, kimi sakat kalıyor. Bilimsel çalışmalar durmalı şu durumda size göre öyle mi?


Evinizi böcekler istila etse, hayvan acı çekmesin diye dokunmayıp kardeş kardeş yaşamaya devam mı edersiniz? Yazın sinek katlediyor musunuz?
_________________________________________________________________________________

[1] Fakihler kurban kesmenin hükmü hakkında farklı görüşlere sahiptir. 
Ebu Hanife'nin görüşüne göre vacip, Ebu Yusuf ile Muhammed'in görüşlerine göre sünnet-i müekkede olduğunu zikretmişlerdir.
(Tekmiletü Fethi'l-Kadîr, VIII, 67; el-Lübâb, III, 232; Tebyînü'l-Hakâik, VI, 2; el-Bedâyi', V 62.)


Hanefierin dışında kalanlara göre vacip değil, müekket bir sünnettir.
(Bİdâyetü'l-Müctehid, 1, 415; el- Kavânînu'l-Fıkhiyye, 186; eş-Şerhu'l-Kebîr, II, 118; Muğni'l Muhtâc, IV, 282 vd.; et-Mühezzeb, I, 237; et-Muğni, VIII, 617; Şerhu'r-Risâle, I, 366.)


Sünnet-i müekkede, Muhammed a.s bunları devamlı yaptığı, nadiren terk etmiş olduğu farz ve vacib olmayan amelleridir. Sünnet-i müekkedeleri yerine getiren kişi sevap kazanır. Muhammed a.s sünnet-i müekkedeyi terk edenlere de bir şey dememiştir.

[2] Kurban Kesme Konusu Ve Kur'an ın Emri .
[3] https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_meat_consumption
[4] Sinirbilim ve Beyin - 15: Acı ve Beyin İlişkisi

Yorum Gönder

 
Top